sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Alternatívne možnosti investovania
30.11.-0001

Investovanie má veľa podôb. My sa venujeme predovšetkým jeho klasickým formám, avšak do popredia vystupujú čoraz viac alternatívne riešenia, ktoré umožňujú alokovať financie aj mimo tradičných finančných nástrojov. Nedá sa povedať, že to predstavuje nejakú zásadnú novinku, ľudia investujú napríklad do umenia už oddávna. Postupom času a technológií sa však tento svet otvára čoraz väčšej skupine ľudí a to, čo bolo historicky nedostupné, sa stáva otvorenejším. Keďže však ide o špecifické alternatívy, je potrebné o nich vedieť viac, aby sa riziko minimalizovalo.

Priblížme si dve alternatívne možnosti investovania – umenie a víno. Zatiaľ čo investovanie do umenia je aj v našich zemepisných podmienkach vecou s pomerne dlhoročnou tradíciou, víno patrí rozhodne k tým mladším. Už v časoch pred novembrom 1989 niektoré rodiny zbierali krásne umenie, obchodníci boli skutočnými odborníkmi a viaceré krásne a dnes mimoriadne hodnotné zbierky majú svoj pôvod práve v umení realizovanom pre viacerými desaťročiami.

Naopak víno bolo v tom období v podstate len nápoj na pitie a investície doň predstavovali len cestu na zabezpečeniu jeho produkcie. To však neznamená, že by to platilo aj vo svete. Investície do vína sú dlhodobo vyhľadávaným spôsobom alokácie časti majetku a je dobré, že si postupne nachádzajú cestu aj na Slovensko.

Avšak pozor, ani v alternatívnych investíciách nevstupujete na garantovanú pôdu. Je dôležitém poznať prostredie a predovšetkým dôvod, prečo by ste mali od danej investície očakávať nadpriemerný výnos. V každom prípade sa treba obrátiť na odborníka. Straty tu vedia byť až fatálne. Aby sme Vám pomohli sa aj v týchto oblastiach čiastočne zorientovať, v letnom vydaní nášho časopisu Privatbanka Magazine prinášame pohľady odborníkov k uvedeným témam.

Späť