sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Ďalšia „rana istoty“ pre investorov alebo „právne istoty“ po slovensky
30.11.-0001

Názov blogu som do úvodzoviek nedal náhodou. Tak ako v tichosti zrušil štát zrážkovú daň pri štátnych dlhopisoch začiatkom tohto roka, podaril sa MF SR ďalší husársky kúsok bez predchádzajúceho zainteresovania odbornej verejnosti. 1. júla 2013 vstúpi do platnosti novela colného zákona, ktorá okrem zavedenia bločkovej lotérie zavádza aj zrušenie zrážkovej dane na investície mimo termínovaných vkladov a tuzemských fondov.

Po tom, čo bola zrušená 19% rovná daň, ktorá mala aké-také logické pochopenie a argumenty, zrušenie zrážkovej dane také rozhodne nie je. Nielen tým, že komplikuje výber dane, ale i v tom, že štát si zrušil priebežný daňový prísun. Teraz bude musieť na daňové príjmy čakať až do budúceho roka. Na druhej strane tým nepoteší ani bežných retailových investorov, ktorí majú v držbe hypotekárne záložné listy. Ide o fyzické osoby, ktoré sa budú musieť vďaka tejto novele vybrať budúci rok na daňový úrad podať daňové priznanie FO a hneď nato môžu v lete očakávať dorub zdravotných odvodov zo strany zdravotnej poisťovne. Že vám nejdú dokopy zdravotné odvody s investovaním, z toho si nič nerobte, ja tomu taktiež nerozumiem.

V tomto kontexte je až úsmevné pozerať sa na náročnú a dlhú diskusiu, resp. boj v Bruseli o zavedenie transakčných daní, kde si štáty so silne vybudovaným kapitálovým trhom, ktorý predstavuje nezanedbateľnú časť ich HDP (Veľká Británia), bránia svoje pozície oproti štátom, ktoré chcú z finančného sektora plniť štátne rozpočty vrátane Slovenska. Podľa posledných informácií sa zavedenie takýchto daní (ak bude) nedá očakávať skôr ako v rokoch 2015 až 2016. To sa musia úradníci v Bruseli čudovať, keď sa pozrú, ako elegantne a v tichosti, bez záujmu médií a opozície, cez nepriame novely zákonov vieme likvidovať už i tak málo početnú investičnú skupinu (podľa údajov NBS len niekoľko málo percent aktív obyvateľstva tvoria iné finančné nástroje než termínovaný vklad) a  vlastný kapitálový trh. Volanie odborných kruhov po jeho prebudovaní, zefektívnení centrálneho depozitára SR, naštartovaní Slovenskej burzy cenných papierov atď., žiaľ, nestojí len na vzdelávaní laickej verejnosti, ale i na stabilite legislatívneho a právneho rámca. 

Späť