sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Aktívna alebo veľmi aktívna správa portfólia...
05.12.2013

Žijeme špecifickú dobu. Všetky výnosy sú nízke, peniaze sa stávajú vo svojej podstate komoditou, ktorej je aktuálne na finančných trhoch prebytok. A tam sme sem-tam svedkami aktivít, ktoré mali ostať zamknuté v časoch dávno minulých a rozhodne nepatria do súčasnosti. Jednou z nich je nadmerné obchodovanie s cennými papiermi, tzv. churning.

O čo v podstate ide? Obchodník, broker, bankár riadi klientovo portfólio a za každý nákupný či predajný pokyn inkasuje poplatok. Keďže môže od klienta získať mandát na správu portfólia, klient nemusí mať reálnu predstavu o objeme obchodov, ktoré sa v portfóliu realizujú. Bankár, prirodzene platený z inkasovaných poplatkov, tak môže prepadnúť pokušeniu zobchodovať o niekoľko pozícií viac, ako by nevyhnutne bolo nutné, a vďaka tomu si privyrobiť.

Nedá sa povedať, či je na churning vhodný čas pri raste, alebo poklese trhov. Faktom zostáva, že pri poklese si to klient pravdepodobne všimne skôr, keďže z jeho portfólia ubúda podstatne rýchlejšie ako len vplyvom trhu. Tradične sa bankár snaží obchodovať po tom, ako práve nakúpený cenný papier narástol. Argumentuje výberom ziskov a skutočnosťou, že daný inštrument už stratil svoj výnosový potenciál. Ak teda investícia vzrástla napríklad o 4 %, obchodník navrhne realokáciu, t. j. predaj a následne nový nákup, konečný výnos pre klienta môže klesnúť na 2 % (dva obchody pri poplatku 1 %).

V Privatbanke riadime portfóliá za odmenu, ktorá je stanovená poplatkom odvodeným od hodnoty spravovaného majetku. Klient si prípadne môže vybrať a kombinovať tento poplatok so success fee, t. j. môže banke ponúknuť podieľať sa na konečných výnosoch a tým ju priamo zaangažovať na konečnom výsledku. Nezáleží teda na počte a objeme jednotlivých obchodov.

Späť