sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
NOVINKY
Zmena limitov pre bezkontaktné platby platobnou kartou
14.04.2020

Vážený klient, 

dovoľujeme si Vás informovať, že Privatbanka v zmysle § 30n zákona č. 75/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, zvyšuje s účinnosťou od 16. apríla 2020 na obdobie počas pandémie, limity pre bezkontaktné platby vykonávané prostredníctvom debetnej platobnej karty Mastercard v POS termináloch na predajnom mieste, ktoré umožňuje použitie platobnej karty vo fyzickom prostredí „kamenného“ obchodu (nie virtuálnom predajnom mieste), okrem samoobslužného. 

 

Pri bezkontaktných platbách platobnou kartou počas obdobia pandémie sa neuplatňuje silná autentifikácia zákazníka prostredníctvom PINu v najvyšších limitoch pre bezkontaktné platby, stanovených v súlade s článkom 11 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2018/389 za týchto podmienok:

 

a) jednotlivá suma bezkontaktnej elektronickej platobnej transakcie nepresahuje sumu 50 EUR a

b) kumulatívna suma predchádzajúcich bezkontaktných elektronických platobných transakcií iniciovaných prostredníctvom platobnej karty s bezkontaktnou funkciou od dátumu posledného uplatnenia silnej autentifikácie zákazníka (s PINom) nepresahuje 150 EUR, alebo 

c) počet po sebe nasledujúcich bezkontaktných elektronických platobných transakcií iniciovaných prostredníctvom platobnej karty s bezkontaktnou funkciou od posledného uplatnenia silnej autentifikácie zákazníka (s PINom) nie je väčší ako päť.

 

Veríme, že týmto v dobe pandémie prispejeme k ochrane zdravia klientov.

 

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 

 

Privatbanka, a.s.

Späť