sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Zdanenie, odvody a diverzifikácia
30.11.-0001

Témou dnešného zamyslenia sú aktuálny stav a perspektíva daňového a odvodového zaťaženia výnosov z investícií na jednej strane a diverzifikácia na druhej strane.

Súčasná platná, resp. aktuálne pripravovaná legislatíva v sebe kombinuje daňové zaťaženie v podobe zrážkovej dane alebo sa výnos zdaňuje v rámci daňového priznania. Do konca júna sa zrážková daň aplikuje aj na výnosy z domácich dlhopisov, pričom sa dá predpokladať, že po tomto dátume nebude ich kupónový výnos zdanený zrážkou, ale pôjde spolu s ostatnými výnosmi rovnako do spomenutého daňového priznania. Vďaka tomu bude k dani potrebné odviesť aj zdravotný odvod, ktorý je maximálny na úrovni 14 %.

Konečná hodnota zdravotného odvodu bude závislá od viacerých prvkov, predovšetkým však od výšky príjmu zo závislej činnosti. Čím lepší je pomer medzi príjmom zo závislej činnosti k podielu príjmu z investícií, tým je v konečnom dôsledku lepšie.

Toto všetko do istej miery hovorí v neprospech tradičných investícií a v prospech tradičných depozít a napríklad podielových fondov. Lenže v poslednom čase sme si zvykli, že svet nie je čierno-biely (čierno-biely, so spojovníkom aj pred biely, len mi to nejde spravit) a na strane tradičných depozít začína strašiť téma  „cyperské bankové vklady“. Táto téma, t. j. „legálne siahnutie“ na bankové vklady v prípade negatívneho vývoja bankovej inštitúcie, je nová, ale podľa vyjadrení viacerých politikov môže byť pomerne rýchlo adaptovaná aj v širšom meradle. V tomto prípade už teda nepôjde o zdanenie výnosu, ale o siahnutie na istinu.

Ak teda máme zhrnúť dnešnú tému, či diverzifikovať aj za cenu vyššieho zdanenia (je jedno, či cez dane, alebo odvody) , alebo riskovať samotnú podstatu, odpoveď je asi jednoznačná...

Späť