sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Zahraničné produkty – výzva, ktorá nás čaká
02.08.2010

Tento rok máme ambiciózne plány v oblasti diverzifikácie a produktovej ponuky. Výraznejšie sa chceme zamerať na expertízu zahraničných produktov, ktoré by ste našli len u veľkých zahraničných privátnych a inštitucionálnych bánk. Radi vám poradíme, že ktoré z týchto produktov sú tie najlepšie, najefektívnejšie a ktoré sú skôr dielom iba skvelého marketingu. Na základe toho je našou snahou obohatiť produktovú škálu o finančné nástroje svetových lídrov v segmente  privátneho bankovníctva: Julius Bär, Vontobel, Credit Suisse, UBS, Salomon Oppenheim, Deutsche Bank, BNP Paribas a mnohí ďalší. Chceme klientom umožniť mať nezávislejšie portfóliá. Z pohľadu kreditného rizika, t. j. podľa toho kto je autorom investičnej myšlienky. V tomto roku teda chceme klientov osloviť vyššie spomínanými novými produktmi a zároveň udržiavať náš trhový primát v ponúkaní nástrojov, ktorými vypĺňame medzeru na slovenskom trhu a je po nich obrovský dopyt.

Pre tých konzervatívne ladených klientov to budú aj emisie bankového dlhopisu. Momentálne Ide o v poradí už o 6.emisiu so splatnosťou v januári 2012 s výnosom 3,75 %. Jedinečnosť emisie spočíva v tom, že banka, resp. klienti budú svojou aktivitou podporovať sekundárny trh. Čo to znamená? Dlhopis so splatnosťou 21 mesiacov budú môcť počas jeho životnosti vlastniť viacerí klienti. Klient si kúpi dlhopis napríklad v máji a v novembri po 6 mesiacoch (alebo aj po 10 mesiacoch) sa ho rozhodne predať. Iný klient alebo banka (tá to garantuje v objeme 330.000 EUR) ho kúpi za cenu, ktorá predchádzajúcemu majiteľovi (predávajúcemu) prinesie lepší výnos na uvedené obdobie (6 mesiacov) ako keby uložil svoje peniaze na termínovanom vklade s rovnakou splatnosťou (6 mesiacov). Ale dlhopis môže držať aj dlhšie. Aj do splatnosti. Je na klientovi, či využije výhodu existencie sekundárneho trhu. Úroková sadzba je minimálne vo výške sadzby na termínovanom vklade, avšak dlhopis je likvidný nástroj v porovnaní s termínovaným vkladom.

Pre tých, ktorí využívajú naše emisie korporátnych dlhopisov, len krátka informácia. Objem doteraz vydaných 8 emisií prekročil sumu 91 miliónov EUR. A prinesieme ďalšie novinky.

Späť