sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Zmysel pravidelného cash flow v portfóliu klienta
27.05.2013

Privatbanka pri správe klientskeho majetku dbá na to, aby spravované aktíva boli realizované nielen prostredníctvom kvalitných inštrumentov, ale aby tieto v pravidelných intervaloch generovali istú podobu výnosu, ktorý sa klientovi reálne aj vypláca. Na jednej strane to zvyšuje klientovu prípadnú potrebu likvidity, ale súčasne to zabezpečuje „čerstvú“ hotovosť v rámci jeho investovaných aktív.

Vďaka tejto filozofii klient priebežne prispôsobuje svoje portfólio vonkajšiemu, neustále sa meniacemu investičnému prostrediu. Po väčších alebo menších krokoch upravuje portfólio tak, aby odzrkadlilo očakávania trhu s ohľadom na termín konkrétnej výplaty.

Forma takejto pravidelnej výplaty výnosov môže byť v podobe kupónov z dlhopisov (pri bankových dlhopisoch Privatbanky preferujeme až ¼-ročnú periodicitu výplaty, pri korporátnych ½-ročnú) alebo dividend z akcií, resp. akciových fondov. V prípade dividend je jedným z nami obľúbených inštrumentov ETF fond zameraný na investovanie do diverzifikovaných akcií, ktoré pravidelne a dlhodobo vyplácajú dividendy. Výnos z dividend vie byť v niektorých prípadoch viac ako atraktívny a aj v čase nízkych sadzieb, ktorý aktuálne prežívame, ponúka často výnos prekračujúci 5 - 6 percent ročne.

Späť