KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
Art Academy

ART ACADEMY je unikátny vzdelávací program, ktorý vznikol v roku 2010 ako spoločná iniciatíva výtvarníka a reklamného konzultanta Martina Knuta, kurátora a teoretika umenia Juraja Čarného a prizvaných spolupracujúcich odborníkov. Cieľom bolo poskytnúť kvalifikované poradenstvo začína-júcim i pokročilým zberateľom, potenciálnym investorom a podporovateľom umenia. Za niekoľko rokov existencie kurzy absolvovalo mnoho skupín aj jednotlivcov. Medzi našimi poslucháčmi boli bankári, podnikatelia, obchodníci, lekári, ale i pedagógovia či začínajúci galeristi.

Vďaka novej podobe vzdelávania a živému kontaktu s umením sa nám podarilo nadviazať viaceré podnetné a dlhotrvajúce spolupráce. Jedným z najvýraznejších úspechov Art Academy je vydanie knihy Päťdesiat súčasných umelcov na Slovensku, ktoré finančne podporil jeden z našich ab-solventov, a založenie galérie súčasného umenia  naším absolventom v ČR. Na príprave a vedení kurzov od začiatku spolupracuje široký tím odborníkov: teoretici umenia, kurátori, ale i filozofi a zberatelia.

 

Ak ste sa rozhodli zbierať umenie alebo máte doma pár umeleckých diel a radi by ste v nákupoch pokračovali, zodpovieme vám v rámci vzdelávacích programov Collector a Investor základné otázky o súčasnom umení, a to so špeciálnou cenou.

  • na prednášky Basic a Collector si môžete ako klienti Privatbanky uplatniť  20% zľavu
  • v programe INVESTOR (poradenstvo pri budovaní zbierky alebo investovaní do umenia) vám ponúkame prvé dve hodiny konzultácií zdarma a následne 30% zľavu z poradenskej činnos-ti.

V prípade záujmu o využite služby partnera Art Academy kontaktujte pána Martina Knuta, telefonický kontakt 0905 702 986 alebo svojho privátneho bankára.

 

Ak ste sa rozhodli zbierať umenie alebo máte doma pár umeleckých diel a radi by ste v nákupoch pokračovali, zodpovieme vám v rámci vzdelávacích programov Collector a Investor základné otázky o súčasnom umení, a to so špeciálnou cenou.

  • na prednášky Basic a Collector si môžete ako klienti Privatbanky uplatniť  20% zľavu
  • v programe INVESTOR (poradenstvo pri budovaní zbierky alebo investovaní do umenia) vám ponúkame prvé dve hodiny konzultácií zdarma a následne 30% zľavu z poradenskej činnos-ti.

V prípade záujmu o využite služby partnera Art Academy kontaktujte pána Martina Knuta, telefonický kontakt 0905 702 986 alebo svojho privátneho bankára.

www.artacademy.sk

Späť na Privatbanka.sk