Privátní bankovnictví

Komplexní správa majetku

Finanční prostředí je v současné době je poznamenané vysokou mírou nestability a rizika. V Privatbance sledujeme dlouhodobé trendy a snažíme se jim přizpůsobit. Vycházíme z přesvědčení, že jedinou spolehlivou ochranou před znehodnocením financí našich klientů je aktivně řízené a diverzifikované portfolio.