Osobné financie

Sporiace účty

Sporiaci účet je určený na pravidelné, ale i nepravidelné sporenie finančných prostriedkov. Na tomto type účtu klient výhodne zhodnocuje svoje peniaze, a zároveň ich má kedykoľvek k dispozícii. 

Privatbanka BONUS Konto

V rámci portfólia bankových produktov a služieb ponúkame klientom sporiaci účet Privatbanka BONUS Konto. Podstatou tohto produktu je špeciálny bonusový úrok, vyjadrený v násobkoch základnej úrokovej sadzby. Tento bonusový úrok banka prizná klientovi pri dodržaní dohodnutej podmienky, a tou je maximálne jeden výber štvrťročne do výšky 30 % aktuálneho zostatku na účte.

Sporiaci účet si môžete otvoriť jednoducho a rýchlo prostredníctvom internetu

Dôvody, prečo sporiť na sporiacom účte Privatbanka BONUS Konto:

 • môžete získať bonus vo výške 2- až 8- násobku základnej úrokovej sadzby
 • pravidelne môžete sporiť aj malé sumy
 • výhodne sporíte pre seba alebo pre svoje deti
 • vytvárate si rezervu na neplánované výdavky
 • vaše finančné prostriedky sú chránené v súlade so zákonom o ochrane vkladov

 

Úrokové sadzby a bonusy podľa dĺžky lehoty sporenia

 Základná úroková sadzbaNásobok ZÚSBonusová úroková sadzbaCelková úroková sadzba
3 mesiace 0,08 % p. a 3 0,24 % p. a 0,32 % p. a.
6 mesiacov 0,08 % p. a. 5 0,40 % p. a. 0,48 % p. a.
12 mesiacov 0,08 % p. a. 8 0,64 % p. a. 0,72 % p. a.

Zaujali sme Vás? Staňte sa klientom

 • zriadenie a vedenie účtu bezplatne
 • lehota sporenia 3, 6 a 12 mesiacov
 • účet sa zriaďuje v mene EUR pre fyzické osoby – občanov
 • vkladať je možné počas celej doby existencie vkladu
 • predčasne vyberať je možné počas celej doby existencie vkladu
 • úrok sa účtuje vždy v deň splatnosti účtu
 • úrok sa skladá zo súčtu základného úroku a bonusového úroku
 • základný úrok nie je fixovaný na lehotu sporenia
 • bonusový úrok sa počíta ako násobok základného úroku, pričom násobok je fixný počas lehoty sporenia a meniť sa môže pri prolongácii vkladu
 • maximálna výška bonusového úroku pri sporení na 3 mesiace je 30 Eur, na 6 mesiacov 80 Eur a na 12 mesiacov 360 Eur
 • možnosť predčasného výberu bez straty bonusového úroku je jedenkrát štvrťročne maximálne do výšky 30% aktuálneho zostatku na účte

Privatbanka SAVING Konto

Ide o sporiaci účet určený fyzickým osobám - občanom, ktorí chcú sporiť peňažné prostriedky bez obmedzení a viazanosti za zvýhodnenú úrokovú sadzbu.

Dôvody, prečo sporiť na sporiacom účte Privatbanka SAVING Konto:

 • peniaze máte kedykoľvek k dispozícii, s nadštandardným úrokom a bez sankcií
 • pravidelne môžete sporiť aj malé sumy
 • výhodne sporíte pre seba alebo pre svoje deti
 • vytvárate si rezervu na neplánované výdavky
 • vaše finančné prostriedky sú chránené v súlade so zákonom o ochrane vkladov
 • Druh účtu: sporiaci účet - vklad splatný okamžite na požiadanie
 • Účel účtu: osobné nepodnikateľské účely (občania)
 • Mena účtu: EUR
 • Subjekt: fyzické osoby – občania
 • Počiatočný vklad: nie
 • Minimálny zostatok: 0 EUR
 • Úročenie: 30/360, p.a.
 • Úroková sadzba: variabilná
 • Periodicita úročenia: mesačne
 • Miesto predaja: prostredníctvom obchodných miest banky

Úrokové sadzby

Zaujal Vás tento produkt? Kontaktujte nás