sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Privátne bankovníctvo nemusí byť iba o referenciách
02.09.2011

Štatisticky, ale aj podľa psychologického profilu Slovákov vychádza, že bez ohľadu na pohlavie, vzdelanie alebo majetkový status sa len veľmi malé percento obyvateľstva dáva nahovárať na ponuky od rôznych finančných inštitúcií a mení svoje návyky. V praxi sa o tom presviedčam aj ja, keďže denne komunikujem s veľkým množstvom ľudí, ktorým radím, ako čo najlepšie investovať a rozdeliť svoje peniaze. Pri svojej práci však konzultujem najlepšie možné riešenia nielen so svojimi stálymi klientmi, ale snažím sa osloviť aj nových, ktorí sú nie vždy pripravení alebo skôr otvorení novým možnostiam investovania, ktoré sú súčasťou našich portfólií.

Stalo sa mi, že niekedy som musela svojho už teraz klienta presviedčať aj niekoľko mesiacov, počas ktorých naše stretnutie odkladal a nebol si celkom istý, či môj model prerozdelenia peňazí je ten správny. Nakoniec sa však ukázalo, že to nebolo zlé riešenie, a teraz sa môžeme chváliť takou výnosnosťou, ktorú dovtedy nedosahoval.

Na druhej strane sú klienti, ktorí dostanú kladnú referenciu a sú radi, že môžeme spolupracovať. V každom prípade moja práca - byť k dispozícii pre svojich klientov a tešiť sa z ich úspechov - ma napĺňa a vidím v nej veľký zmysel.

Späť