sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
5 postupov ako rozpoznať dobrú radu
11.08.2010

Je vôbec možné vyznať vo finančných produktoch, ktoré nám poskytujú odborníci na zhodnotenie našich peňazí? Aké sú základné pravidlá na výber toho správneho portfólia? Pozrite sa s nami na niekoľko rád, ktoré sú dôležité pri rozpoznaní dobre mienených investičných zámerov:

  1. Pri každej jednej investičnej aktivite, by sa mala banka a bankár pozerať na vašu investíciu ako na súčasť väčšieho celku.
  1. Banka by nemala prísť a ponúknuť produkt ako jediné správne riešenie
  1. Úlohou bankára je vhodne začleniť ponúkaný produkt do celkového portfólia, tak aby sa posilnila pozícia inštrumentov, ktoré potom môžu generovať istý nadvýnos. Súčasne by však nemali narušiť samotnú filozofiu portfólia s dôrazom na stabilný výnos a kontrolované riziko.
  1. Rozumný bankár by určite nemal špekulovať s podstatnou časťou klientovho majetku na krátkodobom raste alebo poklese. Súčasná doba je totiž charakteristická pomerne špecifickým trhovým prostredím. Úrokové sadzby zostávajú nízko a dá sa predpokladať, že na tejto úrovni ešte niekoľko mesiacov zostanú. To malo a má vplyv na pokles výnosov dlhopisov prakticky naprieč celým priestorom od štátnych, bankových až po korporátne. K poklesu sadzieb sa postupne pridalo aj zníženie kreditných spreadov. Akciové trhy, ktoré v roku 2009 dynamicky rástli, boli počas mesiacov máj a jún roku 2010 postihnuté výraznejšou korekciou. Aj napriek tejto korekcii existuje veľa názorov, že trh zostáva prekúpeným a ceny sú s ohľadom na aktuálny stav na trhu vysoké. Napriek všetkým, či už uvedeným, alebo nespomenutým faktom, existuje aj veľa možností, ktoré ponúkajú rastové príležitosti. Samostatnou kapitolov je nákup a investícia do zlata. Okolo tohto kovu, napriek jeho špecifikám, je v súčasnosti veľa rozruchu, ktorý je do istej miery podobný tým s dotcom akciami, ropou, nehnuteľnosťami ....
  1. Bankár by mal odhadnúť obdobie, v ktorom radí svojim klientom. Momentálne žijeme v časoch nízkych úrokových sadzieb, kedy je záujem o štruktúrované produkty, ktoré majú potenciál ponúknuť vyššiu mieru zhodnotenia. Investor by si však mal dať veľký pozor na podobné konštrukcie, ktoré sú spojené s dlhou lehotou splatnosti a súčasne by v portfóliu predstavovali príliš veľkú pozíciu. V takom prípade potom stráca možnosť reálne reagovať na nové podnety, ktoré trh prináša dnes a prinesie aj v budúcnosti (napríklad rast úrokových sadzieb).

Vyššie uvedených 5 bodov nás v Privatbanke vedie k tomu, že chápeme štruktúrované produkty ako súčasť portfólia klienta. A tak, ako vytvárame portfóliá, ktoré sú šité na mieru konkrétnych klientov, vieme pri vyšších objemoch vytvoriť aj špecifický štruktúrovaný produkt pre individuálneho klienta. Filozofia a postup budú totožné – maximálne možný individuálny a konzervatívny prístup a transparentnosť.

Späť