sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Cesta za zdravím musí byť cestou bez prekážok
18.04.2024

Nová Nemocnica Bory vzbudzuje rešpekt v celom stredoeurópskom regióne, hovorí Peter Lednický, generálny riaditeľ medzinárodného holdingu Penta Hospitals International. Porozprával nám o zdravotníckom biznise v krajinách, v ktorých holding pôsobí, i o tom, na čo sa v tomto smere môžu tešiť pacienti na Slovensku.

 

> Vieme o vás, že máte diplom z chemického inžinierstva. Ako sa chemický inžinier dostal do vysokého manažmentu v sektore zdravotníctva?

A viete, že to nemá od seba zasa až tak ďaleko? V škole som trávil veľa času v laboratóriách a po ukončení štúdia sme sa v roku 1997 s ďalšími dvoma spoločníkmi rozhodli založiť si biochemické laboratóriá v Ružomberku. Mali sme jeden analyzátor, dvanásť zamestnancov a 20 verných lekárov po okolí.

Administratívne zázemie sme mali v Martine a boli sme súčasťou skupiny distribútora liekov PharmSwiss. O rok neskôr sa laboratóriá osamostatnili a vznikla spoločnosť Alpha medical. K biochémii, s ktorou sme začínali, sme postupne pridávali ďalšie odbornosti, ako napríklad mikrobiológiu a patológiu, a rástli sme.

 

 

Naše ambície však boli väčšie ako zostatky na našom účte, a preto sme sa po desiatich rokoch podnikania spojili so strategickými investormi, pričom prvým z nich bola Penta Investments. Neskôr prišli aj ďalšie známe mená zo zahraničia, keďže investičné cykly sme absolvovali celkovo až štyri, každý bol väčší ako predošlý a vyvrcholilo to v roku 2017, keď sme sa včlenili do medzinárodnej siete Unilabs so sídlom vo Švajčiarsku.

S private equity firmami som teda strávil posledných 15 rokov a z jedného laboratória v Ružomberku sa mi podarilo vybudovať najväčšiu diagnostickú sieť laboratórií v rámci regiónu strednej a východnej Európy.

 

> Čo vás presvedčilo prijať ponuku pracovať ako generálny riaditeľ Penta Hospitals International?

Po 25 veľmi úspešných rokoch strávených vo firme, ktorú som vybudoval od základov, som si vo svojich 52 rokoch uvedomil, že ak chcem ešte zažiť kariérnu zmenu a nemať v životopise len jeden jediný riadok, mám na to poslednú možnosť. Chcel som však ostať v sektore zdravotníctva a Penta Hospitals International bola prirodzená voľba, pretože, bez preháňania, je to najlepší zdravotnícky projekt v celom regióne.

Po rokoch strávených v medzinárodnom prostredí sa tak vraciam do zdravotníckych projektov, v ktorých som kedysi začínal.

Táto kariérna zmena pre mňa znamenala aj veľmi milý návrat do skupiny, ktorá mi pred rokmi ako prvá pomohla rozbehnúť expanziu môjho vlastného biznisu.

 

> S akými výzvami ste sa na novej pozícii museli popasovať? Predsa len, je rozdiel riadiť firmu, ktorá sa špecializuje na jeden core biznis, a stáť na čele holdingu, ktorý má pod sebou množstvo nemocníc a polikliník.

Rozdiel je to rozhodne obrovský, či už z hľadiska komplexity biznisu, keďže Penta Hospitals International nemá na starosti len nemocnice a polikliniky, ale aj pracoviská následnej a dlhodobej zdravotnej starostlivosti.

 

Rozdiel je tiež v samotnej veľkosti, keďže holding v troch krajinách, v ktorých pôsobí, zamestnáva vyše 25-tisíc ľudí.

 

Samozrejme, tomu zodpovedajú aj rozdiely v tržbách, kde sme sa prešvihli už cez jednu miliardu eur.

Rozdiely sú aj v type a charaktere samotného podnikania – kým laboratóriá sú skôr technologický biznis, v prípade nemocníc sa k tomu pridružuje aj ďalší veľmi významný faktor, a tým sú ľudia.

Z tohto pohľadu som sa v prenesenom zmysle slova stal z kapitána bojovej fregaty kapitánom veľkej vojenskej lietadlovej lode.

 

> A čo rozdiely medzi krajinami, v ktorých Penta Hospitals International pôsobí? Vnímate nejaké v podnikaní a procesoch na Slovensku, v Čechách a Poľsku?

Naša snaha je byť z pohľadu biznisu v každej krajine rovnakí, a teda na každom trhu máme ambíciu byť poskytovateľom zdravotníckych služieb from cradle to grave,teda od kolísky až po posledné hodiny života našich klientov. Samozrejme, isté rozdiely medzi krajinami sú, ide však o odlišnosti z hľadiska štruktúry.

 

Náš jadrový biznis je však na každom trhu rovnaký – tým sú nemocnice, ktorých máme v súčasnosti už 45. Za nimi nasledujú veľké komplexné polikliniky, ktorých je 35, a aktívni sme aj v dlhodobej starostlivosti o seniorov, predovšetkým na českom trhu, kde máme 35 domovov so špeciálnym ošetrovateľským režimom.

 

 

> Zdravotná starostlivosť sa vo všeobecnosti vníma veľmi citlivo a v spoločnosti panuje v tomto smere zjavná nespokojnosť. V čom vidíte pridanú hodnotu Penta Hospitals International?

V prvom rade v tom, že dokážeme dokončiť veci, ktoré začneme. To sa v prípade štátom manažovaných zariadení, žiaľ, nestáva často. Je to výsledok našej robustnej exekučnej kapacity, pretože vízia bez exekúcie je len halucinácia.

V histórii Penta Hospitals International sa ešte nestalo, že by sme niečo nedokončili. Napríklad pred pätnástimi rokmi sme po rokoch dezintegrácie ambulantného segmentu postavili prvú novú komplexnú polikliniku ProCare v Košiciach a neskôr to zopakovali aj v Bratislave.

Takisto sme ako prví v roku 2017 postavili nemocnicu novej generácie v Michalovciach. Aj na základe tejto skúsenosti sme nedávno otvorili Nemocnicu Bory, ktorá predstavuje prvú terciárnu, teda koncovú nemocnicu v širokom stredoeurópskom regióne. Na Slovensku takáto nemocnica nebola postavená štyri dekády.

Treba si uvedomiť, že výstavba nemocnice je nesmierne komplikovaná vec, na ktorú potrebujete know- how, keďže po jadrových elektrárňach ide o najkomplexnejšiu civilnú stavbu. A my toto know-how máme.

 

> O novej Nemocnici Bory by sme radi počuli viac, pretože je to vlajková loď celého holdingu a naši klienti mali a stále majú možnosť sa na jej príbehu spolupodieľať investovaním do korporátnych dlhopisov.

Na Nemocnicu Bory sme veľmi hrdí. Podarilo sa nám ju dokončiť v plánovanom čase i rozpočte, čo je pri takýchto zložitých stavbách unikátne. Po dokončení sa nám ju podarilo licenciovať, prejsť celým regulatórnym procesom a zaradiť ju do tretej kategórie nadregionálnych akútnych nemocníc. Vyššie sú zaradené len univerzitné a fakultné nemocnice. Dôležité je tiež, že sa nám podarilo získať komplexné zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami.

Dnes je už nemocnica plne vybavená z hľadiska technického zariadenia a všetkých špecializácií, ktoré sme do nej chceli dostať.

Čaká nás ešte úloha nemocnicu plne spriechodniť, teda pracovať na optimalizácii vnútorných procesov a cesty pacienta tak, aby sme maximalizovali využitie všetkých pracovísk a vybavenia.

Už teraz má celoslovenský zásah a nedávno sme sa začali podieľať na vzdelávaní nových lekárov a privítali v nej medikov.

 

Myslím, že v Boroch sa nám podarila naozaj unikátna vec a nemocnica vzbudzuje rešpekt v celom stredoeurópskom regióne.

 

> Ako to vyzerá so záujmom a s ohlasom zo strany pacientov? Bola takáto nemocnica vôbec potrebná?

Na odpoveď sa stačí na pár minút postaviť k recepcii v nemocnici a sledovať, koľko klientov cez ňu prejde. Zo strany pacientov v Boroch zažívame obrovský nápor a sme radi, že naša práca je až na výnimky vnímaná veľmi pozitívne. Sme radi, že z Nemocnice Bory sa nám podarilo vytvoriť až tzv. lovebrand, vedia o nej v každej dedine od západu krajiny až po východ a fotky z jej otvorenia obleteli celé Slovensko. Každý tak mal možnosť vidieť modernú nemocnicu novej generácie a porovnať ju so štandardom, na ktorý bol dovtedy zvyknutý. Výsledkom je, že pacienti sú do nej ochotní cestovať aj z iných kútov Slovenska.

 

 

Zároveň sme veľmi hrdí, že sa nám v nej podarilo otvoriť novú pôrodnicu a tá je medzi budúcimi mamičkami doslova hitom. Zakaždým, keď otvárame nové termíny na nasledujúce dva mesiace, kapacitu plne obsadíme za menej ako štyridsať sekúnd.

V krajine, kde sa na operáciu čaká mesiace, je sprevádzkovanie nových kapacít v každej špecializácii extrémne vítanou správou. Naša unikátna Nemocnica Bory preto potrebná rozhodne bola a už dnes pomáha tisíckam pacientov.

 

> Zdravotná poisťovňa Dôvera, rovnako patriaca do portfólia finančnej skupiny Penta, zverejnila rebríček spokojnosti svojich poistencov, v ktorom sa Nemocnica Bory umiestnila na poprednom mieste. Čo to pre vás znamená?

Áno, Nemocnica Bory získala krásne druhé miesto v rebríčku spokojnostiv kategórii všeobecných nemocníc. Pacienti sa v prieskume sústredili na kvalitu ubytovania, prístup personálu k pacientom a na vlastný pocit zlepšenia zdravia po prepustení z nemocnice. Nešlo pritom o zanedbateľnú vzorku, dotazník vyplnilo 9-tisíc pacientov.

My sme za to, samozrejme, veľmi vďační a toto ocenenie zo strany poistencov si vážime o to viac, že nemocnica bola spustená do prevádzky v roku, v ktorom sa hodnotilo, išlo teda – a stále ide – o nemocnicu v nábehu.

Moje poďakovanie patrí pracovníkom nemocnice a vnímam ho ako potvrdenie veľkého prínosu našich procesov a systému, ktorými sa snažíme vrátiť zdravotnícky personál naspäť k pacientom.

Toto ocenenie vidíme aj ako motiváciu do budúcnosti, v Nemocnici Bory je pacient na prvom mieste. Nesmieme však zabúdať ani na odborníkov v nej pracujúcich, a preto chceme byť pre nich atraktívnym zamestnávateľom a lákať najlepšie talenty nielen zo Slovenska, ale i zo zahraničia.

 

> Prejdime aj do zahraničia. Akým výzvam čelíte v Českej republike?

V Česku sa snažíme dobudovať sociálnu infraštruktúru v oblasti dlhodobej starostlivosti o seniorov, keďže v tejto krajine už máme pokrytú poliklinickú i nemocničnú sieť.

Ak totiž niečo o starobe vieme povedať, tak to, že bude dlhá, a ani demografická štruktúra spoločnosti nehrá v náš prospech. Už teraz sa preto treba sústrediť na výstavbu domovov so špeciálnym ošetrovateľským režimom, v ktorých sa nám počas rokov podarilo zvýšiť ich kapacitu až na súčasných 3-tisíc lôžok, ale aj na infraštruktúru potrebnú na poskytovanie starostlivosti u klientov doma.

 

 

Práve v domácej starostlivosti vidíme veľký potenciál a v nasledujúcich dvoch rokoch do nej plánujeme nasmerovať veľa našej energie. V tomto časovom horizonte plánujeme mať v Čechách aspoň sto zdravotných sestier, ktoré budú cestovať za pacientmi a poskytovať im starostlivosť priamo u nich doma. Tamojší systém totiž vedie nemocnice k tomu, aby pacientov prepúšťali čo najskôr, aby uvoľnili lôžka pre ďalšie akútne stavy. Po operácii však stále potrebujú menšiu pomoc, ktorá sa dá zvládnuť i v domácich podmienkach.

 

Česká republika je pre nás príkladom našej filozofie v praxi, ktorá hovorí, že zdravotná starostlivosť sa nekončí za bránami nemocnice alebo dverami ambulancie v poliklinike, ale kontinuálne pokračuje ďalej.

 

> Ako sa vám darí v Poľsku?

U našich severných susedov sa nám darí predovšetkým v segmente nemocníc, keď sme minulý rok k desiatim nami už prevádzkovaným nemocniciam akvizíciou od holdingu Grupa Nowy Szpital pridali v troch vojvodstvách ďalších desať a stali sa tak najväčšou poľskou súkromnou nemocničnou sieťou. V Poľsku figurujeme pod názvom EMC Instytut Medyczny.

Naším cieľom v tejto krajine je, rovnako aj všade, kde pôsobíme, poskytovať pacientom zdravotnú starostlivosť vyznačujúcu sa vysokou kvalitou, bezpečnosťou a nadregionálnou dostupnosťou.

Investície do poľského zdravotníctva vnímame ako veľmi perspektívne, pretože poľská vláda pripravuje v tejto oblasti značný nárast verejných výdavkov a deklarovala cieľ stabilne vynakladať na zdravotníctvo až sedem percent hrubého domáceho produktu.

 

> Riadenie Penta Hospitals International asi nebude jednoduchá práca. Kde a ako čerpáte silu?

Môj prechod na súčasnú pozíciu bol okrem iného motivovaný aj tým, že v nej ide predovšetkým o people biznis, teda všetko stojí a padá práve na ľuďoch.

 

Po príklad sa vrátim k už spomínanej Nemocnici Bory. Tesne po dokončení to bola len studená prázdna budova, nemocnicou sa naozaj stala, až keď do nej prišli lekári, sestry, laboranti, technici a logistici. Sú to oni, vďaka ktorým budova „ožila“.

 

Najkrajšie, najintenzívnejšie a najpovzbudzujúcejšie momenty zažívam práve v kontakte s ľuďmi. Občas vás vedia síce veľmi frustrovať, ale väčšinou vás nabijú pozitívnou energiou. Prácu s ľuďmi považujem za veľmi inšpirujúcu.

V období krátko po mojom nástupe som sa ich snažil spoznať čo najviac a fyzicky som si obehol väčšinu našich nemocníc a takmer všetky polikliniky a ďalšie pracoviská. Všímam si dobré nápadya príklady, keď sa niekde niečo podarilo, a týmto dobrým príkladom sa potom snažím dať podporu a presadiť ich aj inde v holdingu.

Nejdem tam však len ako generálny riaditeľ, ale ak je možnosť, rád si vyskúšam stráviť deň priamo „v prvej línii“ ako radový zamestnanec. Takto som sa na deň stalošetrovateľom v jednom z našich Alzheimer domovov a staral sa o klientov, kŕmil ich a polohoval.

Vyskúšal som si aj zmenu na centrálnej sterilizačnej stanici alebo som detailne pozoroval dennú prácu jednej z našich zdravotných sestier.

 

 

> Aké plány do budúcna má Penta Hospitals International na Slovensku?

Naším cieľom ostáva vybudovať tu zdravotnícku infraštruktúru, teda sieť nemocníc, polikliník a ďalších pracovísk. V tomto nepoľavujeme a už teraz plánujeme z Plánu obnovy a odolnosti výstavbu ďalšej nemocnice, konkrétne v Spišskej Novej Vsi. Nedávno sme v Bratislave otvorili Nemocnicu Medissimo, ktorá sa špecializuje na kompletnú ortopédiu, športovú traumatológiu a rehabilitáciu so širokým ambulantným a diagnostickým zázemím na jednom mieste. Tento nový koncept je výsledkom dovŕšenia procesu redizajnu zdravotnej starostlivosti našej siete na území Bratislavy a jeho súčasťou bolo spojenie s renomovanou klinikou jednodňovej starostlivosti Sportclinic, personálno-technické posilnenie nemocnice a rekonštrukcia priestorov.

 

 

V hlavnom meste sme okrem toho otvorili novú polikliniku Central Tower, ktorá nadviazala na úspechy tej prvej. Pokračujeme tak v stratégii otvárania veľkých komplexných polikliník, kde klienti na jednom mieste nájdu všetky potrebné špecializácie.

Veľkú váhu dávame digitalizácii, pretože si uvedomujeme, že naši klienti sú digitálne natívni a vyžadujú od nás viac. Preto sme sa rozhodli, že ku každej našej nemocnici alebo poliklinike vybudujeme akési digitálne dvere, cez ktoré si klienti budú môcť vybaviť bežnú agendu aj bez nutnosti použiť tie skutočné, teda bez toho, aby museli fyzicky navštíviť dané pracovisko. Našou dlhodobousnahou totiž je, aby bola cesta za zdravím cestou bez prekážok.

 

> Na záver otázka, ktorá nesmie chýbať. Ako trávite voľný čas?

Keď čas a možnosti dovolia, veľmi rád cestujem, najmä do kútov sveta, kde som ešte nebol a kde je pre mňa všetko neznáme. Naposledy som bol v Južnej Kórei, kde už samotná cesta metrom a navigovanie sa po meste je pre Európana výzva.

Veľmi rád čítam, považujem sa za veľmi zvedavého človeka, a keď objavím niečo, čo ma baví, snažím sa o danej problematike zistiť čo najviac. Pred časom ma napríklad uchvátil svet vína, a aby som ho len nepil, začal som ho študovať a nakoniec som úspešne absolvoval britskú someliérsku skúšku. Nie som síce lekár, ale hovorí sa, že víno, najmä červené, je pri rozumnej miere konzumácie zdraviu prospešné. Môžem preto skonštatovať, že aj pri svojich koníčkoch stále ostávam jednou nohou v zdravotníctve.

 


Autor: Ing. Peter Lednický, generálny riaditeľ Penta Hospitals International

 

Späť