KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
späť   

Naša spoločnosť zabezpečuje klientom služby komplexného manažmentu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti tak, aby pri riešení zdravotných problémov boli ošetrení v špičkových zdravotníckych zariadeniach čo najefektívnejšie a s čo najväčšou úsporou času klienta. Túto starostlivosť poskytujeme predovšetkým v sieti zdravotníckych zariadení ProCare.

ProCare, a.s.

  • Sieť moderných zdravotníckych zariadení na Slovensku s integrovaným informačným systémom
  • Líder na trhu s viac ako 1350 zamestnancami
  • Líder v poskytovaní pracovnej zdravotnej služby, s dlhoročnými skúsenosťami

Víziou spoločnosti ProCare je byť preferovaným poskytovateľom sieťovej ambulantnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku a službami s pridanou hodnotou pre klienta prispievať k zlepšovaniu jeho zdravotného stavu a kvality života.

Pre klientov Privatbanky poskytujeme:

  • zľavy na programy celoročnej osobnej starostlivosti:
    • 20% zľavu na programy ProCare Exclusive a ProCare Extra
    • 10% zľavu na programy ProCare Smart, ProCare Family Smart a ProCare Family Exclusive.
  • v rámci programu Business ProHealth Platinum úvodnú konzultáciu u vybraného/ odporučeného špecialistu nad rámec bežných služieb

Viac informácií o jednotlivých programoch osobnej starostlivosti nájdete na webovej stránke spoločnosti ProCare. 

V prípade záujmu o služby partnera ProCare kontaktujte pani Miroslavu Záhorskú, e-mailový kontakt [email protected] alebo svojho privátneho bankára.

www.procare.sk