sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Nízke výnosy – a čo ďalej?
30.11.-0001

Tento príspevok odráža aktuálne všeobecne známy fakt pre tých, ktorí sa pohybujú na dlhopisových finančných trhoch. Najmä pre konzervatívnych klientov držiacich svoje dlhopisové nástroje do splatnosti sa vynára otázka, kam investovať či už nové zdroje, alebo splatené z predchádzajúcich emisií. Výhra v podobe termínovaných vkladov, ktoré hlavne na dlhších splatnostiach riešili alternatívu k štátnym dlhopisom, dostala koncom minulého roka, ale hlavne začiatkom nového vážne trhliny. Celý bankový sektor výrazne znížil úrokové sadzby a výnosy poslal pod očakávanú infláciu a ich opätovný rast na strednodobom horizonte je aj vzhľadom na krízu a hroziacu recesiu v EÚ len zbožným prianím. Ale čo ďalej?

Ako každé privátne bankovníctvo aj my sme sa začali už minulý rok pripravovať na ponuku možných alternatív. Fakt, že výnosy dlhopisov sa blížia k minimám, resp. ich ceny k maximám, a pri akceptovateľnom pomere riziko/výnos/likvidita sú dlhopisové výnosy na nízkych hodnotách, bol jedným z hlavných dôvodov na zavedenie akciovej zložky do portfólií.

Preto sme sa rozhodli klientom zaradiť do ponuky ETF (Echangetradedfunds sú fondy obchodované na burze podobné indexovým fondom predávaným v rámci kolektívneho investovania. Ich portfóliá sa skladajú z akcií a dlhopisov, ktorých skladba je veľmi podobná konkrétnemu trhovému indexu) na dividendové akcie z Európy, ktorých dividendový výnos dosahuje cca 5 - 6 % p. a. pri pomerne nízkej volatilite ich ceny, cca plus/mínus 10 %. Vychádzame z toho, že investori postupne odchádzajú z dlhopisových pozícií (pre do značnej miery vyčerpaný potenciál) a smerujú do akciových. V snahe eliminovať kolísavosť hodnoty tejto časti portfólia sme klientom investovali do, z historického pohľadu, najmenej volatilných pozícií, a to sú akcie, ktoré pravidelne vyplácajú vysokú dividendu. Táto dividenda eliminuje do značnej miery kolísavosť hodnoty akcií. Napr. ak ETF vyplatí za 3 roky dividendu v úhrnnej výške 18 % (6 % ročne), tak aj pri poklese hodnoty akciového ETF o 9 % investor zarába 9 %, resp. 3 % ročne. Samozrejme, že tento pohyb akcií môže byť vyšší. Môžu rásť viac, resp. môžu viac klesnúť. Pri poklese o väčšie percento, napr. o 20 %, vyplatená dividenda tento pokles eliminuje. Pri väčšom raste je dividenda takou čerešničkou navyše.

Späť