sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Korporátne dlhopisy s fixným výnosom
20.08.2018

Dostávame otázky a podnety od klientov ohľadom cien a výnosov korporátnych dlhopisov – s fixným (ukotveným) výnosom. Podobne ako sa vo fyzike robia experimenty vo vákuu, budeme teraz odhliadať od prípadného defaultu emitenta, t. j. predpokladáme, že si spoločnosť vydávajúca dlhopisy splní svoje záväzky a vyplatí daný výnos.

 

Klienti, ktorí preferujú konzervatívne, ale aj vyvážené riešenia pristupujú ku kúpe korporátnych dlhopisov z rôznych dôvodov. Napr. nechcú podstupovať zvýšený pohyb cien finančného nástroja alebo chcú vopred vedieť, aký výnos daná investícia prinesie. Korporátne dlhopisy s fixným výnosom sú vhodným riešením pre tých, ktorí chcú vopred vedieť, aký výnos dostanú pri splatnosti dlhopisu.

Občas sa však objaví informácia, že v prípade zvyšovania úrokových sadzieb budú ceny týchto korporátnych dlhopisov klesať. Áno, to je pravda, avšak my momentálne neočakávame zvyšovanie sadzieb v eurozóne, aspoň do konca leta 2019 (čo je v súlade s výstupmi zasadnutí Európskej centrálnej banky). Treba si uvedomiť, že ak kupujeme dlhopis s fixným výnosom, napríklad 4 %, tak daný výnos dostaneme, ale ak ho podržíme do splatnosti.

Povedzme si to na príklade 

Ak klient kúpi dlhopis slovenského emitenta v objeme 100 000 EUR, pri cene 100 % (počas primárneho úpisu) s kupónom 4 % p.a. pri splatnosti 3 roky. Pozor, daný výnos podlieha aj dani z príjmu! Vieme teda povedať, že o rok by mu mala investícia priniesť zhodnotenie vo výške 3,20 %, v podobe vyplateného kupónu (4 % - 20 % daň = 3,20 %, v čistom, nezahŕňa sa tu ale napríklad poplatok za kúpu dlhopisu, poplatok burze a podobne). 

Na základe uvedeného klient o rok dostane vyplatených 3,20 %, čo je 3.200 EUR. Cena dlhopisu však mohla kvôli rastu úrokových sadzieb dočasne klesnúť na 98 %. To je teda o 2 % menej, ako cena, za ktorú klient nakupoval. Teoreticky klient zarobil len 1,20 % (3,20 % - 2 % = 1,20 %). O ďalší rok dostane klient opäť 3.200 EUR a cena dlhopisu môže klesnúť ešte o 1 %, na 97 %. 

Ukážme si teraz, ako to bude vyzerať v deň splatnosti dlhopisu, t. j. o 3 roky

Klient dostane za 3 roky 3 kupóny po 3,20 % (v čistom) čiže 3.200 * 3 = 9.600 EUR. Cena dlhopisu pri splatnosti je 100 %, takže vidíme, že napokon sa cena "vrátila“ na počiatočnú hodnotu. Klient tak síce "prežil“ obdobia, pri ktorých cena dlhopisu bola o 2 %, či 3 % nižšie, ale ak počkal do dňa splatnosti dlhopisu, obdržal ten fixný, vopred stanovený hrubý výnos 4 % p.a., resp. 3,2 % netto. Z príkladu je teda jasné, ako sa treba na takýto typ investície pozerať. Ak by klient predal dlhopis predčasne, napríklad za 98 %, tak by nezískal celý kupón, ale len polovicu. Z úvodných 100 000 EUR by dostal len 99 600 EUR (98 % * 100 000 + polovica kupónu t. j. 3200/2 = 1600 EUR), prerobil by. Preto vopred klientom hovoríme, aby zvážili svoj investičný horizont a nemuseli dlhopisy predávať predčasne. Isté riziká s investovaním nesú aj tie najkonzervatívnejšie riešenia.

 

Autor: Marián Pisarčík
 

Späť