sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE

O NÁS
Informácie o banke | Privatbanka v ČR | Často kladené otázky | Tlačové centrum | Kariéra | Dokumenty | ESG | Kontakt

Informácie o banke

Privatbanka je prvou bankou na Slovensku, ktorá sa špecializuje na poskytovanie služieb privátneho bankovníctva. Právom udávame trendy v tejto oblasti a radíme sa k lídrom na slovenskom finančnom trhu. Klientom banky poskytujeme špecializované finančné a investičné služby, ktoré odrážajú ich nároky a zohľadňujú predstavy o zhodnocovaní ich aktív. S vysokým dôrazom na individuálny prístup sú naši privátni bankári diskrétnym partnerom pri investičných rozhodnutiach našich klientov.

Poslanie a vízia | História banky | Dozorná rada | Predstavenstvo | Manažment | Akcionári | Finančné ukazovatele | Výročné správy

História banky

1995
Založenie Banky Slovakia so sídlom v Banskej Bystrici - predchodca Privatbanky
2003
 • Odkúpenie banky rakúskou Meinl Bank AG, zmena strategického zamerania na privátne bankovníctvo.
 • Prvá banka na Slovensku špecializujúca sa na poskytovanie služieb privátneho bankovníctva.
2005
Vznik Privatbanky so sídlom v Bratislave zmenou názvu pôvodnej inštitúcie Banka Slovakia.
2007
100 % vlastníkom banky sa stáva finančná skupina PENTA FINANCIAL SERVICES LIMITED. Druhým nosným pilierom banky sa stáva korporátne bankovníctvo
2007
Privatbanka aranžuje emisiu prvých korporátnych dlhopisov - Digital Park 01 v objeme 250 000 000 SK.
2008
Privatbanka Wealth Management získava 1. miesto v ankete Zlatá minca v kategórii Investičné bankovníctvo.
2009
Presťahovanie centrály z lokality na Suchom mýte do Digital Park II na Einsteinovej ulici.
2009
Otvorenie českého zastúpenia v Prahe.
2009
Začiatok rozvoja a postupné rozširovanie počtu obchodných miest v regionálnej pobočkovej sieti v rámci celej SR.
2013
500 000 000 € pod správou privátneho bankovníctva Privatbanky
2013
Penta Public 01 - predaj prvej verejne dostupnej emisie korporátnych dlhopisov
2015
10 rokov Privatbanky na slovenskom trhu
2017
1 miliarda € pod správou privátneho bankovníctva
2019
10-ročné pôsobenie Privatbanky, a.s. v Českej republike
Súčasnosť
 • Stabilná pozícia medzi tromi bankami s najväčším privátnym bankovníctvom na Slovensku
 • Líder na trhu korporátnych dlhopisov na Slovensku a v Česku s viac ako 400 emisiami
skryť   

Manažment

Ing. Mgr. Milan Čerešňa

Riaditeľ
Odbor právny a ľudských zdrojov

Ing. Kamil Duffek

Riaditeľ
Odbor ekonomiky

Ing. Ferdinand Funta

Riaditeľ
Odbor informačných technológií

Ing. Eva Hírešová

Riaditeľka
Odbor účtovníctva a back office

Ing. Mojmír Hojer

Riaditeľ
Odbor asset management

Ing. Richard Pohranc

Riaditeľ
Odbor riadenia rizík

Ing. Ladislav Koller

Riaditeľ
Centrum bankových služieb

Zuzana Kaliska

Vedúca oddelenia úverových obchodov

Ing. Milan Ondrej

Riaditeľ
Odbor marketingu a riadenia regionálnej siete

Ing. Ladislav Pajchort

Riaditeľ
Odbor úverového rizika

Ing. Katarína Ševčíková

Vedúca oddelenia vnútornej kontroly a vnútorného auditu

Mgr. Michal Staňo

Riaditeľ
Odbor treasury

Mgr. Ing. Pavol Šafár, PhD.

Riaditeľ
Odbor platobných služieb a metodiky retailových produktov

Mgr. Eduard Turčánik

Riaditeľ
Odbor privátneho bankovníctva

Ing. Bibiana Rančíková Bohucká

Vedúca oddelenia middle office

skryť   

Akcionári

Jediným akcionárom Privatbanky je spoločnosť PENTA FINANCIAL SERVICES LIMITED patriaca finančnej skupine Penta, ktorá sa stala majoritným akcionárom banky v júni 2007.

 

Viac o PENTA FINANCIAL SERVICES LIMITED

Hospodárske výsledky skupiny PENTA
skryť   

Finančné ukazovatele

Základné finančné ukazovatele Privatbanky, a. s.

Rok Bilančná suma Hospodársky výsledok Primeranosť vlastných zdrojov
2023 855 017 20 274 19,49 %
2022 804 259 12 930 19,28 %
2021 692 824 10 457 24,77 %
2020 711 857 6 132 20,05 %
2019 767 710 9 117 15,75 %
2018 722 907 8 430 14,23 %
2017 657 642 9 436 13,38 %
2016 618 680 9 111 12,82 %
2015 595 266 5 234 13,37 %
2014 645 397 4 764 11,81 %
2013 614 190 4 356 12,19 %
2012 682 112 4 302 12,35 %
2011 636 767 3 742 12,20 %
2010 516 197 3 464 11,41 %
2009 470 388 3 035 12,87 %
2008 420 900 2 218 16,77 %

Sumy sú v tisícoch EUR

skryť   

Výročné správy

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Privatbanka 2008 Konsolidovaná účtovná závierka
2007
2006
Privatbanka 2006 english version
2005
Privatbanka 2005 english version
skryť   

Predstavenstvo

Mgr. Ing. Ľuboš Ševčík, CSc.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Vladimír Hrdina

Člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku riadenia rizík

Ing. Marek Benčat

Člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku privátneho bankovníctva

skryť   

Dozorná rada

Ing. Marián Slivovič

Predseda

Ing. Marek Hvožďara

Podpredseda

Ing. Mgr. Milan Čerešňa

Člen

Mgr. Martin Molnár

Člen

Ing. Milan Ondrej

Člen

skryť   

Privatbanka v ČR

Privatbanka sa špecializuje na poskytovanie nadštandardného servisu privátneho bankovníctva aj v Českej republike. Klienti banky majú možnosť využívať kvalitne zostavené portfólio služieb a produktov naviazaných na investičné aktivity materskej skupiny Penta. Zabezpečujeme klientom prístup k najvhodnejším investičným aktivitám dostupným na domácom i zahraničnom finančnom trhu.

ZISTIŤ VIAC

Privatbanka v ČR

Privatbanka v Českej republike asistuje pri úspešnom zhodnocovaní majetku klientov a umožňuje vytvoriť nezávislé portfólio zostavené bankovými špecialistami z aktuálnej ponuky produktov trhu. Privátni bankári zohľadňujú individuálne očakávania i nároky klientov a ponúkajú také alternatívy, ktoré najlepšie reflektujú na ich požiadavky. Klienti majú možnosť výberu zo širokého portfólia produktov tretích strán i produktov Privatbanky, ktoré zároveň umožňujú podieľať sa na dynamických projektoch Penty (Dr.Max, Florentinum, Waltrovka, Alpha Medical). Tie klientom ponúkajú nadštandardný výnos pri fixne úročených aktívach.

 

Privatbanka, a. s. podniká na území Českej republiky prostredníctvom svojej pobočky:

Privatbanka, a. s., pobočka Česká republika Na Florenci 2139/4
110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO 06718159
Vedúci odštepného závodu – Ing. Marek Benčat

Kontaktujte nás

Viac o privátnom bankovníctve Privatbanky

skryť   

Často kladené otázky

Čo je to privátne bankovníctvo?
Komu je privátne bankovníctvo určené?
Aký je rozdiel medzi privátnou a "klasickou" retailovou bankou?
Kto je privátny bankár a aká je jeho úloha?
Aké produkty a služby privátna banka klientom poskytuje?
Aké sú poplatky za služby privátneho bankovníctva?

Tlačové centrum

Vitajte v tlačovom centre Privatbanky. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať, radi Vám odpovieme na Vaše otázky.

Kontakt pre médiá:

Iveta Makatura
Tel.: +421 2 3226 6246

Informácie o banke | Analýzy, prognózy, komentáre | Finančné ukazavatele | Novinky

Kariéra

Srdcom našej banky sú a vždy budú výnimoční ľudia – jednak klienti, a samozrejme zamestnanci, vďaka ktorým je Privatbanka symbolom individuálneho prístupu v bankovníctve. Naším cieľom je preto vytvárať zamestnancom priaznivé podmienky pre ich kontinuálny odborný aj kariérny rast. Pri výbere nových zamestnancov kladieme veľký dôraz nielen na vysokú odbornú kvalifikáciu a profesionálnu úroveň, ale aj na potenciál posúvať sa vpred. Tento potenciál vnímame ako nevyhnutný katalyzátor nášho výkonu na ceste za dôverou klientov a k ekonomickým úspechom.

Náš tím neustále rozširujeme o nových kolegov. Na tomto mieste preto nájdete zoznam aktuálne obsadzovaných pracovných pozícií.

Ak Vás niektorá z ponúkaných pracovných pozícií zaujala, dajte nám o sebe vedieť zaslaním Vášho aktuálneho profesného životopisu na e-mailovú adresu [email protected]
a do PREDMETU e-mailu nezabudnite uviesť NÁZOV PRACOVNEJ POZÍCIE, o ktorú sa uchádzate.
Za prejavený záujem pracovať v našej spoločnosti ďakujeme. Po starostlivom posúdení životopisov budeme kontaktovať uchádzačov, s ktorými sa radi stretneme na osobnom stretnutí.
Všetky informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete na www.privatbanka.sk.

Voľné pozície:

Privátny bankár, Odbor Privátneho bankovníctva


Pridajte sa k nám. Kompletný prehľad voľných pracovných pozícií nájdete TU.

KONTAKTOVAŤ

Dokumenty

Všeobecné obchodné a úverové podmienky | Sadzobník poplatkov | Úrokové sadzby | Zákonné zverejňovanie | Na stiahnutie | MIFiD | PRIIPs | PSD2 | AML | ESG

Informácia o ochrane pred zneužitím banky na účel legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu

Finančné inštitúcie sú v priebehu svojej činnosti vystavené riziku, že klienti zneužijú ich služby pri legalizácii príjmov z trestnej činnosti (ďalej len „legalizácia“) alebo na financovanie terorizmu. Hlavnými prekážkami pri snahách o zneužitie banky na legalizáciu alebo financovanie terorizmu je predovšetkým bezúhonnosť a poctivosť manažérov a zamestnancov banky a ich odhodlanie aktívne a efektívne presadzovať a realizovať koncepciu banky v oblasti prevencie a odhaľovania legalizácie a financovania terorizmu a dôsledné dodržiavanie právnych predpisov upravujúcich túto oblasť. Privatbanka, a.s. v rámci svojej činnosti striktne dbá na dodržiavanie uvedeného.

S cieľom zabrániť zneužitiu banky na účel legalizácie a financovania terorizmu Privatbanka, a.s. má implementovaný „Program vlastnej činnosti banky zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu“ (ďalej len „Program AML/CFT“) schválený predstavenstvom banky, ktorý spoločne s Informáciou o ochrane pred zneužitím banky na účel legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu a organizačnou štruktúrou tvorí Koncepciu banky na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu. S Programom AML/CFT sú všetci zamestnanci oboznámení a je k dispozícii každému zamestnancovi prostredníctvom interného systému na evidenciu vnútrobankových noriem.

Program AML/CFT plne korešponduje s medzinárodnými štandardmi, právnymi aktmi Európskej únie, právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to predovšetkým so zákonom č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon AML“) a Metodickým usmernením Národnej banky Slovenska, útvarom dohľadu nad finančným trhom č. 3/2019 k ochrane banky a pobočky zahraničnej banky pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu (MU NBS). Tento program najmä konkretizuje koncepciu ochrany pred legalizáciou a financovaním terorizmu, ustanovuje základné zásady a postupy banky, upravuje oprávnenia, povinnosti a postupy zamestnancov prvého kontaktu, ako aj určenej osoby a jej zástupcu.


I. Organizačná štruktúra

Privatbanka, a.s. má na účel ochrany pred jej zneužitím na legalizáciu a financovanie terorizmu riadnym a priehľadným spôsobom definovanú organizačnú štruktúru a jasným spôsobom určené kompetencie a zodpovednosť za oblasť prevencie v danej sfére. V rámci banky sú za praktickú realizáciu hlavných úloh, dodržiavanie a priebežnú aktualizáciu postupov banky, implementáciu koncepcie a výkon centralizovaných činností súvisiacich s prevenciou a detekciou legalizácie a financovania terorizmu zodpovední určená osoba a jej zástupca. Určená osoba o svojej činnosti informuje minimálne raz ročne Predstavenstvo Privatbanky, a.s., ako aj jej dozornú radu.


II. Systém hodnotenia rizík

Privatbanka, a.s. má zároveň vytvorený a implementovaný systém hodnotenia rizík, ktorý je postavený najmä na základe medzinárodne uznávaných štandardov, Zákona AML a MU NBS. Riziká sú vyhodnocované na základe rizikovo orientovaného prístupu a analýz

zohľadňujúcich mieru poznania klienta, jeho obchodov, nim využívaným spektrom bankových produktov, služieb a distribučných kanálov. Na platforme ich vyhodnotenia je bankou zabezpečovaná primeraná starostlivosť a zaradenie do zodpovedajúceho rizikového profilu. Nemenej dôležitá starostlivosť z pohľadu rizika legalizácie a financovania terorizmu je venovaná aj korešpondenčným vzťahom so zahraničnými bankami, pričom banka kladie dôraz na dodržiavanie Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2015/847 o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov.


III.Systém detekcie obchodov a odborná príprava zamestnancov

Privatbanka, a.s. má účinný systém na detekciu situácií a obchodov, ktorých cieľom je legalizácia alebo financovanie terorizmu. Systém je založený na posudzovaní každej pripravovanej alebo realizovanej bankovej operácie, a to jednak prostredníctvom zamestnancov prichádzajúcich do priameho kontaktu s klientom a jednak prostredníctvom interných SW aplikácii pracujúcich s údajmi uchovávaných v informačných systémoch. Na správne a komplexné posúdenie obchodov z pohľadu možnej súvislosti s legalizáciou alebo financovaním terorizmu sú zamestnanci riadne odborne pripravení, a to vo forme špecializovaných školení pre konkrétne pracovné pozície. V rámci odbornej prípravy je zamestnancom poskytovaná spätná väzba, najmä formou analýzy konkrétnych prípadov a typológii neobvyklých obchodných operácií.
Privatbanka, a.s. dodržiava povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov definujúcich medzinárodné sankcie ako súhrn obmedzení, príkazov alebo zákazov vydaných na účel udržania alebo obnovenia medzinárodného mieru a bezpečnosti, ochrany základných ľudských práv a boja proti terorizmu.


IV. Vnútorný kontrolný systém

Privatbanka, a.s. má zavedený efektívny vnútorný kontrolný systém na všetkých úrovniach organizačnej štruktúry. Vnútorný kontrolný systém pokrýva oblasť prevencie a detekcie konaní, ktorých cieľom je legalizácia a financovanie terorizmu a plnenie opatrení v oblasti ochrany pred nimi.

Všetky uvedené oblasti ochrany sú v Privatbanke, a.s. spracované a konkretizované vo vnútrobankových normách na účel podrobného popisu realizácie opatrení na prevenciu a detekciu na rôznych úrovniach a na účel stanovenia postupov pri identifikácii a akceptovaní klientov a ich definovanie v informačných systémoch.

V Bratislave 10. júla 2019

Predstavenstvo Privatbanky, a.s.

Informácia k Payment Services Directive 2 (PSD2)

Čo je PSD2?

Dňom 13. januára 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 281/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 429/2009 Z.z. o platobných službách, v ktorom bola transponovaná smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu (Payment Services Directive 2 alebo aj „PSD2“).

Ktoré sú najdôležitejšie zmeny?

Prístup tretích strán

Novela zákona o platobných službách rozširuje okruh poskytovateľov platobných služieb o nové subjekty, tzv. tretie strany (Third Party Payment Service Providers – TPP), ktoré môžu poskytovať nové online platobné služby v prostredí internetu: platobnú iniciačnú službu (Payment Initiation Services alebo aj „PIS“) a službu informovania o platobnom účte (Account Information Services alebo aj „AIS“), a poskytovanie informácie o dostupnosti peňažných prostriedkov na platobnom účte klienta (Payment Instrument Issuer Service aj „PIIS“).

Tretia strana ako poskytovateľ platobných služieb poskytuje nové platobné služby na základe povolenia národnej autority za podmienok stanovených zákonom o platobných službách v podmienkach Slovenskej republiky na základe povolenia Národnej banky Slovenska. Prístup k platobnému účtu banky, ktorá vedie platobný účet, bude umožnený len so súhlasom majiteľa tohto platobného účtu, ktorý udelí tretej strane.

Platobnou iniciačnou službou sa rozumie online iniciovanie platobného príkazu na pokyn platiteľa vo vzťahu k platobnému účtu, ktorý je prístupný online prostredníctvom internet bankingu a je vedený u iného poskytovateľa platobných služieb. To znamená, že platiteľ môže prostredníctvom tretej strany zadať platobný príkaz z účtu vedeného v inej banke a autorizuje ho (udelí súhlas na jeho vykonanie) prostredníctvom bezpečnostných prvkov vydaných bankou, ktorá vedie účet tohto klienta.

Službou informovania o platobnom účte sa rozumie online služba zabezpečovaná prostredníctvom internetu alebo iného elektronického distribučného kanála, spočívajúca v poskytovaní konsolidovaných informácií o jednom alebo viacerých platobných účtoch, ktoré sú prístupné online prostredníctvom internetu, a ktoré má používateľ platobných služieb vedené u iného alebo u viacerých poskytovateľov platobných služieb. To znamená, že klient môže prostredníctvom tretej strany, ktorej udelil súhlas, získať informáciu o zostatku na platobnom účte alebo na účtoch vedenom alebo vedených v inej banke a tiež históriu transakcií.

Poskytovanie informácie o dostupnosti peňažných prostriedkov na účte klienta umožňuje vydavateľovi platobných prostriedkov viazaných na platobnú kartu (tretej strane) na základe súhlasu klienta udeleného priamo banke, ktorá vedie platobný účet, získať informáciu, či sú na platobnom účte klienta dostupné peňažné prostriedky na vykonanie platobnej operácie.

API (Application Programming Interface) je komunikačné rozhranie, ktoré umožní tretím stranám bezpečne komunikovať s bankou. Cez API banka sprístupní tretím stranám platobné účty za účelom poskytovania nových platobných služieb.Čo sú RTS?

Regulačné technické predpisy (delegované nariadenie Komisie 20184/389 alebo „Regulatory Technical Standards“ alebo aj „RTS“) upravuje podrobné technické a bezpečnostné podmienky, podľa ktorých môžu byť vykonávané platobné služby, ako napr. princíp silnej autentifikácie klienta (Strong Customer Authentication alebo aj „SCA“), bezpečná komunikácia medzi tretími stranami a bankou cez API.

RTS budú účinné od 14. septembra 2019. Do času účinnosti RTS hovoríme o tzv. prechodnom období, ktoré sa riadi v rámci ustanovení zákona o platobných službách.

PSD2 a RTS prinášajú novú terminológiu a pravidlá pri platbách v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru.

Čo je silná autentifikácia používateľa?

PDS2 vyžaduje silnú autentifikáciu používateľa pre prístup k platobnému účtu online cez elektronické bankovníctvo pri vykonávaní platobného príkazu v elektronickej forme cez elektronické bankovníctvo alebo platobnou kartou v prostredí internetu a pri vykonávaní akejkoľvek činnosti v elektronickom bankovníctve.

Autentifikáciou sa rozumie postup, ktorý umožňuje poskytovateľovi platobných služieb (banke) overiť totožnosť používateľa platobných služieb alebo oprávnenosť použitia konkrétneho platobného prostriedku, vrátane použitia personalizovaných bezpečnostných prvkov používateľa platobných služieb.

Silná autentifikácia používateľa je autentifikácia na základe použitia dvoch alebo viacerých prvkov, ktorými sú vedomosť, vlastníctvo a charakteristické znaky používateľa platobných služieb, pričom vedomosťou je to čo, vie len samotný používateľ platobných služieb (napr. heslo), vlastníctvom je to, čo vlastní alebo drží len používateľ platobných služieb (napr. SMS kód je vlastníctvom mobilného telefónu) a charakteristické znaky používateľa platobných služieb slúžia na špecifikáciu (napr. fyzická biometria). Tieto prvky sú od seba nezávislé a vytvorené takým spôsobom, že narušenie jedného prvku nenaruší spoľahlivosť ostatných prvkov a ani dôvernosť autentifikačných údajov.

Ukončenie používania GRID karty v Internet bankigu Privatbanky

Nový spôsob autentifikácie používateľa s pasívnym prístupom do Internet bankingu.


Ako sa znižuje zodpovednosť platiteľa za neautorizované platby?

PDS2 znižuje zodpovednosť platiteľa zo 100 € na 50 € pri všetkých neautorizovaných platbách spôsobených použitím strateného alebo odcudzeného platobného prostriedku alebo jeho zneužitím neoprávnenou osobou v dôsledku nedbanlivosti platiteľa pri zabezpečení personalizovaných bezpečnostných prvkov.

Ako sa mení lehota na vykonanie reklamácie?

Podľa PDS2 o reklamácii používateľov platobných služieb rozhodne poskytovateľ platobných služieb (banka) najneskôr do 15 pracovných dní od doručenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, ak lehotu 15 dní nie je možné dodržať, je poskytovateľ platobných služieb (banka) povinný poskytnúť predbežnú odpoveď na reklamáciu a termín na doručenie konečnej odpovede nesmie presiahnuť 35 pracovných dní.

Kedy býva technická údržba systému?

Technická údržba vyhradeného rozhrania a elektronického bankovníctva prebieha v pracovných dňoch medzi 23:00 a 04:00 hod. V prípade potreby dlhšieho časového obdobia pre vykonávanie údržby je údržba realizovaná počas dní pracovného voľna alebo dní pracovného pokoja bez časových obmedzení. Presný termín vykonávania údržby vyhradeného rozhrania a elektronického bankovníctva nájdete na adrese https://ibank.privatbanka.sk.

Požiadavky na ďalšie informácie k implementácii smernice PSD2 smerujte na e-mailovú adresu [email protected].

Zverejňovanie štvrťročných štatistík:

Štvrťročná štatistika o dostupnosti a výkonnosti vyhradeného API rozhrania - 1. kvartál 2024
Štvrťročná štatistika o dostupnosti a výkonnosti vyhradeného API rozhrania - 4. kvartál 2023
Štvrťročná štatistika o dostupnosti a výkonnosti vyhradeného API rozhrania - 3. kvartál 2023
Štvrťročná štatistika o dostupnosti a výkonnosti vyhradeného API rozhrania - 2. kvartál 2023
Štvrťročná štatistika o dostupnosti a výkonnosti vyhradeného API rozhrania - 1. kvartál 2023
Štvrťročná štatistika o dostupnosti a výkonnosti vyhradeného API rozhrania - 4. kvartál 2022
Štvrťročná štatistika o dostupnosti a výkonnosti vyhradeného API rozhrania - 3. kvartál 2022
Štvrťročná štatistika o dostupnosti a výkonnosti vyhradeného API rozhrania - 2. kvartál 2022


Informácie pre vývojárov

Vyhradené rozhranie API PSD2 je implementované podľa slovenského národného štandardu (SBAS). Pre autorizáciu požiadaviek je použitý autentizačný protokol OAuth 2.0, pre komunikačné rozhranie API sa používa transportný protokol REST (Representational State Transfer). Pre formát zápisu dát požiadavky aj odpovede cez API je použitý JSON (JavaScript Object Notation) – výnimkou je formát dát pre požiadavku typu inicializácia platby, v ktorom je použitý formát XML. Komunikácia medzi aplikáciou tretej strany a bankou je zabezpečená pomocou TLS 1.2 protokolu s minimálne 256-bitovým šifrovaním.

Tretia strana bude svoje požiadavky zasielať na vystavené endpointy. Popis jednotlivých metód, ktoré budú pre tretiu stranu k dispozícii, sú detailnejšie uvedené v priloženom dokumente.

Privatbanka umožňuje prístup pre licencovaných poskytovateľov platobných služieb (tretie strany) poskytujúcich službu informovania o účte (AISP) a nepriame udelenie platobného príkazu (PISP) za podmienky, že sa v banke jednoznačne identifikujú. Všetky potrebné informácie na zabezpečenie prístupu sú uvedené v API dokumentácii a príslušných XSD schémach. V prípade nedodržania uvedenej postupnosti krokov budeme musieť tretej strane prístup zamietnuť. Akékoľvek nezákonné zneužitie informácií alebo realizovanie platieb z účtov našich klientov inou cestou, ako je špecifikované vo zverejnenej dokumentácii, bude oznámené Národnej banke Slovenska a orgánom činným v trestnom konaní.

Požiadavky na ďalšie informácie k implementácii smernice PSD2 smerujte na e-mailovú adresu [email protected].

DOKUMENTÁCIA K VYHRADENÉMU ROZHRANIU

Zákonné zverejňovanie

Dokumenty s informáciami o poplatkoch
Informácie o banke
Ochrana osobných údajov
Ostatné
Polročné správy
Slovník štandardizovanej terminológie
OTC obchody

*Regulovaná informácia v zmysle § 45 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.

**Účtovná závierka je v zmysle § 23 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov uložená v registri účtovných závierok.

***Účtovná závierka je v zmysle § 23 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov uložená v registri účtovných závierok. Dokument obsahuje tiež výročnú správu.

MiFID

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) je Smernica Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 , ktorá upravuje trhy s finančnými nástrojmi v rámci Európskej únie. Na Slovensku bola smernica MiFID implementovaná do právneho poriadku Slovenskej republiky zákonom č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Cieľ smernice MiFID
 • zlepšiť trhovú transparentnosť ponúkaných služieb na finančných trhoch
 • zlepšiť ochranu investorov, predovšetkým neprofesionálnych klientov
 • vytvoriť efektívnejší kapitálový trh
 • vytvoriť rovnaké podmienky pre investičné služby vo všetkých členských štátoch Európskej únie
 • podporiť konkurenčné prostredie
 • zvýšiť informovanosť voči klientom v súvislosti s poskytovaním investičných služieb a vedľajších investičných služieb
Dokumenty

PRIIPs

1. januára 2018 nadobudlo účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1286/2014 z 26. novembra 2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP), ktorého cieľom je zabezpečiť vyššiu transparentnosť jednotlivých investičných produktov pre klientov a ich porovnateľnosť s inými investičnými produktmi prostredníctvom zavedenia tzv. dokumentov s kľúčovými informáciami (ďalej len „KIDs“ a jednotlivo „KID“). Banka poskytne klientovi KID pred poskytnutím investičnej služby.

KIDs predstavujú celoeurópsky štandard pre transparentné poskytovanie základných informácií pre neprofesionálnych investorov zo strany producentov príslušných finančných nástrojov v prehľadnej a zrozumiteľnej forme, vrátane informácií o rizikách, nákladoch a poplatkoch spojených s investovaním do príslušných finančných nástrojov.

Zároveň máte právo vyžiadať si bezplatne aj papierové vyhotovenie príslušného KID.

KID obsahuje:
 • údaje o produkte, najmä typ produktu, jeho parametre a pre koho je určený
 • údaje o rizikách spojených s produktom, najmä ukazovatele rizika produktu a scenáre výkonnosti
 • údaje o nákladoch spojených s produktom
 • odporúčané obdobie držby
Jednotlivé KID nájdete nižšie:

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky Privatbanky, a. s. platné od 1.3.2024 a účinné od 1.5.2024
Všeobecné obchodné podmienky Privatbanky, a. s. platné od 1.11.2023 a účinné od 1.1.2024
Všeobecné obchodné podmienky Privatbanky, a. s. platné od 1.5.2023 a účinné od 1.7.2023
Archív Všeobecných obchodných podmienok Privatbanky
Zobraziť VOP ku dňu
Zobraziť

Všeobecné úverové podmienky

Všeobecné úverové podmienky platné od 20.01.2020 a účinné od 31.01.2020 pre zmluvy uzatvorené po 31.01.2020
Obchodné podmienky pre úverové obchody Privatbanky, a.s. platné od 20.10.2009 a účinné od 16.11.2009

Úrokové sadzby

Stiahni PDF
Aktuálne účinné

platné od 18. 06. 2024

Bežné účty

Bežné účty pre individuálnych klientov

Privatbanka Wealth konto (bežný účet pre klientov privátneho bankovníctva v rámci Privatbanka Wealth Management)

Mena Kreditná úroková sadzba
(% p.a.)
Nepovolený debet
(% p.a.)
EUR 0,00 5,00
CZK 0,00 5,00

Privatbanka Konto (osobný bežný účet v EUR)

Mena Kreditná úroková sadzba
(% p.a.)
Nepovolený debet
(% p.a.)
Povinný minimálny
zostatok
EUR 0,00 5,00 25 EUR

Privatbanka Konto (osobný bežný účet v CZK)

Mena Kreditná úroková sadzba
(% p.a.)
Nepovolený debet
(% p.a.)
Povinný minimálny
zostatok
CZK 0,00 5,00 500 CZK

Privatbanka Konto Plus (bežný účet v EUR)

Mena Kreditná úroková sadzba
(% p.a.)
Nepovolený debet
(% p.a.)
Povinný minimálny
zostatok
EUR 0,00 5,00 0 EUR

Privatbanka Basic Konto*

Mena Kreditná úroková
sadzba (% p.a.)
Nepovolený debet
(% p.a.)
Povinný minimálny
zostatok
EUR 0,00 5,00 25 EUR

*pre fyzické osoby – občanov v súlade so zákonom č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších zmien a v súlade s vyhláškou MF SR 41/2016 Z. z. o základnom bankovom produkte.

Privatbanka Standard Konto *

Mena Kreditná úroková
sadzba (% p.a.)
Nepovolený debet
(% p.a.)
Povinný minimálny
zostatok
EUR 0,00 5,00 25 EUR

*pre fyzické osoby – občanov v súlade so zákonom č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších zmien a v súlade s vyhláškou MF SR 42/2016 Z. z. o platobnom účte so základnými funkciami.

Osobitný účet dlžníka*

Mena Kreditná úroková sadzba
(% p.a.)
Nepovolený debet
(% p.a.)
Povinný minimálny
zostatok
EUR 0,00 5,00 0 EUR

*podľa § 166d a 167 o Zákona o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 45/2017 Z.z. , ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii

Bežné účty v cudzej mene

Mena Kreditná úroková sadzba
(% p.a.)
Nepovolený debet
(% p.a.)
Povinný minimálny
zostatok
USD 0,00 5,00 50 USD
GBP 0,00 5,00 20 GBP
CHF 0,00 5,00 50 CHF
CZK 0,00 5,00 500 CZK
PLN 0,00 5,00 100 PLN

Privatbanka Invest Konto

Mena Kreditná úroková sadzba
(% p.a.)
EUR 0,00
GPB 0,00
CHF 0,00
USD 0,00
PLN 0,00
CZK 0,00

 

Privatbanka Kontokorent Konto

Mena Kreditná úroková sadzba
(% p.a.)
Debetná úroková sadzba
EUR 0,00 individuálne podľa zmluvy o úvere

 

Bežné účty pre firemných klientov

Privatbanka Wealth konto (bežný účet pre klientov privátneho bankovníctva v rámci Privatbanka Wealth Management)

Mena Kreditná úroková
sadzba (% p.a.)
Nepovolený debet
(% p.a.)
EUR 0,00 Base rate + 20,00
CZK 0,00 15,00

Privatbanka Biznis Konto (podnikateľský bežný účet)

Mena Kreditná úroková sadzba
(% p.a.)
Nepovolený debet
(% p.a.)
Povinný minimálny
zostatok
EUR 0,00 Base rate + 20,00 50 EUR
CZK 0,00 15,00 1 000 CZK

 

Osobitný účet dlžníka*

Mena Kreditná úroková sadzba
(% p.a.)
Nepovolený debet
(% p.a.)
Povinný minimálny
zostatok
EUR 0,00 5,00 0 EUR

*podľa § 166d a 167 o Zákona o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 45/2017 Z.z. , ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii

Účet spoločenstva vlastníkov*

Mena Kreditná úroková sadzba
(% p.a.)
Nepovolený debet
(% p.a.)
Povinný minimálny
zostatok
EUR 0,00 5,00 0 EUR

*pre správcu alebo spoločenstvo vlastníkov podľa § 7 a 8 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

Privatbanka Fond Konto (fondový bežný účet)

Mena Kreditná úroková sadzba
(% p.a.)
Nepovolený debet
(% p.a.)
Povinný minimálny
zostatok
EUR 0,00 Base rate + 20,00 50 EUR

Bežné účty v cudzej mene

Mena Kreditná úroková sadzba
(% p.a.)
Nepovolený debet
(% p.a.)
Povinný minimálny
zostatok
USD 0,00 15,00 100 USD
GPB 0,00 15,00 50 GPB
CHF 0,00 10,00 100 CHF
CZK 0,00 15,00 1000 CZK
PLN 0,00 15,00 200 PLN

Privatbanka Invest Konto

Mena Kreditná úroková sadzba
(% p.a.)
EUR 0,00
GPB 0,00
CHF 0,00
USD 0,00
PLN 0,00
CZK 0,00

Privatbanka Kontokorent Konto

Mena Kreditná úroková sadzba
(% p.a.)
Debetná úroková sadzba
EUR 0,00 individuálne podľa zmluvy o úvere

 

 

 

Termínované vklady pre individuálnych a firemných klientov

 

Privatbanka FIX Konto (1M - 12M)*

Mena 1M
(% p.a.)
3M
(% p.a.)
6M
(% p.a.)
12M
(% p.a.)
Povinný min.
zostatok
EUR 0,05 0,10 0,20 3,00 250 EUR
USD 0,01 0,01 0,01 0,01 200 USD
CZK 0,05 0,10 0,20 0,50 5 000 CZK
GBP 0,01 0,01 0,01 0,01 200 GBP
CHF 0,01 0,01 0,01 0,01 200 CHF

* Uvedené úrokové sadzby platia pre vklady v sume do 50 000,00 EUR vrátane, resp. ekvivalent 50 000,00 EUR v cudzej mene, zriadené prostredníctvom obchodných miest Privatbanky, a. s.

Privatbanka FIX Konto (1M - 12M)*

Mena 1M (% p. a.) 3M (% p.a.) 6M (% p.a.) 12M (% p.a.) Povinný minimálny a maximálny zostatok
EUR 0,05 0,10 0,20 3,00 viac ako 250 do 99 999,99 EUR vrátane
EUR 3,25 3,40 3,40 3,30 viac ako 99 999,99 EUR do 1 000 000,00 EUR vrátane

* Uvedené úrokové sadzby platia pre vklady zriadené prostredníctvom elektronického bankovníctva (Internet banking a mobilnej aplikácie Privatbanka mobile).

Privatbanka FIX Konto (18M - 60M)*

Mena 18M
(% p.a.)
24M
(% p.a.)
30M
(% p.a.)
36M
(% p.a.)
42M
(% p.a.)
48M
(% p.a.)
60M
(% p.a.)
Povinný min.
zostatok
EUR 3,10 3,20 3,20 3,50 3,30 3,00 3,00 250 EUR

* Uvedené úrokové sadzby platia pre vklady v sume do 50 000,00 EUR vrátane, resp. ekvivalent 50 000,00 EUR v cudzej mene, zriadené prostredníctvom obchodných miest Privatbanky, a. s.

Privatbanka FIX Konto (18M - 60M)*

Mena 18M
(% p.a.)
24M
(% p.a.)
30M
(% p.a.)
36M
(% p.a.)
42M
(% p.a.)
48M
(% p.a.)
60M
(% p.a.)
Povinný min.
zostatok
EUR 3,10 3,20 3,20 3,50 3,30 3,00 3,00 250 EUR

*   Uvedené úrokové sadzby platia pre vklady, v sume do 50 000,00 EUR vrátane, resp. ekvivalent 50 000,00 EUR  v cudzej mene, zriadené prostredníctvom elektronického bankovníctva (Internet banking a mobilnej aplikácie Privatbanka mobile).

Privatbanka PROFIT Konto *

Mena 12M
(% p.a.)
18M
(% p.a.)
24M
(% p.a.)
30M
(% p.a.)
36M
(% p.a.)
42M
(% p.a.)
48M
(% p.a.)
60M
(% p.a.)
Povinný min.
zostatok
EUR 3,00 3,10 3,20 3,20 3,50 3,30 3,00 3,00 1 000 EUR

* Uvedené úrokové sadzby platia pre vklady v sume do 50 000,00 EUR vrátane, resp. ekvivalent 50 000,00 EUR v cudzej mene, zriadené prostredníctvom externých obchodných sietí.

 

Privatbanka EURO Deposit 2*

 

Mena 1R
(% p.a.)
2R
(% p.a.)
3R
(% p.a.)
4R
(% p.a.)
5R
(% p.a.)
Povinný min.
zostatok
EUR 3,00 2,60 3,00 3,00 3,00 5 000 EUR

* Privatbanka EURO Deposit 2 sa predáva len prostredníctvom internetovej platformy spoločnosti Raisin GmbH pre občanov členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru s trvalým pobytom na území Španielska alebo Francúzska

 

Privatbanka EURO Deposit 2 (DE)*

Mena 1R
(% p.a.)
2R
(% p.a.)
3R
(% p.a.)
4R
(% p.a.)
5R
(% p.a.)
Povinný min.
zostatok
EUR 3,00 2,60 3,00 3,00 3,00 5 000 EUR

* Privatbanka EURO Deposit 2 (DE) sa predáva len prostredníctvom internetovej platformy spoločnosti Raisin GmbH pre občanov členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru s trvalým pobytom na území Nemecka, Rakúska a Holandska

Privatbanka EURO Deposit 3*

Mena 1R
(% p.a.)
2R
(% p.a.)
3R
(% p.a.)
4R
(% p.a.)
5R
(% p.a.)
Povinný min.
zostatok
EUR 2,30 2,60 3,00 3,00 3,00 1 000 EUR

* Privatbanka EURO Deposit 3 sa predáva len prostredníctvom internetovej platformy spoločnosti Deposit Solutions GmbH pre občanov členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru

Privatbanka EURO Deposit 4*

Mena 1R
(% p.a.)
2R
(% p.a.)
3R
(% p.a.)
4R
(% p.a.)
5R
(% p.a.)
Povinný min.
zostatok
EUR 2,30 2,60 3,00 3,00 3,00 5 000 EUR

* Privatbanka EURO Deposit 4 sa predáva len prostredníctvom internetovej platformy spoločnosti Raisin GmbH pre občanov členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru s trvalým pobytom na území Írska

 

Sporiace účty

Privatbanka BONUS Konto

  12M
(% p.a.)
Mena Povinný min.
zostatok
Základná úroková sadzba 0,25 EUR 0 EUR
Násobok 8 - -
Bonusová úroková sadzba 2,00 - -
Celková úroková sadzba so zvýhodnením 2,25 - -
Maximálna výška bonusového úroku pred zdanením 360 EUR - -

 

 

 

 

Privatbanka Saving Konto (bežný účet v EUR)

Mena Kreditná úroková
sadzba (% p.a.)
Nepovolený debet
(% p.a.)
Povinný minimálny
zostatok
Kreditná sadzba - zostatok
viac ako 29 999,99 EUR
EUR 0,20 5,00 0 EUR 0,01

Vkladné knižky

Privatbanka vkladná knižka *

Mena bez výpoved. lehoty
(% p.a.)
1M
(% p.a.)
3M
(% p.a.)
6M
(% p.a.)
12M
(% p.a.)
24M
(% p.a.)
EUR 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,20

* S účinnosťou od 01.05.2023 sa produkt nepredáva.

Iné účty

Individuálny účet riadenia portfólia

Mena Kreditná úroková sadzba
(% p.a.)
EUR 1,00
USD 2,00
CZK 3,00
PLN 0,00
GBP 0,00
CHF 0,00

Úvery

Mena Base rate
(% p.a.)
EUR 5,04

Base rate - základná úroková sadzba vyhlasovaná bankou iba pre EUR. Base rate je prepočítavaná denne a mení sa pri jej zmene o viac ako ± 8 % oproti aktuálne vyhlásenej sadzbe oboma smermi. Východiskom na stanovenie Base rate sú krátke úrokové sadzby EUR, pričom každej z týchto aktuálnych objektívnych sadzieb je priradená váha podľa interného algoritmu banky.

Individuálny kurz - Privatbanka, a.s. s účinnosťou od 1.1.2009 stanovuje pre všetky konverzné menové obchody na účet klienta, ktorých protihodnota v cudzej mene je rovná alebo vyššia ako 5 000 EUR individuálny kurz.

Archív úrokových sadzieb Privatbanky
Zobraziť

Kontakty

Privátne bankovníctvo
Produkty pre obyvateľstvo
Korporátne bankovníctvo
Všeobecné informácie
Som klientom Privatbanky

Nonstop Call centrum pre karty MasterCard

Túto službu pre Vás poskytuje Privatbanka prostredníctvom Call centra SIA Slovakia:
+421 2 682 85 777, + 421 2 682 85 750

Ústredie | Obchodné miesta | Privátni bankári | Privatbanka v Českej republike

Ústredie
Ústredie Privatbanka, a. s.
Einsteinova 25
851 01 Bratislava

Tel.: +421 2 3226 6111
Fax: +421 2 3226 6900
Email: [email protected]


fakturačné údaje :
IČ DPH: SK2020461905
DIČ: 2020461905
IČO: 31634419
Kód banky: 8120
Znakový kód banky: BASL
SWIFT kód: BSLOSK22