KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
RSM Consulting SK s.r.o.

Poradenstvo na kľúč

RSM CZ&SK Family Office pomáha pri správe majetku úspešným podnikateľským rodom. Je partnerom pri plánovaní a realizácii kritickej fáze prevzatia majetku druhou generáciou. RSM CZ&SK Family Office verí, že kvalitne nastavené vzťahy v rodine a biznise sú základným predpokladom dlhodobej prosperity rodiny.

Medzigeneračný prechod a nastavenie budúcej podoby vzťahov v rodine a podnikaní je komplexný proces. Spája v sebe množstvo daňových, účtovných, právnych, personálnych a organizačných otázok, ktoré je potrebné pozorne naplánovať a implementovať. Medzigeneračný prechod je považovaný za najväčší obchod s rodinným majetkom, realizuje sa takmer vždy len jeden krát za život a často ho nie je možné vrátiť späť.
RSM CZ&SK Family Office je partnerom významných slovenských i českých podnikateľských rodov. Prináša do nášho regiónu desiatkami rokov overené know-how, ktoré aplikuje vždy špecificky s ohľadom na jedinečné prvky každej rodiny a špecifickosť oblasti rodinného podnikania

Klientom Privatbanky RSM CZ&SK Family Office ponúka bezplatnú úvodnú diskusiu a definovanie základných otázok a rizík a neskôr aj zľavu na služby.
V prípade záujmu o využite služieb partnera RSM CZ&SK Family Office, kontaktujte Michala Šubína, telefonický kontakt 0905 134 935 alebo svojho privátneho bankára.
www.rsmsk.sk/sluzby/privatni-klienti