Korporátni klienti

Korporátni klienti

Privatbanka poskytuje klientom produkty a služby v oblasti získavania zdrojov na financovanie ich investičných a prevádzkových zámerov, ako aj na financovanie nových projektov. Prednostne sa orientujeme na stredné a väčšie podnikateľské subjekty. Pri poskytovaní úverov uplatňujeme vysoko individuálny prístup, máme vybudované know-how a pružný systém pre poskytovanie korporátnych úverov, čo sa odvíja od našej veľkosti a organizačnej štruktúry. Na tomto základe vieme obslúžiť aj náročných úverových klientov so špecifickými požiadavkami. Naďalej však kladieme veľký dôraz na preukázanie primárnej ekonomickej návratnosti úveru a poskytnutie kvalitného zabezpečenia, pričom sme najmä pri investičných projektoch v poslednom období zvýšili svoje požiadavky na podiel vlastných zdrojov.

V oblasti aktívnych obchodov ponúkame firemným klientom nasledujúce portfólio produktov:

Zaujali sme Vás? Kontaktujte nás

Nechajte nám svoj kontakt a my sa Vám ozveme ohľadne osobného stretnutia.