sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Investícia do zdravia
09.10.2012

Investícia do cenných papierov, investícia do zlata, investícia do umenia, investícia do podnikania, investícia do nehnuteľností, investícia do poistenia... Bežné témy rozhovorov klienta a privátneho bankára.

Čoraz častejšie sa však otvára aj téma – investícia do zdravia. V minulosti sa otvárala najmä pri akútnych zdravotných problémoch klienta, ktoré bolo treba ihneď riešiť, lebo šlo o náhly zdravotný problém. Dnes je to čoraz častejšie aj kvôli prevencii. Investícia do zdravia sa stala rovnako dôležitá ako iné menované investičné príležitosti. Dá sa to prirovnať k investícii do poistenia: takmer všetci si poisťujeme životy, úrazy, hnuteľný a nehnuteľný majetok, a pritom veríme, že nikdy nebudeme potrebovať plnenie z poistných zmlúv. A často to tak aj je, že len pravidelne platíme a plnenie nepotrebujeme. Pri investovaní do zdravia sme váhavejší, či to náhodou nie je zbytočná investícia. Čo ak budeme zdraví, choroby a úrazy nás budú obchádzať? Žiaľ, realita je iná.

Preto čoraz viac klientov využíva VIP služby Privatbanka Wealth Management, ktoré umožňujú prístup k exkluzívnej službe individuálneho manažmentu zdravotnej starostlivosti a k špičkovej nemocničnej starostlivosti. Táto služba okrem iného ponúka 24-hodinovú telefonickú možnosť konzultácie zdravotného problému, možnosť výberu celoročnej starostlivosti vrátane preventívnych prehliadok alebo jednorazovej starostlivosti pri riešení existujúceho zdravotného problému. Klient sa môže spoľahnúť na to, že má permanentne k dispozícii pomoc vždy, keď to potrebuje, ak ide o jeho zdravie, resp. zdravie jeho rodiny.
A čo si ešte klienti cenia na tejto službe, je ušetrený čas. Konkrétny termín na vyšetrenie a ošetrenie je vopred dohodnutý a zo strany zmluvných zdravotníckych zariadení dodržiavaný. A ušetrený čas môžu venovať iným aktivitám, napr. športu, ten tiež súvisí so zdravím....

Späť