Staňte sa klientom

Vitajte v ponuke našich účtov, ktoré si môžete zriadiť priamo cez Internet. Stačí, ak vyplníte nasledujúci elektronický formulár.

1. Vyberte si produkt

2. Osobné údaje

3. Adresa trvalého pobytu

4. Korešpondenčná adresa

Korešpondenčná adresa musí byť na území Slovenskej republiky.

5. Bank account contract