sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Kto sa v tom vyzná?
30.11.-0001

Pred krízou sa dalo do 30 sekúnd po zverejnení nejakých finančných alebo hospodárskych informácií reagovať kúpou alebo predajom finančného nástroja. Vedel som, že keď centrálna banka neočakávane oznámi zvýšenie úrokových sadzieb, tak cena dlhopisov s fixným kupónom bude klesať, aby sa výnos už vydaných dlhopisov prispôsobil novourčeným trhovým podmienkam. Rovnako som pri znížení úrokových sadzieb vedel, že tento počin síce znamená, že aktuálne je ekonomika v slabej kondícii a nižšími sadzbami ju treba podporiť, avšak z dlhodobého pohľadu alebo z pohľadu očakávaní (ktorý je pre akciový trh najdôležitejší) budú akciové trhy rásť, pretože nižšie úrokové sadzby predstavujú pre firmy nižšie úrokové náklady a tým vyššie zisky. A tak ďalej a tak ďalej.

Teraz?

Teraz sa trh takmer minimálne krúti ohľadne reálnych dát a zverejnených čísiel. Celé je to postavené na tom, čo povedia guvernéri centrálnych bánk. Keby sa reagovalo aspoň na základe toho, že sa vyjadria k reálnej ekonomike. To nie. Dôležitý je rozsah a timing nejakých neštandardných krokov. Dotácií, pôžičiek, stimulov, subvencií, pomocí, odkladov, dočasných povolení. A keby sa reagovalo aspoň logicky. Ale posúďte... Guvernér Európskej centrálnej banky (pán Draghi) oznámi, že ekonomike eurozóny sa stále nedarí a obdobie oživenia posunie o ďalší rok, pričom jeho slová okorení poznámkami o tom, že ECB bude naďalej pripravená poskytovať akékoľvek netrhové stimuly. Reakcia? Miesto toho, aby trhy klesli, pretože tak skoro nebude lepšie, akciové trhy stúpnu.

Príklad zo zámoria: guvernér americkej centrálnej banky (pán Bernanke) oznámi, že vzhľadom na zlepšujúci sa trh práce je možné, že banka postupne začne ukončovať program umelých, netrhových stimulov a dokonca ho do roka ukončí úplne. Reakcia? No miesto toho, aby sa trhy tešili, že ekonomika už zrejme nebude potrebovať prístroje na umelé dýchanie, inými slovami, je veľká pravdepodobnosť, že sa jej bude dariť, tak trhy klesnú. Klesnú zo sklamania, že im niekto berie hračku v podobe pekných stimulčekov.

Takže nadväzujúc na úvodných 30 sekúnd... Teraz potrebujem aj jeden deň, aby som pochopil,  kam trhy pôjdu a prečo. 

Teším sa už na dobu, keď trhy budú fungovať ako kedysi. Dokonca sa teším aj na ich pokles. Na pokles, ktorému však budem rozumieť. Budem si vedieť vysvetliť (a aj klientovi), prečo trh klesá. Dúfam, že to bude v roku, ktorý bude mať na treťom mieste v dátumovom štvorčíslí jednotku. Takže do konca r. 2019 J.

 

Späť