sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Risk manažment je rovnako dôležitý ako výber investície
13.05.2014

Veľa článkov a  blogov sa venuje priamo rôznym druhom investícií, analýzam alebo úvahám, kam sa pohne výmenný kurz alebo sadzby. Nie každý si ale uvedomuje, že všetky tieto veci majú jeden spoločný faktor, a to riziko. V materiáloch opisujúcich jednotlivé investície je vždy na konci napísané, že investovanie je spojené s určitým rizikom. Nevidel som však toho veľa o finančnom odbore, ktorý je podľa mňa pri investovaní rovnako dôležitý ako výber investície, a to risk manažmente. Preto som sa rozhodol, že najbližších pár blogov budem písať práve o ňom. Pokúsim sa vysvetliť základné druhy rizík, ktoré sú spojené skoro so všetkými investíciami/obchodmi na kapitálovom, peňažnom alebo „FX-ovom“ trhu.

Ako už z názvu vyplýva, tento odbor sa snaží opísať, vysvetliť a do istej miery aj minimalizovať riziká spojené s investovaním/obchodovaním. Základom všetkého je pochopiť, s akými rizikami sa môžeme pri investovaní stretnúť.

Základné typy rizík sú nasledovné a každému by som chcel venovať separátny blog (pretože  si myslím, že každé z nich si to zaslúži...).

  • Kreditné riziko
  • Úrokové riziko
  • Likviditné riziko
  • FX-ové riziko
  • Operačné riziko

Keďže moja história je taká, že som pracoval aj ako risk manažér a následne ako obchodník, viem sa pozrieť na riziká a investovanie z oboch pohľadov, t. j. z pohľadu toho, kto kontroluje, a aj toho, kto pri obchodovaní riziko vytvára. Úspešná stratégia pre obchodovanie je podľa mňa vtedy, keď nastane súhra medzi týmito pohľadmi a navrch nemá ani jeden z nich. No práve vychádzajúc zo svojej profesionálnej histórie som prišiel ešte na jedno riziko, ktoré je spojené s obchodovaním/investovaním, a to je riziko sebadisciplíny.

Čo tým konkrétne myslím? Každý jeden obchod/investícia by mali mať hneď na začiatku stanovené dva parametre:

  • Profit taking – úroveň, kedy z investície vystúpim s vopred stanoveným ziskom
  • Stop loss – úroveň maximálnej straty, ktorú som ochotný z danej investície akceptovať

Keďže človek je tvor vo všeobecnosti nedisciplinovaný a hlavne veľmi nerád prichádza o svoje peniaze, niekedy je veľmi ťažké vystúpiť z investície so stratou, t. j. na úrovni stop lossu. Stále sa budú každému v hlave vynárať myšlienky typu: „Veď keď to už išlo tak dole, predsa sa to už musí otočiť. Nepočkám ešte chvíľku…“ Ale to je tá najhoršia vec, ktorú môže investor urobiť (a to hovorím z vlastnej skúsenosti).

Už pred uskutočnením investície  by ste mali mať jasnú predstavu o tom, čo od danej investície očakávate a ako sa zachováte pri zmene ceny, a toto rozhodnutie by sa v priebehu trvania investície nemalo meniť. A tu prichádza na rad sebadisciplína. Práve tá vám môže veľakrát zachrániť dosť peňazí.

Každému jednému investorovi by som odporúčal, aby vstupoval do všetkých obchodov s jasnou predstavou o tom, kedy chce z neho vystúpiť, či už so ziskom, alebo so stratou. Ak je to možné, vždy pri otvorení pozície si treba zadať aj ďalšie dva pokyny – jeden na profit taking a druhý na stop loss. Prajem vám, aby sa vám realizoval vždy len ten prvý druh :).

Späť