KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
Privatbanka Health Management
Komplexná zdravotná starostlivosť

„Možno povedať, že ak je niekto bohatý, mal by byť aj zdravý, aby si svoje bohatstvo a vytvorené hodnoty mohol naplno užiť...“ Z tohto dôvodu ponúkame našim klientom v rámci nadštandardných doplnkových služieb koncept Privatbanka Health Management. Je založený na idei ponúknuť im osobitný prístup pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, od možnosti nadštandardnej ambulantnej starostlivosti až po individuálny a komplexný manažment zdravotnej starostlivosti. V prípade akýchkoľvek otázok o dostupnosti služieb a benefitov, kontaktujte svojho privátneho bankára.

ProHealth

Spoločnosť ProHealth zabezpečuje najvyšší štandard zdravotnej starostlivosti. Stará sa o limitovaný okruh klientov, preto im môže venovať dostatok času a pozornú starostlivosť.

 

Zistiť viac