sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
NOVINKY
Zmena v poskytovaní služby 3DSecure
31.03.2020

Privatbanka Vám v súčasnosti pri platbách na internete debetnou platobnou kartou Mastercard poskytuje verziu 1 služby 3DSecure s dynamickým 3DSecure kódom. 

 

Od 31. marca 2020 bude banka paralelne používať aj doterajšiu verziu 1, aj novú verziu 2. Pri konkrétnej platbe bude tá-ktorá verzia použitá podľa toho, ktorú z nich podporuje daný internetový obchodník.

 
Pre Váš komfort uvádzame popis fungovania verzie 1 a verzie 2 služby 3DSecure s dynamickým kódom:
 
A. 3DSecure verzia 1 s dynamickým kódom:
Pri platbe na internete u obchodníka, ktorý podporuje službu 3DSecure, ste vyzvaný na zadanie 3DSecure kódu do formulára na stránke obchodníka. Ten je Vám z banky zaslaný formou SMS (v tvare napr. "AB-12345678“) na číslo Vášho mobilného telefónu. Prvé dva alfabetické znaky kódu („AB“) majú kontrolnú funkciu a budú uvedené vo formulári. Pre zadanie 3DSecure kódu na potvrdenie platby zadáte 8-miestnu číselnú časť kódu („12345678“). Po overení správnosti 3DSecure kódu je platba uhradená.
 
B. 3DSecure verzia 2 s dynamickým kódom:
Pri platbe na internete u obchodníka, ktorý podporuje službu 3DSecure, ste vyzvaný na zadanie 6 miestneho 3DSecure kódu do formulára na stránke obchodníka. Ten je vám zaslaný formou SMS (v tvare napr. "123456“) z banky na číslo Vášho mobilného telefónu. Pre zadanie 3DSecure kódu na potvrdenie platby zadáte 6-miestny číselný kód („123456“). Po overení správnosti 3DSecure kódu je platba uhradená.
 
Novú verziu 2 služby 3DSecure s dynamickým 3DSecure kódom budete mať od 31. marca 2020 automaticky aktívnu, ak ste Privatbanke, a.s. v predchádzajúcom období poskytli Vaše číslo mobilného telefónu. V opačnom prípade sa, prosím, spojte so svojím privátnym bankárom, resp. s bankovým poradcom na najbližšom pracovisku banky.
 
Pre kompelxnosť informácie uvádzame, že dynamický 3DSecure kód verzia 1 i dynamický kód 3DSecure verzia 2 je pre každú platbu jedinečný a má obmedzenú platnosť. Po uplynutí časovej platnosti kódu môžete požiadať najviac o ďalších päť nových 3DSecure kódov (SMS) pre jednu platbu. Po ich vyčerpaní alebo po troch chybne zadaných pokusoch budete zablokovaný. Pre odblokovanie následne kontaktuje svojho privátneho bankára alebo bankového poradcu.
 
Ako už bolo uvedené, služba 3DSecure s dynamickým kódom verzia 1 a 3DSecure verzia 2 budú fungovať určitý čas paralelne. Do konca roka 2020 však očakávame postupný prechod všetkých internetových obchodníkov na verziu 2 služby 3DSecure s dynamickým kódom. 
 
Privatbanka, a.s.

 

Späť