KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
SUBIN & PARTNERS

SUBIN & PARTNERS sa venuje problematike rodinného majetku vo všetkých aspektoch jeho existencie.

Úlohou SUBIN & PARTNERS je riešenie problematiky spojenej s medzigeneračnou zmenou a transferom rodinného majetku na budúce generácie rodiny. Rodiny vždy predstavovali základ spoločnosti a rodinné podniky základ hospodárstva. Slovenská spoločnosť sa nachádza na začiatku jedného z kľúčových období svojho vývoja – vôbec prvého medzigeneračného prechodu v novodobých dejinách.

Spoločnosť ponúka komplexné poradenstvo pri zvolení vhodnej formy a optimálneho spôsobu presunu majetku na ďalšiu generáciu a nastavení stratégií pre jeho správu. Má dôveru viac ako tridsiatich rodín na Slovensku a v Česku, pre ktoré ich medzinárodný tím špecialistov  pripravuje a realizuje stratégie transformácie rodinného majetku smerom do budúcnosti.

Ku každému projektu pristupuje SUBIN & PARTNERS individuálne a riešenia vždy zohľadňujú unikátne špecifiká konkrétneho klienta. Do portfólia služieb patrí predovšetkým:

  • nastavenie rodinnej stratégie a plánu nástupníctva
  • zakladanie rodinných štruktúr
  • správa a riadenie rodinného majetku
  • zverenská správa

SUBIN & PARTNERS je pripravený byť partnerom svojich klientov.

V prípade záujmu o využitie služieb partnera SUBIN & PARTNERS, kontaktujte pána Michala Šubína na email: [email protected] , tel.: 0905 134 935, alebo svojho privátneho bankára.

www.subinpartners.sk