KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
späť   

Svet zdravia je prevádzkovateľom štrnástich nemocníc v Košickom, Prešovskom, Banskobystrickom, Trnavskom a v Trenčianskom samosprávnom kraji, ktorých spádová oblasť predstavuje 1 milión obyvateľov. Ide o nemocnice v mestách Humenné, Svidník, Spišská Nová Ves, Rožňava, Trebišov, Michalovce, Vranov nad Topľou, Stropkov, Rimavská Sobota, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Galanta, Dunajská Streda a Partizánske. Spoločnosť Svet zdravia, a. s., patrí do skupiny Penta Investments.

Sieť regionálnych nemocníc v roku 2015 vykonala 144 197 hospitalizácií (9 600 pôrodov). Spolu zamestnáva 915 lekárov a 2 400 zdravotných sestier. Spoločné know-how a odborné skúsenosti sa koncentrujú v 12 kompetenčných tímoch a v 3 kompetenčných centrách. V roku 2016 plánuje Svet zdravia preinvestovať vyše 40 miliónov eur. V Michalovciach je momentálne vo výstavbe nemocnica novej generácie, ktorej prevádzka by sa mala začať v januári 2018.

Hlavným poslaním je zefektívňovanie činností v nemocniciach tak, aby boli ekonomicky životaschopné, mali podmienky na poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti a zároveň sa stali stabilnými zamestnávateľmi v regiónoch.

Klientom Privatbanky je Svet zdravia pripravený poskytnúť služby individuálneho manažmentu zdravotnej starostlivosti prostredníctvom balíka VIP služieb, ktorý zahŕňa:

  • prednostný prístup k VIP izbám (podľa dostupnosti na jednotlivých oddeleniach)
  • osobný dohľad primára príslušného oddelenia počas hospitalizácie
  • optimalizovaný diagnostický plán s čo najkratšími čakacími lehotami
  • telefonickú konzultáciu s hlavným lekárom tejto siete nemocníc
  • možnosť osobného telefonického kontaktu pre rodinu

 

V prípade záujmu o využitie služby partnera Svet zdravia kontaktujte svojho privátneho bankára.

www.svetzdravia.com