KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
späť   

Svet zdravia je prevádzkovateľom 17 nemocníc v Košickom, Prešovskom, Banskobystrickom, Trnavskom a v Trenčianskom samosprávnom kraji, ktorých spádová oblasť predstavuje 1 milión obyvateľov. Ide o nemocnice v mestách Humenné, Svidník, Spišská Nová Ves, Rožňava, Trebišov, Michalovce, Vranov nad Topľou, Stropkov, Rimavská Sobota, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Galanta, Dunajská Streda, Topoľčany, Košice, Banská Bystrica a Partizánske. Spoločnosť Svet zdravia, a. s., patrí do skupiny Penta Investments.

V roku 2017 sa súčasťou siete stala Nemocnica novej generácie Michalovce, vôbec prvá dokončená všeobecná nemocnica na Slovensku za posledných 20 rokov. Koncom roka 2018 spustili nemocnice Svet zdravia výstavbu novej koncovej nemocnice v bratislavskej lokalite Bory. Otvorenie je naplánované na január 2022.

Sieť regionálnych nemocníc v roku 2015 vykonala 144 197 hospitalizácií (9 600 pôrodov). Spolu zamestnáva 915 lekárov a 2 400 zdravotných sestier. Spoločné know-how a odborné skúsenosti sa koncentrujú v 12 kompetenčných tímoch a v 3 kompetenčných centrách.

 

Hlavným poslaním je zefektívňovanie činností v nemocniciach tak, aby boli ekonomicky životaschopné, mali podmienky na poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti a zároveň sa stali stabilnými zamestnávateľmi v regiónoch.

Klientom Privatbanky je Svet zdravia pripravený poskytnúť služby individuálneho manažmentu zdravotnej starostlivosti prostredníctvom balíka VIP služieb, ktorý zahŕňa:

  • prednostný prístup k VIP izbám (podľa dostupnosti na jednotlivých oddeleniach)
  • osobný dohľad primára príslušného oddelenia počas hospitalizácie
  • optimalizovaný diagnostický plán s čo najkratšími čakacími lehotami
  • telefonickú konzultáciu s hlavným lekárom tejto siete nemocníc
  • možnosť osobného telefonického kontaktu pre rodinu

 

V prípade záujmu o využitie služby partnera Svet zdravia kontaktujte svojho privátneho bankára.

www.svetzdravia.com