sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
 
 
 

COOKIES POLICY

Používanie súborov cookies na stránkach Privatbanka, a. s.

S cieľom zlepšovania služieb pre vás používajú naše internetové stránky, ako aj aplikácia InternetBanking súbory cookies.

V zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás týmto dovoľujeme informovať o ich používaní a na možnosť zmeny nastavenia svojho prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie používania cookies nevyhovuje. Vaše aktuálne nastavenia internetového prehliadača preto budeme považovať za súhlas s používaním cookies v uvedenom rozsahu.

Privatbanka, a. s., si vyhradzuje právo na zmenu v používaní súborov cookies. Pri akejkoľvek takejto zmene Privatbanka, a. s., následne aktualizuje „Cookies policy" a takáto zmena nadobudne účinnosť okamžite ďalším používaním našej webovej stránky.

Čo sú súbory cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú zaslané a uložené vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení, ktoré používate pri prehliadaní internetových stránok. Sú vytvorené na to, aby internetová stránka, ktorú navštívite, rozoznala vaše koncové zariadenie alebo aby vám pomáhali a umožnili efektívne používať internetové stránky, ich funkcie a nastavenia. Cookies sú len „pasívne" súbory, neobsahujú žiadne ďalšie softvérové programy, ktoré by sa mohli spúšťať vo vašom zariadení, ktoré používate na prístup na internet (počítač alebo mobilné zariadenie).

Ako používame súbory cookies?

Privatbanka, a. s., používa cookies na zabezpečenie čo najpohodlnejšieho a najefektívnejšieho využitia svojich internetových stránok. Súbory cookies nám umožňujú zapamätať si a zachovať vaše preferencie ohľadom prehliadania našich stránok, ako napríklad nastavenie jazyka, veľkosti písma či iných nastavení zobrazovania, využitia našich interaktívnych služieb, predvyplnenia formulárov, finančných kalkulačiek, prihlásenia do aplikácie InternetBanking a pod. Cookies nám takisto umožňujú zobraziť vám na našich stránkach taký obsah, o ktorom si myslíme, že môže byť pre vás zaujímavý. Napr. personalizované informácie o našich produktoch a pod.

Súbory cookies používame aj na analytické účely a vyhodnocovanie štatistík o používaní interaktívnych služieb, návštevnosti jednotlivých sekcií našich stránok, o počte a rýchlosti pripojení a typov počítačov (napr. typ a nastavenie prehliadača, operačný systém a pod). Tieto údaje nám slúžia na zlepšovanie nami poskytovaných online služieb.

Ak naše internetové stránky používajú súbory cookies na spracovávanie osobných údajov, ktoré možno priradiť ku konkrétnej osobe používateľa (resp. klienta), uplatňujú sa na ne pravidlá definované príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov a ochrane súkromia.

Privatbanka, a. s., nepoužíva cookies na poskytovanie vašich osobných údajov tretím stranám.

Prečo umožniť používanie cookies?

Používanie cookies a ich povolenie v internetovom prehliadači je na vašej slobodnej vôli. V prípade zmeny ich nastavenia môžu mať niektoré naše internetové stránky obmedzenú funkčnosť alebo znížený používateľský komfort.

Ako zmeniť nastavenia alebo odstrániť cookies

Každý internetový prehliadač umožňuje odstrániť súbory cookies. Pre bližšie informácie, kde nájsť nastavenia cookies vo vašom prehliadači, treba ísť na stránky konkrétneho výrobcu internetového prehliadača alebo na stránku www.aboutcookies.org.

Zoznam používaných súborov cookies na stránkach Privatbanka, a. s.

Aplikácia: CMS Privatbanka
Použitie cookies: Identifikuje každú jedinečnú návštevnícku session (návštevu stránky) pomocou náhodne vygenerovaného kódu
Meno: PHPSESSID
Použitie pre doménu: privatbanka.sk
Obdobie/Čas používania: Po opustení stránky (ukončenie session)
Typická hodnota: 8a9o75dfklgbh82e03onreg992
3rd party: Nie

 

 

Aplikácia: CMS Privatbanka
Použitie cookies: Zapamätanie si súhlasu návštevníka s použitím cookies
Meno: userAgreeWithCookies
Použitie pre doménu: privatbanka.sk
Obdobie/Čas používania: 5 rokov
Typická hodnota: 0 alebo 1
3rd party: Nie

 

 

Aplikácia: Google Analytics
Použitie cookies: Štatistické údaje zaznamenávané a používané na vytváranie anonymných reportov o používaní našich webových stránok
Meno: _ga
Použitie pre doménu: privatbanka.sk
Obdobie/Čas používania: 2 roky
Typická hodnota: GA 1.2.123456789.12345
3rd party: Nie

 

 

Aplikácia: Luigi's Box
Použitie cookies: Prispôsobenie, personalizácia niektorých častí stránok, bannerové plochy, formulárové prvky, jazyková mutácia
Meno: _lb
Použitie pre doménu: privatbanka.sk
Obdobie/Čas používania: 5 rokov
Typická hodnota: 61824055830401740003
3rd party: Nie