sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Ako zareagujete na nerealizovanú stratu 10 percent?
13.07.2017

Určite sa mnohí z Vás stretli s vypĺňaním tzv. klientskych dotazníkov kvôli potrebe zistenia investičného profilu klienta pred prípadným investovaním. Otázka z nadpisu patrí k tým najdôležitejším, na základe ktorej určíme Váš postoj k riziku. Ako odpovede ovplyvnia Váš „investičný apetít"?

Možné odpovede sú:

a.) Ohrozí ma
b.) Čiastočne mi spôsobí problémy
c.) Neohrozí ma, ale budem z nej nervózny
d.) Počítam aj s touto alternatívou

Ak klient vyberie odpoveď písmeno a.), mal by sa zamyslieť a spýtať sám seba, či má naozaj záujem o investovanie, pri ktorom je hodnota portfólia významným spôsobom určovaná trhovými finančnými nástrojmi. Odbor asset management ponúka klientom štandardne 3 typy portfólií: konzervatívne, vyvážené a dynamické. Líšia sa mierou podstupovaného rizika a očakávanou výnosovosťou a volatilitou. Už pri konzervatívnom portfóliu dávame do investičnej triedy F (dlhové nástroje) iba 85 % investovaných prostriedkov. 15 % ide teda do akciových titulov, do realít a rôznych investičných príležitostí, ktoré majú mnohokrát volatilitu aj na úrovni 15 % − 30 % oboma smermi − aj do plusu, aj do mínusu. Nehovoriac o tom, že  aj v triede F, v ktorej sú momentálne najviac zastúpené ETF typu high-yield (dlhopisy so špekulatívnym ratingom), je pokles investície o 10 % pri strese na trhoch reálny.

 

Zoberme si teda najkonzervatívnejšiu investíciu, ktorú by sme takémuto klientovi mohli ponúknuť. Budeme predpokladať, že ňou budú nemecké štátne dlhopisy. Klientovi by sme ich však nemohli ponúknuť s krátkou splatnosťou, pretože napríklad 2-ročný takýto dlhopis nesie záporný výnos do splatnosti na úrovni -0,7 % p. a. Desaťročný dlhopis nesie momentálne síce kladný výnos +0,4 % p. a. do splatnosti, čo je však horšie, aj táto investícia v minulosti poklesla v cene o viac ako 10 % (viď priložený graf).

Ak zoberieme do úvahy, že nič konzervatívnejšie a bezpečnejšie (okrem kratších splatností rovnakého emitenta) klientovi nevieme ponúknuť a zároveň by mu takáto strata mohla spôsobiť existenčné problémy, mali by sme mu odmietnuť ponúkať službu riadeného portfólia.

Odpoveď b.) je len jemnejšie formulovaná odpoveď a.). Klientovi síce ponúkneme službu riadeného portfólia, ale mali by sme trvať na veľmi konzervatívnom prístupe, čo znamená, že v rámci zachovania nízkej volatility by malo byť portfólio za súčasných podmienok na finančných trhoch tvorené finančnými nástrojmi s nízkym výnosom (do cca 1 % p. a.).

Odpovede c.) a d.) klienti označujú najčastejšie. Pri odpovedi c.) musíme vychádzať aj z komplexného pohľadu vnímania rizika klienta. Veľakrát sa nám totižto stáva, že klient označí túto odpoveď a zároveň v inej otázke odpovie, že po troch rokoch investovania si predstavuje hodnotu svojej investície na 130 % z hodnoty počiatočnej investície. Inými slovami, klient vidí možnú volatilitu vo výške 10 % ročne iba smerom do plusu, stratu 10 % nevníma alebo si ju nepripúšťa.

Tu je dôležitá komunikácia klienta s privátnym bankárom, ktorý mu musí podrobne vysvetliť, že čím rizikovejšie portfólio si klient vyberie (vzhľadom na svoj investičný profil), tým väčšmi môže rásť jeho volatilita, ale oboma smermi. Ak si klient zvolí takýto scenár a napriek tomu mu budú v budúcnosti prekážať časté cenové výkyvy jednotlivých titulov v portfóliu, možno klienta znova pretestovať a zmeniť investičný profil ku konzervatívnejšiemu prístupu, a teda znížiť volatilitu. Bohužiaľ, aj maximálny možný očakávaný výnos.

Poslednú odpoveď vyberajú klienti, ktorí sa už stretli s finančným trhom a poznajú aj dynamickejšie investície v podobe akcií, akciových fondov, realít či investičných certifikátov. Táto odpoveď je, samozrejme, najviac bodovaná a klientovi výraznejšie prispieva do celkového súčtu bodov (čím viac bodov v teste, tým je rizikovejší profil investora), čo môže nakoniec vyústiť do výberu aj čisto akciového portfólia. Tým nechceme povedať, že táto odpoveď je automaticky správna pre všetkých klientov. Každý by mal odpovedať úprimne a ako to cíti, aby sme vedeli čo najpresnejšie určiť jeho investičný profil a celkovo apetít k riziku.

Odmenou pre nás potom bude spokojný klient vyrovnaný s podstupovaným rizikom a jeho reálne výnosy budú v súlade s tými očakávanými, ktoré sme mu prezentovali na začiatku pri tvorbe návrhov portfólia.

Späť