sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Chladný blog na horúce dni
30.11.-0001

Investovanie je činnosť intenzívna a v prípade akejkoľvek fyzickej osoby by mala byť rozhodne aj kontinuálna. Súčasne je však potrebné, aby za každých okolností bola robená s chladnou hlavou, nech to vonku vyzerá, ako chce (t. j. aj pri aktuálnych 40-stupňových teplotách).

Tak ako sadzby postupne klesajú, zo strán investorov je väčšmi počuť menej či viac hlasné sťažovanie na pokles ich výnosov, vidieť hľadanie výnosnejších riešení (ideálne rýchlych a úplne bezpečných...). Skúsme sa spolu v krátkosti pozrieť na to, ako by taký jednoduchý proces posúdenia mal vyzerať v praxi. Predovšetkým však začnime tým, že vychladneme...

Ak investor nájde investičný inštrument, ktorý ponúka vyšší výnos v čase, keď všetko ostatné je výrazne nižšie, potom musí zásadne pochopiť, prečo to tak je. Napríklad v prípade investovania do dlhopisov, ak je výnos z vami vybraného dlhopisu výrazne vyšší než ten, čo máte v portfóliu, kvalita vášho objavu musí byť horšia alebo je dlhšia jeho splatnosť, alebo je jednoducho iný v rámci svojej štruktúry – napríklad denominovaný v inej mene. Nedávno som sa stretla práve s týmto príkladom, keď investor podcenil faktor inej denominácie na inak pomerne konzervatívnom cennom papieri. Aký bol výsledok? Namiesto očakávaného 4% výnosu do splatnosti klient čelí 5% strate, ktorá bola prirodzene spôsobená poklesom meny dlhopisu voči euru.

Môžete si povedať, veľmi banálna chyba. Problémom však je, že v čase, ktorý dnes žijeme, je týchto na prvý pohľad banálnych chýb čoraz viac. Vybrala som jednu, ktorá je z tých najzákladnejších, no napriek tomu sa stala. A predpokladám, že sa stala výlučne z dôvodu chamtivosti daného investora v časoch, keď sa byť chamtivý nemusí vyplatiť.

Späť