KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
HAVEL & PARTNERS

Právnická firma roka 2020 za Najlepšie klientske služby

HAVEL & PARTNERS je už 10 rokov najväčšia a podľa súťaže Právnická firma roka tiež najúspešnejšia česko-slovenská advokátska kancelária s medzinárodným dosahom.

Právne poradenstvo je zamerané na oblasť efektívnej ochrany, držby a správy privátneho majetku, riadenie rizík či komplexné plánovanie nástupníctva, s ohľadom na výnimočnosť a jedinečnosť klienta, jeho potrieb, ako aj potrieb jeho rodiny. Prirodzenou súčasťou týchto služieb je štruktúrovanie privátnych transakcií, poskytovanie služieb v oblasti rodinného práva či zastupovanie v sporoch.

Ak máte záujem využiť služby nášho partnera, spoločnosť HAVEL & PARTNERS, kontaktujte prosím Štěpána Štarhu: tel. +421 910 822 563, [email protected] alebo svojho privátneho bankára.

www.havelpartners.sk