sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Investovanie pre začiatočníkov alebo zázrak menom zložené úročenie
11.09.2022

Peniaze zarábajú peniaze. A peniaze, ktoré zarobili peniaze, zarobia ďalšie peniaze. O čom je reč? O zloženom úročení. Takmer zázrak financií a určite základ investovania.

Albert Einstein údajne povedal: „Zložené úročenie je najväčší vynález ľudstva.“ A tiež vraj povedal: „Zložené úročenie je ôsmym divom sveta. Kto mu rozumie, ten zarába peniaze.“ Osobne pochybujem, že tieto citácie možno naozaj prisúdiť jednému z najvýznamnejších vedcov 20. storočia. Ale nič to nemení na fakte, že zložené úročenie je bezpochyby veľmi dôležitým konceptom financií a investovania. A hlavne je kľúčom k budovaniu majetku v dlhodobom horizonte. Ten, kto efekty zloženého úročenia nechápe, môže prichádzať o veľa...

V čom je teda ten finančný zázrak? Zložené úročenie je, keď výnos, ktorý zarobíte na svojich úsporách či investícii, je opätovne reinvestovaný. Takže v ďalšom období už dostávate výnos nielen z pôvodnej istiny, resp. investície, ale aj z dovtedy zarobeného výnosu. Výsledkom je akcelerácia investície v čase, lebo získavate úrokový výnos na čoraz väčšom objeme investície.

Na lepšiu predstavu uveďme konkrétny príklad. Na začiatku roka si založíte termínovaný vklad vo výške 10 000 EUR na 1 rok za úrokovú sadzbu 5,0 % ročne, pričom úrok je splatný na konci obdobia (to, že aktuálne úrokové sadzby na vkladoch sú blízke nule, je iná vec, tu nám ide o príklad). Po roku budete mať na účte úvodných 10 000 EUR a k tomu úrokový výnos 500 EUR (abstrahujeme od zdanenia, načo to komplikovať). Tento úrokový výnos však nevyberiete, ale uložíte na nový termínovaný vklad s pôvodnou sumou 10 000 EUR na ďalší rok stále za sadzbu 5,0 %. Čiže celkový vklad na druhý rok je už 10 500 EUR a úrokový výnos na konci druhého roka už nebude 500 EUR (ako za prvý rok), ale 525 EUR. A celková suma po dvoch rokoch tak bude 11 025 EUR. Rozdiel 25 EUR (525 mínus 500) sa môže zdať ako bezvýznamné zlepšenie, ale pri rovnakom princípe reinvestovania bude úrokový výnos v čase narastať a narastať. Takže napríklad za 15. rok už to bude až 990 EUR, teda takmer dvojnásobok úrokového výnosu za prvý rok. A práve za tento pätnásty rok už celková suma investície pri 5% úroku (presne 20 789 EUR) presiahne dvojnásobok pôvodného vkladu 10 000 EUR.

Čas sú peniaze

Pri investovaní teda nejde len o mieru zhodnotenia, ale aj čas.

Čím dlhšie máte finančné prostriedky zainvestované, tým dlhšie bude pôsobiť efekt zloženého úročenia a tým máte väčšiu šancu zhodnotiť svoje bohatstvo. Ide o exponenciálny vývoj, ktorý je viditeľný najmä na dlhšom časovom úseku. Graf číslo 1 zobrazuje vývoj zhodnotení počiatočného vkladu 10 000 EUR na princípe zloženého úročenia úrokovou sadzbou 0 %, 5 %, 7 %, ako aj 10 % ročne na horizonte 30 rokov. A tak napríklad pri 7-percentnom zhodnotení sa po 30 rokoch dostaneme takmer na osemnásobok pôvodného vkladu, a to len vďaka úroku z úrokov. Obdobný pohľad ponúka graf číslo 2, ktorý zobrazuje vývoj zhodnotenia, keď by ste začiatkom každého roka vždy vložili dodatočných 10-tis. EUR (teda nielen prvý rok 10-tisíc EUR ako pri prvom grafe).

Je dobré si uvedomiť, že spomenuté princípy efektu zloženého úročenia neplatia iba pri opakovaní termínovaného vkladu, ale aj pri investícii na dlhopisových a akciových trhoch. Veď aj kupón z dlhopisu či dividenda z akcie sa dajú reinvestovať.

A priam ukážkovým príkladom investície na princípe zloženého úročenia (navyše s daňovými výhodami pre fyzické osoby) sú reinvestičné ETF, ktoré dividendu na úrovni fondu nedistribuujú investorom, ale reinvestujú bez potrebného zásahu samotného investora.

Iste, investovanie (obzvlášť na akciovom trhu) nie je lineárnou záležitosťou. Nie je reálne očakávať zhodnotenie presne x percent pravidelne rok čo rok. Hoci napríklad priemerná ročná návratnosť akciových trhov v USA na naozaj dlhodobom horizonte je po očistení o infláciu zhruba 7 %, každý rok je skutočnosť iná. Niekedy trhy poskočia aj dvojciferným tempom, no a iný rok výrazne prepadnú. Volatilný vývoj (a nie lineárny) je realitou finančných trhov a hlavne začínajúci investor sa s tým musí stotožniť.

Aj preto je pre začínajúceho investora (a nielen pre začínajúceho) dôležitá diverzifikácia rizika. No a práve ETF, ako nákladovo efektívny fond obchodovaný na burze, ponúka širokú diverzifikáciu portfólia jedným nákupom. Investícia tak nie je koncentrovaná na jednu akciu či zopár akcií, ale stovky či v niektorých prípadoch až tisícky akciových titulov v podobe indexu. Iste, bolo by ideálne investovať všetko iba do jednej akcie, ktorá dosiahne najvyššie zhodnotenie na celom trhu, a nie priemerovať návratnosť stoviek titulov. Ale identifikovať takéhoto rekordéra je vopred nemožné, ak sa to niekomu podarí, je to len „podarenie“, t. j. náhoda a šťastie, a nie konzistentná schopnosť (o tom, že aktívny výber individuálnych akciových titulov ťahá na dlhodobom horizonte za kratší koniec v porovnaní s pasívnym investovaním, sme už písali viackrát, dokonca aj v minulom čísle nášho časopisu).