sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Nie sme internetová platforma, sme privátne bankovníctvo
09.05.2022

Rozhovor s Marekom Benčatom, členom Predstavenstva Privatbanky a vrchným riaditeľom úseku privátneho bankovníctva.

Prezraďte nám, čo sa skrýva za vašou raketovou kariérou v Privatbanke? Aký je váš recept na úspech?

Neviem, či by som svoj kariérny postup označil za raketový, toto hodnotenie nechám na iných, ale čo viem určite, je, že je za ním moja práca, snaha napredovať, učiť sa (niekedy aj na vlastných chybách) a robiť veci lepšie.

Samozrejme, aj pri kariérnom postupe musí mať človek okrem odborných vedomostí a manažérskych zručností aj trochu šťastia.

Do Privatbanky som nastúpil v roku 2015 a už o necelý rok neskôr sa svoje pôsobenie v Privatbanke rozhodol ukončiť vtedajší riaditeľ odboru privátneho bankovníctva. Napriek tomu, že som bol dlhodobo etablovaný v regióne Žiliny, či už rodinne, alebo profesijne, rozhodol som sa zapojiť do interného výberového procesu, v ktorom som uspel.

Okrem nových kariérnych výziev mi to prinieslo aj celý rad zásadných zmien v osobnom živote, keďže som sa musel za svojou novou pozíciou presťahovať zo Žiliny do Bratislavy. S tým súvisela aj zmena okruhu priateľov a známych, s ktorými som bol zvyknutý tráviť voľný čas najmä pri mojich športových aktivitách. Na druhej strane však bolo príjemné po rokoch obnoviť priateľské väzby s bývalými spolužiakmi z univerzity.

Šesť rokov na pozícii riaditeľa mi dalo veľa, najmä z pohľadu riadenia ľudí. Novú funkciu člena predstavenstva banky preto vnímam ako formu uznania za prácu, ktorú som počas tohto obdobia odvádzal. Som totiž presvedčený, že pokiaľ človek robí svoju prácu poriadne, takpovediac od srdca, vidí v nej zmysel a dokáže sa poučiť z vlastných chýb, mala by priniesť výsledky v podobe ohodnotenia a v tom lepšom prípade aj kariérneho postupu.

O privátnom bankovníctve sa toho v médiách veľa nepíše. Ako sa za tie roky posunulo povedomie o tejto službe?

Každá oblasť bankovníctva si prešla istým vývojom, privátne bankovníctvo, samozrejme, nebolo výnimkou. V prvom rade sa posunulo jeho vnímanie u klientov – spájať ho so statusovými symbolmi typu jachty, súkromné lietadlá a drahé autá, čo dominovalo v deväťdesiatych rokoch, prípadne v období na prelome milénia, je, dovolím si povedať, už za nami.

Namiesto atribútov exkluzivity a luxusu sa vnímanie tohto segmentu posunulo do úrovne vzťahového bankovníctva, klienti v privátnom bankovníctve už nehľadajú len potvrdenie svojho statusu, ale snažia sa nájsť v osobe privátneho bankára predovšetkým odborníka a partnera, ktorý im vie poskytnúť komplexnú starostlivosť pri správe ich finančného majetku. Osobne sa trochu bránim pojmu „rodinné bankovníctvo“, ale v prípade mnohých klientov sme naozaj viac ich „rodinnými“ priateľmi ako privátnymi bankármi.

Na druhej strane, zmenili sa aj samotné banky, pričom mnohé z nich svoje služby čoraz viac unifikujú. A tak sa v niektorých bankách stáva, že pre klientov privátneho bankovníctva sú dostupné v podstate tie isté služby a za tých istých podmienok ako pre štandardných retailových klientov.

Prístup individuality sa stráca, pretože, keď to poviem veľmi otvorene, obchodný prístup nie je vždy prispôsobený potrebám a požiadavkám klienta, ale často sa primárne zameriava na obchodné ciele samotnej finančnej inštitúcie. Som rád, že Privatbanka nejde touto cestou a už od vzniku nášho privátneho bankovníctva sa držíme svojej vízie: každý klient je výnimočný a zaslúži si individuálny prístup.

> Máte jedinečné skúsenosti, či už z pohľadu privátneho bankára, alebo riaditeľa. Kam sa posunulo privátne bankovníctvo Privatbanky?

Dúfam a verím, že vpred. Prešli sme pozitívnymi obdobiami spojenými s niekoľkoročným opakovaným nárastom objemu majetku pod správou, ktorý bol zavŕšený dosiahnutím historického míľnika v podobe prvej miliardy eur pod správou privátneho bankovníctva na Slovensku.

Ale zažili sme aj neľahké obdobia spojené s korekciami na akciových trhoch, či už v dôsledku finančných kríz, alebo naposledy v dôsledku vypuknutia pandemického ochorenia COVID-19, resp. vojenského konfliktu na Ukrajine.

A napriek tomu, že naša expozícia na trhové nástroje bola menšia ako v iných bankách, tieto udalosti vytvárali aj pre našich privátnych bankárov výzvy, s ktorými sa museli popasovať. Mnohí klienti totiž často aj pri minimálnej zmene hodnoty svojho portfólia (smerom nadol) prepadávali panike a mali tendenciu prijímať skratkovité a iracionálne rozhodnutia.

To, čo nám však pomáhalo a čo nemala k dispozícii väčšina slovenských bánk, boli emisie korporátnych dlhopisov, ktoré máme už viac ako pätnásť rokov v ponuke exkluzívne pre klientov nášho privátneho bankovníctva a ktoré im aj počas takýchto volatilných období dokázali zabezpečiť zhodnotenie ich finančného majetku.

Bankový sektor sa posunul ďalej aj technologicky, zväčšila sa konkurencia a na trh vstúpili nové subjekty. Zároveň sa počas ostatných rokov zmenilo aj správanie klientov a ich postoj k investíciám a riziku, keďže trhy sa stali volatilnejšími a sú neustále pod tlakom rôznych externých vplyvov. Naši privátni bankári sa za tie roky museli naučiť byť takpovediac stále v strehu a pružne reagovať na všetky tieto okolnosti a faktory.

Ako sa za posledný rok vyvíjal objem majetku pod správou Privatbanky? Ako je na tom pobočka banky v Českej republike?

Napriek ďalšiemu pandemickému roku sme v oboch ukazovateľoch, teda v objeme majetku pod správou, ako aj v počte klientov privátneho bankovníctva, rástli. Majetok v správe privátneho bankovníctva Privatbanky, a. s., vzrástol v roku 2021 o 140 mil. EUR a v rámci Slovenskej a Českej republiky dosiahol na konci roka 2021 hodnotu viac ako 1,54 mld. EUR. Služby privátneho bankovníctva na konci 2021 využívalo spolu 302 nových klientov. Pokračovali sme tak v dlhodobo rastúcej krivke, aj keď rast sa z dôvodu pandémie a opakovaných protipandemických opatrení mierne spomalil.

Českú republiku sme si pred niekoľkými rokmi zadefinovali ako náš ďalší kľúčový trh.

U našich západných susedov je jednak veľmi pozitívne vnímaná skupina PENTA, či už cez pôvodne českú spoločnosť Fortuna, ako aj vďaka až ikonickým realitným projektom, ktoré skupina realizuje v hlavnom meste Prahe, a jednak, v porovnaní so Slovenskom, tu navyše hovoríme aj o minimálne dvojnásobne väčšom potenciáli rastu objemu majetku pod správou.

Minulý rok sme zároveň zmenili filozofiu rozvoja našej pobočky v ČR, keď sme okrem obchodného tímu bankárov v Prahe začali intenzívne rozvíjať aj pokrytie regiónov s potenciálom rastu prostredníctvom lokálnych privátnych bankárov. V priebehu roka sme tak rozšírili náš český tím o šiestich privátnych bankárov, čím sme okrem regiónu južného Česka pokryli obchodné aktivity pobočky v najvýznamnejších regiónoch.

Ako sa darilo zhodnocovať majetok našim klientom v minulom roku? Ktoré investičné produkty si viedli najlepšie a prečo?

Za minulý rok máme v kategórii „naj“ dvoch zástupcov. Najvyššie zhodnotenie sme dokázali zabezpečiť pre klientov, ktorí využívajú našu službu riadenia portfólia. V rámci nej náš asset management dlhodobo využíva v porovnaní s konkurenciou efektívnejšie nástroje, či už z hľadiska likvidity, nákladovosti, alebo daňových benefitov pre klientov.

Táto dlhodobá stratégia v kombinácii s využitím krátkodobých pozitívnych trendov na finančných trhoch zabezpečili v minulom roku takmer 10-percentné „netto“ zhodnotenie majetku klientov, spravovaného v rámci našich riadených portfólií. Navyše naše vyvážené portfóliá, ktoré využíva väčšina klientov, im priniesli v porovnaní s konkurenciou vyššie zhodnotenie takmer až o 3 percentá, čo je už naozaj zaujímavé číslo.

Druhým naj, a to nielen za minulý rok, ale dlhodobo najpopulárnejším produktom, boli a sú korporátne dlhopisy emitované pre projektové spoločnosti skupiny Penta. V minulom roku išlo najčastejšie o dlhopisy siete lekární Dr.Max a realitnej skupiny Penta Real Estate. Klienti si korporátne dlhopisy obľúbili nielen pre ich jednoduchosť, nízku volatilitu a pravidelný výnos, ale aj kvôli kreditnej kvalite ich emitentov a bezproblémovej histórii.

Doteraz sme emitovali viac ako 450 emisií v celkovom objeme takmer 4 mld. EUR, pričom každá jedna z nich bola našim klientom splatená riadne a včas vrátane všetkých platieb kupónov.

Zrýchľujúca inflácia je v súčasnosti veľká téma. Do čoho investovať v dnešnej dobe?

Úprimne, neexistuje univerzálna rada, čo urobiť, ale existuje, čo neurobiť. To najhoršie, čo môžu klienti vo vzťahu k inflácii urobiť, je nerobiť nič. V dnešnej dobe totiž naozaj nemá zmysel držať peniaze na bežných účtoch, ktoré ponúkajú nízky alebo žiadny úrokový výnos. Nemá zmysel vyčkávať, čo bude ďalej. Pretože svojím váhaním strácajú to najdôležitejšie, strácajú čas. A čas sú v bankovníctve peniaze.

Ťažko však dať nejakú všeobecnú radu, do ktorého produktu by bolo najlepšie investovať. Každý klient alebo investor má totiž vlastnú predstavu, čo znamená ochrániť peniaze pred infláciou. Zatiaľ čo niekomu stačí, aby dosiahol výnos aspoň na úrovni inflácie, iní požadujú, aby reálna hodnota ich investícií prekonala tempo rastu inflácie. V Privatbanke však máme pestrú paletu nástrojov či už pre klientov s konzervatívnym, alebo dynamickým rizikovým profilom, takže pre každého vieme nájsť vhodný nástroj na ochranu jeho finančného majetku pred infláciou. Ale znovu opakujem, ak chce niekto ochrániť svoje peniaze pred infláciou, nie je na čo čakať a je potrebné ich investovať hneď.

Na aké novinky sa môžu klienti privátneho bankovníctva tešiť v krátkom čase?

Na novinkách neustále pracujeme, už teraz môžem prezradiť, že plánujeme osviežiť naše produktové portfólio a pre klientov pripravujeme riešenia na investovanie vo forme pravidelných mesačných alebo štvrťročných investícií. Pravidelné a dlhodobé nákupy finančných nástrojov totiž považujeme za vôbec najlepší spôsob investovania.

Primárne pôjde o riešenia opierajúce sa o pasívne riadené fondy (ETF), v ktorých využijeme ich efektivitu, nízke náklady na správu týchto fondov a priaznivý daňový režim. Veľkou témou súčasnosti sú tzv. ESG fondy, teda spoločensky zodpovedné investovanie, napríklad do spoločností využívajúcich alebo produkujúcich zelené technológie, ktoré tiež v krátkom čase ponúkneme našim klientom ako investičnú alternatívu.

Tieto nové investičné riešenia prinesieme našim klientom jednak v štandardnej „papierovej“ podobe, ale zároveň, aby sme reagovali aj na aktuálne trendy v oblasti investícií, paralelne ponúkneme tieto produkty aj prostredníctvom našich elektronických distribučných ciest, či už prostredníctvom nášho Internetbankingu alebo aplikácie Privatbanka Mobile. Týmto spôsobom vyjdeme v ústrety jednak klientom uprednostňujúcim tradičný spôsob uzatvárania obchodov, a jednak klientom preferujúcim elektronickú realizáciu obchodov.

Ako vnímate fintechy a aplikácie, ktoré umožňujú klientom kupovať čokoľvek, kedykoľvek a kdekoľvek?

Tieto platformy sú fenoménom dnešnej doby. Širokým masám otvorili veľmi jednoduchú možnosť investovať na finančných trhoch bez väčšieho úsilia či know-how a doslova na pár klikov. V tom však spočíva aj ich nevýhoda. V porovnaní s internetovými platformami u nás klienti dostávajú okrem identických produktov aj pridanú hodnotu v podobe tímu skúsených odborníkov, asset manažérov a privátnych bankárov. Tí na základe posúdenia preferencií klientov a ich rizikových profilov nastavujú dlhodobú investičnú stratégiu a vyberajú investičné nástroje, ktoré sú vhodné na dosiahnutie nimi požadovaných investičných cieľov.

Veľa našich klientov online aplikácie na obchodovanie finančných nástrojov už využilo alebo využíva, často nás s nimi porovnávajú z hľadiska poplatkov, z hľadiska rýchlosti exekúcie ich obchodných príkazov, dostupnosti 24/7, ale zabúdajú, že porovnávajú neporovnateľné.

Naše privátne bankovníctvo nie je online platforma, nikdy sme takúto ambíciu nemali a do budúcna ju ani neplánujeme mať. Naša vízia je postavená na budovaní dlhodobého vzťahu medzi privátnym bankárom a klientom.

My sa chceme so svojimi klientmi stretávať, chceme sa s nimi rozprávať a chceme byť pre nich dlhodobým investičným partnerom.

Rozsah služieb, ktoré im poskytujeme, a ich pridaná hodnota sú mnohonásobne väčšie ako rozsah služieb a pridaná hodnota aplikácie. Pokiaľ sa trhy vyvíjajú pozitívne, všetko je v poriadku, ak sa však trhy ku klientovi otočia chrbtom, so svojou „stratovou“ pozíciou ostane v online platforme sám. Mal by sa preto rozhodnúť, či chce to najlacnejšie, čo mu trh ponúka, alebo drahšiu alternatívu s ponukou komplexnej správy majetku a ďalších služieb, ktoré prostredníctvom našich privátnych bankárov vieme klientom ponúknuť.

Predstavte nám na záver svoju víziu – kde chcete vidieť privátne bankovníctvo u nás o 5 rokov?

V prvom rade chceme mať ešte viac spokojných klientov ako doteraz. To je náš základný cieľ. Naše tradičné princípy, ako sú diskrétnosť, transparentnosť a individuálny prístup, budeme naďalej rozvíjať a pri starostlivosti o klientov a ich finančný majetok kombinovať s modernými technológiami. Tie, okrem toho, že nám veľmi pomohli pri realizácii obchodov s našimi klientmi v čase pandémie, sa zároveň stali neoddeliteľnou súčasťou nášho privátneho bankovníctva.

Elektronické platformy budeme rozvíjať najmä v oblastiach, ktoré nám (našim klientom a banke) poskytnú vzájomne efektívnejší a rýchlejší spôsob komunikácie, a zároveň zvýšia komfort realizácie obchodov s finančnými nástrojmi.

Elektronická komunikácia by však nikdy nemala byť na úkor osobnej interakcie medzi klientom a privátnym bankárom, ktorú chceme ako svoju dlhodobú stratégiu naďalej napĺňať. Pri úrovni a rozsahu služieb, aké poskytujeme, nám totiž nikdy nebude stačiť kontakt s klientmi len „na diaľku“.

Na správne pochopenie našich klientov, ich postoja k riziku, ich investičného horizontu, majetkových pomerov, ako aj ich celkových očakávaní sa aj naďalej budeme potrebovať s nimi stretnúť osobne, aby sme im dokázali poskytnúť komplexnú starostlivosť a naplniť ich investičné očakávania a ciele.

 


Autor: Marek Benčat, člen Predstavenstva Privatbanky a vrchný riaditeľ úseku privátneho bankovníctva

 

Späť