sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Doprajte svojmu zdraviu rovnakú starostlivosť ako svojim peniazom
23.04.2013

Zdravie a financie idú ruka v ruke možno väčšmi, ako si myslíme. Prirodzene, všetci vnímame kvalitu poskytovaných služieb prostredníctvom dostatku či nedostatku verejných financií. Privatbanka má už dva roky vo svojej ponuke špecializovanú službu zameranú na nadštandardnú zdravotnú starostlivosť – Privatbanka Health Management. Medzi prístupom k financiam a zdravotnou starostlivosťou existuje niekoľko paralel. Skúsme si priblížiť aspoň niekoľko z nich.

Prevencia v zdravotníctve = vstupná analýza vo financiách
Každý lekár, s ktorým spolupracujeme, nám vždy potvrdí, že 80 % konečného úspechu pri liečbe spočíva v správnej a včasnej diagnóze. To isté platí vo financiách. Správna analýza skutočnosti a budúcich potrieb vytvorí priestor na dobré plánovanie a riešenie.

Privatbanka Health Management umožňuje našim klientom prístup k najlepším diagnostickým procedúram v rámci všetkých medicínskych smerov. Prostredníctvom spoločnosti ProHealth je zabezpečený prístup k špičkovým odborníkom v čase, ktorý našim klientom vyhovuje.

Otvorená architektúra v zdravotníctve
Druhým krokom v rámci hodnotného finančného plánovania je prístup ku kvalitným produktom a službám. Privatbanka od založenia preferuje model tzv. otvorenej architektúry. V skratke to znamená, že pri budovaní riešení pre klientov nepreferuje špecifické produkty alebo produktové skupiny, ale na trhu hľadá najvhodnejšie alternatívy, ktoré čo najvernejšie vedia odzrkadliť potrebu klienta.

Rovnako aj koncepcia Privatbanka Health Management nie je vyskladaná iba špecifickými možnosťami jednej polikliniky. Tento koncept sa snaží nájsť optimálneho partnera na špecifickú potrebu toho-ktorého pacienta. To je možné, prirodzene, až potom, ak máte túto ponuku dostatočne zmapovanú a viete, kto v ktorom zdravotníckom zariadení pôsobí a aké má praktické a teoretické skúsenosti s problémom.

Privátny manažér
Kľúčovým je však vzťahový manažér, ktorý riadi vzťah pacienta s lekármi. V Privatbanke má každý klient k dispozícii svojho privátneho bankára.

Rovnaký prístup k službám Privatbanka Health Management zabezpečuje manažér. Ten organizuje klienta, zladí jeho časové možnosti s termínmi menších či väčších vyšetrení a zákrokov, presne ho naviguje, kam a kedy má prísť, a pripraví ho na to, čo ho čaká. Práve faktor času je pre mnohých klientov dôležitý pri rozhodovaní sa o využití služieb Privatbanka Health Management.

Späť