sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
NOVINKY
Prehľad investícií aj v Internet Bankingu
17.01.2019

V rámci neustáleho skvalitňovania našich služieb a rozvoja nových digitálnych riešení pre klientov Vám prinášame novinku, ktorá Vám výrazne zvýši komfort pri správe Vašich investícií: Prehľad portfólia cenných papierov v Internet Bankingu.

 

Čo Vám nová funkcionalita prináša?

1.    Informáciu o aktuálnom stave portfólia cenných papierov.

2.    Zoznam jednotlivých pozícií v portfóliu a ich nárast alebo pokles hodnoty.

3.    Výšku pripísaných dividend, kupónov a ostatných výnosov z cenných papierov.

4.    Informáciu o aktuálnej štruktúre portfólia podľa druhu nástroja.Pre klientov s aktívne riadeným portfóliom:


1.    Graf štruktúry portfólia podľa jednotlivých druhov nástrojov + menová štruktúra portfólia + čerpanie limitov FEREO. 

2.    Zoznam inštrumentov portfólia vrátane vyčíslenia nárastu/poklesu hodnoty pri zohľadnení vyplatených dividend a kupónov za obdobie držby danej pozície (vyčíslenie reálnej hodnoty pozície, nielen P/L z rozdielu cien).

3.    Výkonnosť portfólia a graf historickej výkonnosti portfólia.
 

 

4.    Informácie o investičnej stratégii portfólia.
 

Okrem toho sú v sekcii dostupné ďalšie dve záložky: 

  • Obchodovanie: obsahuje zoznam pokynov a objednávok, ktoré môžete potvrdiť elektronicky. Elektronické potvrdenie umožňuje rýchlo a efektívne potvrdiť Váš pokyn alebo objednávku na nákup/predaj cenných papierov prostredníctvom Vášho počítača.
    Potvrdzovanie obchodov je dostupné len pre používateľov s aktívnym prístupom do IB využívajúcich technológiu Digipass na autentifikáciu transakcie. Ak máte záujem o potvrdzovanie obchodov aj elektronicky, Vaša kontaktná osoba v Privatbanke Vám rada poskytne doplňujúce informácie.
  • Prehľad transakcií: zoznam elektronicky potvrdených pokynov a objednávok.


Sekciu Cenné papiere pre Vás ďalej rozvíjame a už čoskoro Vám v nej prinesieme aj ďalšie novinky, ako napríklad konfirmácie k všetkým zrealizovaným obchodom, daňové a stavové reporty či reporty stavu majetku a iné dokumenty súvisiace so správou Vašich investícií. Veríme, že tieto vylepšenia zlepšia Váš zážitok z využívania našich služieb a budeme radi, ak nám Vaše prípadné postrehy zašlete na privatbanka@privatbanka.sk alebo prostredníctvom Vášho privátneho bankára či bankového poradcu.

Späť