sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Trichet už sadzby zvyšovať nebude
06.10.2010

Úrokové sadzby v eurozóne sú už takmer rok a pol na minimách. A viacero indícií hovorí, že tam ostanú ešte veľmi dlho.

 V prvom rade oživenie ekonomiky je krehké. Domáci dopyt je ohrozený slabým trhom práce - v niektorých krajinách je nezamestnanosť extrémne vysoká a v niektorých naopak relatívne nízka, ale zase rast miezd je slabý. Firmy sa oddlžujú, domácnosti viac sporia. Vysoký verejný dlh bude treba riešiť mohutným uťahovaných výdavkových opaskov. Navyše, čím viac sa verejný dlh v týchto krajinách zväčšuje a  predražuje, tým sú možnosti na šetrenie nižšie. Hovoríme o väčšine eurozóny. Riziká pretrvávajú aj na exportných trhoch eurozóny. Americkú ekonomiku rovnako ohrozuje len pomalá tvorba pracovných miest, keď nezamestnaní pochádzajú z v minulosti prosperujúceho sektoru nehnuteľností, kde sa konjunktúra už nebude opakovať. Navyše, cena nehnuteľností stagnujúca na nízkych úrovniach limituje mobilitu pracovnej sily. Zlé hypotéky naďalej zaťažujú bankové bilancie. Nárast verejného zadlženia je obrovský a v budúcnosti bude vyžadovať tvrdé riešenia. Ak teda aj oživenia v budúcnosti zrýchli, vláda ho pravdepodobne využije (aspoň) na spomalenie zadlžovania, nie na zvyšovanie sadzieb. Riziká sú aj na ďalších trhoch. Rozvojové krajiny sa po nástupe krízy poväčšine rozhodli masívne menovo a fiškálne stimulovať. Teraz musia svoje prehriate ekonomiky utlmovať.

 Vysoký verejný dlh nielen utlmuje budúci hospodársky rast v eurozóne, ale priamo znižuje solventnosť týchto krajín a následne aj bánk, ktoré majú dlh vo svojich portfóliách. Pri zvyšovaní sadzieb by boli ešte viac ohrozené aj tzv. bezpečné krajiny, ktoré by museli svoje banky zachraňovať z verejných zdrojov. Podobne by boli zvyšovaním sadzieb ohrozené aj zadlžené domácnosti, firmy.

 A napokon, aj samotná činnosť ECB naznačuje, že sadzby budú nízko ešte dlhší čas. Banka je veľmi opatrná, napríklad opätovne predlžuje obdobie poskytovania neobmedzenej likvidity pre bankový sektor. Aj vyhlásenia guvernérov sú ostražité. Ďalej, banka a ďalšie autority presadili aj vznik eurovalu. Ten jednak trh upokojuje a jednak zvyšuje potenciál eura ako rezervnej meny. Euro posilňuje a znižuje konkurencieschopnosť európskeho exportu na svetových trhoch. Platí  to najmä o vzťahu eura k americkému doláru a na ňom takmer naviazanom čínskom juane. Oživenie európskeho hospodárstva sa tak spomaľuje.

 Na druhej strane, scenár dlhodobo nízkych úrokov má niekoľko rizík. Euroval nielenže posilňuje euro, ale aj znižuje rizikové prirážky na dlhopisoch problematických krajín v eurozóne. Znižuje náklady na dlh, pomáha fiškálnej konsolidácii a napokon aj konjunktúre.

 Konjunktúre môže napomôcť aj masívna industrializácia rozvojových krajín. Tá postupne zvyšuje bohatstvo tamojších domácností, zvyšuje ich spotrebu a import (aj) z eurozóny.

 Najväčšie riziko ale spočíva v prípadnom raste cien ropy alebo potravín. Súčasná cena ropy na úrovni 70 – 80 dolárov za barel by nemala limitovať investície do odvetvia a mala by tak zabrániť skokovitému rastu cien v budúcnosti. Avšak, pri neočakávanom zrýchlení svetovej ekonomiky sa ceny ropy môžu dosť na vyššie úrovne aj celkom rýchlo. Ceny potravín sú v strednodobom horizonte v podstate neodhadnuteľné, pretože hlavným faktorom (okrem dlhodobých - demografických, klimatických faktorov), je úroda, ktorej vývoj je neistý (záplavy, suchá).

 A tak, hoci je upadnutie ekonomiky eurozóny do recesie nepravdepodobné (jednak v globalizovanej ekonomike firmy rýchlejšie nájdu ostrovčeky rastu a jednak autority „istia“ hospodárstvo pred prudkým poklesom), fiškálne stimulácie budú v eurozóne silné aj v roku 2011. Menová reštrikcia cez zvyšovanie sadzieb by pôsobila čudne. Nevhodne by zvýšila náklady na prefinancovanie dlhu, posilnila euro a zvýšila riziko problémov v bankovom sektore. Konsolidácia bude, aj vzhľadom na rizikovú svetovú konjunktúru, len postupná a veľmi mierna.

 Zvyšovania sadzieb v eurozóne sa tak pravdepodobne nedočkáme ani v roku 2011. Vieme si dokonca predstaviť, že by k nemu došlo až v roku 2013. Guvernér ECB Jean – Claude Trichet končí vo svojej funkcii 31. októbra 2011. Sadzby tak už zvyšovať nebude.

Späť