sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Veľké starosti malého investora
16.01.2023

Svet finančných trhov zažíva v ostatných mesiacoch a rokoch dynamiku, ktorú veľká skupina investorov doteraz nezažila a ani na ňu nebola pripravená. Ako sa má v takej situácii zachovať správny ivnestor? Počkať alebo ivestovať?

Súčasnú dynamiku na finančných trhoch spôsobuje nie jeden negatívny faktor, ale hneď kombinácia viacerých. Inflácia, pokles reálnej kúpnej sily peňazí, zvyšovanie úrokových sadzieb, pokles hodnoty portfólia, spomaľovanie ekonomického rastu, geopolitické napätie. Faktory súčasne ovplyvňujúce nielen dianie na finančných trhoch, ale aj správanie investorov a hodnotu ich portfólií.

Akciové indexy v dôsledku očakávaného spomalenia globálneho ekonomického rastu už takmer rok klesajú, čo má negatívny vplyv na aktuálnu hodnotu akciových pozícií v portfóliách klientov. No ani konzervatívnejšie, dlhopisové investície nie sú v bezpečí. Zvyšovanie referenčných úrokových sadzieb zo strany centrálnych bánk vytvára tlak na nárast výnosov dlhopisových investícií, čo má za následok pokles ich ceny. Double impact bol názov akčného filmu z deväťdesiatych rokov. A dvojitý negatívny zásah dostávajú aktuálne aj portfóliá všetkých investorov: akcie aj dlhopisy strácajú na svojej hodnote.