sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Súčasné umenie nemá byť strašiakom
12.03.2024

Sme galéria s dverami otvorenými naozaj pre každého, hovorí v rozhovore Zuzana Danková, kurátorka a majiteľka bratislavskej galérie DOT. Contemporary Art Gallery. Porozprávala nám o tom, prečo slovenské súčasné umenie stojí za to a prečo sa doň oplatí investovať.

> Naposledy sme sa rozprávali ešte vo vašich starých priestoroch na Lazaretskej ulici v Bratislave. Odvtedy sa u vás veľa zmenilo. Čo vás priviedlo do novozrekonštruovanej budovy Jurkovičovej teplárne v projekte Sky Park a čo všetko tu návštevníci nájdu?

Po budove Jurkovičovej teplárne som„pokukovala“ už dlhšie, ešte pred jej rekonštrukciou, keď sa pri nej nachádzali umelecké ateliéry. Vnímala som ju akovýnimočný priestor, ktorý si vyslovene „pýta“ galériu moderného umenia tak, ako je to pri takýchto budovách zvykom aj v zahraničí.

Som rada, že sa to podarilo, v tejto národnej kultúrnej pamiatke už od jej znovuotvorenia v septembri 2021 zaberáme priestor hneď pri vstupe na prízemí. Na ploche zhruba 400 štvorcových metrov u nás návštevníci nájdu priestrannú kaviareň spojenú s veľkorysými výstavnými priestormi.

Tieto nové priestory do bodky naplnili koncept našej galérie. Snažíme sa byťprístupní a otvorení naozaj pre každého, prepájať umenie s každodennosťou, nie byť uzavretý svet niekde za zvončekom.Vnímam totiž, že moderné umenie jepre mnohých v niečom odstrašujúce a neprístupné, my sa to snažíme zmeniť.

Umenie má totiž v našich životoch dôležitú úlohu a mali by sme byť ním prirodzeneobklopení každý deň.

> Zmenili sa v niečom aj zameranie a filozofia vašej galérie?

DOT. Contemporary Gallery ostala verná svojmu zameraniu prioritne na už etablované mená mladšej a strednej generácie slovenskej maľby, pričom naše aktivity smerujeme i na vyhľadávanie nových talentov a propagáciu ich tvorby.

Tretinu našich výstav, ktorých je väčšinou DOT. Contemporary Gallery ostala verná svojmu zameraniu prioritne na už etablované mená mladšej a strednej generácie slovenskej maľby osem ročne, venujeme aj zaujímavým začínajúcim zahraničným umelcom, akýmsi vychádzajúcim hviezdam, ktoré stoja za pozornosť.

Už od svojho vzniku v roku 2015 aktívne organizujeme rozličné kultúrne eventy, na ktorých sa snažíme záujemcom zo strany milovníkov umenia, ale i širokej verejnosti ponúknuť prehľad o tom najaktuálnejšom, čo sa na slovenskej umeleckej scéne deje.

Organizujeme vernisáže, komentované prehliadky i stretnutia so samotnými umelcami, čím chceme do sveta moderného slovenského umenia pritiahnuť i širokú verejnosť a tak trochu prelomiť bariéry medzi zdanlivo neprístupným galerijným svetom a bežným životom.

Sme otvorení naozaj každému. Či už k námpríde skúsený zberateľ, alebo záujemca o svoju prvú investíciu do umenia, každý môže využiť naše bezplatné odborné poradenstvo, radi ho po galérii prevedieme a všetko mu vysvetlíme.

> Investícia do kvalitného slovenského umenia je téma, ktorá zaujíma mnohých našich čitateľov. Prečo je lepšie kúpiť si maľbu v galérii a nie priamo od umelca? A čo všetko treba pri kúpe investičného umenia brať do úvahy?

V prvom rade chcem zdôrazniť, že kúpa maľby či grafiky je do veľkej miery osobnázáležitosť, otázka vkusu a tak je to správne. Vždy hovorím, že obraz by vás mal niečím osloviť, niečím na vás „počkať“, vyvolať vo vás nejakú emóciu.

Pokiaľ by ste si však chceli byť istí, že kupujete naozaj kvalitu, hneď ako prvú vec vám odporúčam navštíviť overenú galériu. Jednak dostanete záruku, že dielo pochádza z ateliéru skutočne relevantného umelca s charakteristickým rukopisom, so zadefinovanými teoretickými a ideovými východiskami tvorby, s katalógom a históriou výstav a nie len nejakého „hobbyumelca“ – čím, samozrejme, nechcem nikoho dehonestovať –, pretože skutočne dobré galérie si s umelcami budujú vzťahy a ich tvorbu sledujú dlhodobo, v našom prípade mnohokrát už od vysokej školy.

Navyše, ak by ste sa rozhodli pre nákup diela priamo od umelca z ateliéru, nemali by ste záruku, že cenovka je nastavená správne – často sa totiž stáva, že sami umelci si ju nastavujú takpovediac „pocitovo“, často ju nadhodnocujú, pretože dané dielo je pre nich „srdcovka“, a teda vo výsledkuneodráža realitu na trhu s umením.

Akousi „red flag“, teda varovným signálom, je aj opačná situácia, keď umelec v snahe rýchlo získať nejaké finančné prostriedky svoje diela predáva so zľavou. Ani to bysa nemalo stávať, umelec takto de facto dehonestuje svoju tvorbu a zráža aj cenu budúcich predajov. Ak si nedrží svoju cenu, nie je jasné, ako by sa jeho cenotvorba mala ďalej vyvíjať, a pre galérie je potom problematické s takými umelcami pracovať.

> Akým spôsobom sa teda stanovuje cena diela a čo vplýva na jej ďalší rast?

Do hry vstupuje celý rad faktorov, akými sú dopyt po dielach a samotní zberatelia, ktorí sú pre trh veľmi dôležití. Ak je o diela daného umelca záujem, ich cena, prirodzene, narastá. Pre mňa ako galeristku je však dôležité aj to, aby sa predaje opakovali.

Samozrejme, kľúčový je akýsi ťažko definovaný „cveng“ mena umelca. Začína na istej sume a postupne rastie podľa toho, ako sa mu darí na relevantných výstavách, aké ceny sa mu podarilo získať, a dôležitú rolu hrá napríklad aj to, v zbierkach ktorýchgalérií sú zastúpené jeho diela. Z nášho pohľadu je extrémne dôležité, aby umelec vystavoval aj v zahraničí.

Veľkú časť zohráva tiež umelecký prínos autora, teda ako reflektuje na aktuálne spoločenské témy, prípadne ako hlboko zostúpi do osobnej výpovede. Dôležitá je tiež konzistentnosť tvorby a pozor si dávame aj na to, aby autor časom nestagnoval a v tvorbe neskĺzol do dekoratívnostiv zmysle nehľadania nových východísk v tvorbe. To sa, žiaľ, stáva v prípadoch, keď umelec v snahe zapáčiť sa čo najširšiemu publiku a zvýšiť si tak predaje môže v tvorbe začať produkovať len diela, ktoré kopírujúdiela, ktoré sa mu najlepšie predávajú. To však už nie je umenie a takéto diela už v rešpektovaných galériách neuvidíte.

Trh s umením je pomerne krehká záležitosť a je do veľkej miery prepojený aj so štátnymi inštitúciami a aukčnými domami a aj tu treba vedieť rozlišovať. Nie každá výstava alebo ocenenie totiž vypovedajú o kvalite daného umelca.

> Ktorí slovenskí maliari sú momentálne in? S akými autormi spolupracujete?

Zo strednej generácie sú to napríklad Martin Fabián, Kristína Mesároš, Michal Černušák, Ivana Šáteková, Erik Šille, Ján Vasilko alebo Dávid Baffi, ktorí už dnes patria k výrazným etablovaným umelcom.

Z mladšej generácie sa ako úspešní ukazujú napríklad Andrej Dúbravský a Katarína Janečková, ktorým sa podarilo preraziť aj v zahraničí. Z iných spomeniem napríklad Ivanu Mojšovú, Dominiku Kováčikovú, Martina Kačmáreka alebo Kristínu Bukovčákovú.

Každý z nich má špecifický rukopis, rozvinuli vlastný výtvarný jazyk, majú svojské východiská a ich diela sa nachádzajú v dobrých zbierkach. Do diel týchto umelcov by som sa preto rozhodne nebála investovať.

> Koľko peňazí si treba pripraviť, ak by sme mali záujem o kúpu diela zaujímavého slovenského umelca? Koľko diel ste už vo svojej galérii predali a aké bolo najdrahšie?

Malé, ale kvalitné a zaujímavé dielo slovenského maliara si viete zaobstarať už od 300 eur. Samozrejme, väčšie formáty z ateliérov známejších mien začínajú rádovo v tisíckach eur, myslím si však, že ako začínajúcemu zberateľovi vám bude na začiatok stačiť okolo 2-tisíc eur.

Klientom stále hovorím, že v tejto úvodnej fáze by nad kúpou maľby či grafiky nemali primárne uvažovať ako o investícii, ale ako o podpore slovenského umenia. Zberatelia sú totiž pre umeleckú scénu nesmierne dôležití, cieľom každého umelca je totiž svoje diela „posunúť“ ďalej.

Od nášho vzniku sme predali okolo 5-tisíc diel, čo sa týka najdrahších diel, ich predaj sme ako galéria sprostredkovali zo zahraničia, rádovo šlo o stovky tisíc eur, ale galérie celkovo nehovoria o peniazoch veľmi rady.

> Je o slovenské modern umenie záujem?

Myslím, že sa to hýbe správnym smerom a zberatelia sú v tomto ohľade vzdelanejší, rozhľadenejší a čo je dôležité, dajú si poradiť. Postupne sa aj u nás formuje skupina zberateľov, ktorí diela nakupujú systematicky a živo sa zaujímajú o to, čo sa na slovenskej umeleckej scéne deje.

Niekto zbiera vyslovene figuratívnu tvorbu, niekto zasa skôr maľby či grafiky inšpirované geometriou. Čím je zbierka zaujímavejšie a kreatívnejšie vyskladaná, tým má vo výsledku väčšiu hodnotu a čo je podstatnejšie, ukazuje aj na vkus jej majiteľa.

Vy ako kupujúci máte istotu, že do svojho domova či kancelárie získate naozajoriginálne a kvalitné umenie, ktoré bude s vami komunikovať, zhodnocovať váš priestor a nejakým spôsobom vás inšpirovať.

Ľudia už od praveku mali snahu dotvárať si svoj životný priestor umením, je obrovská škoda, ak svoje domovy znehodnocujeme masovo vyrábanými lacnými dekoráciami z obchodov s nábytkom. Myslím si, že ak človek disponuje istými voľnými finančnými prostriedkami, podpora umenia aspoň v nejakej forme by mala byť samozrejmosťou.

 


 

Späť