sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Čo je doma to sa počíta, a to najmä v riadených portfóliách
27.05.2010

Jedným z leitmotívov privátnych bankárov pri komunikácii s klientmi o správe ich majetku, je snaha nájsť jednoduché a všetko obsažné riešenie. Často sa stretávam s tým, že klient, ktorý si dokáže dovoliť naozaj veľa, sa rozhodne pre jeden produkt s pevnými pravidlami, a tomuto produktu sa podriadi. Netreba však zabúdať, že našou hlavnou úlohou je klientovi nenútenou formou radiť, čo je pre jeho peniaze podľa nášho názoru najlepšie. Samozrejme rešpektujeme jeho rozhodnutie, ak mu ponúkneme niekoľko ciest aj s vysvetlením, ktoré by bolo pre neho najvhodnejšie, a on sa vyberie povedzme cestou, ktorá je viac riziková. V takýchto prípadoch navrhujeme ešte raz si prejsť jednotlivé kroky a ich vysvetlenia, s čím bude musieť klient pri svoje voľbe počítať.

Náš klient má však väčšinou taký objem zdrojov, ktorý mu dovolí tieto pravidlá stanovovať, a našou úlohou je tieto pravidlá pri návrhu riešenia aj v konečnom dôsledku rešpektovať. Potom sa produkt (v našom prípade portfólio zložené z investičných nástrojov) správa presne v súlade s klientovými špecifikami a požiadavkami, pričom vieme flexibilne reflektovať na novovznikajúce príležitosti, ktoré mu dávame do pozornosti. Potrebné je pri koncipovaní riešenia dať priestor privátnemu bankárovi a jeho možnostiam. Ak sa pracuje na týchto vzájomných princípoch, tak spokojnosť v živote vašich peňazí sa prejaví v krátkodobom, ale i dlhodobom horizonte. A dobre riadený život peňazí znamená i dobre riadený život ich majiteľa.

Späť