sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Sporenie vo forme investovania. Jednorazovo, alebo pravidelne?
10.12.2014

Človek, ktorý má v sebe vypestovanú zodpovednosť alebo snahu zabezpečiť svoje deti či vnúčatá, sa snaží sporiť. Samozrejme, sporí aj priebežne, aby uspokojil svoje potreby a túžby (napr. auto, dovolenka). V neposlednom rade si môžeme sporiť na dôchodok.

Sporiť sa dá, samozrejme, rôznym spôsobom. Môžeme si doma odkladať peniaze z každej výplaty (pod vankúš, do matraca, pod parkety), (ne)pravidelne posielať peniaze na sporiaci účet (pri ktorom je prioritou skôr zachovanie odkladanej sumy ako získaný naakumulovaný výnos v podobe úrokov alebo investovať do cenných papierov (dlhopisov, akcií, mixu oboch, prípadne iných nástrojov).

Ďalšou možnosťou sporenia je cez IŽP (investičné neživotné poistenie). Z marketingového hľadiska je to veľmi lákavý produkt, pretože v sebe obsahuje zložku poistenia (tá vám z pohľadu sporenia neprináša nič) a samotného sporenia (cez investovanie). Keď ste vstúpili do IŽP v správny čas a navyše je vaša mesačná splátka vysoko nadštandardná, môžete sa tešiť zo solídneho zhodnotenia a z peknej výslednej nasporenej sumy. Ak ste však naskočili do IŽP v nesprávny čas (pred prepadom finančných trhov) a máte štandardnú výšku splátky (takých je absolútna väčšina), na konci sporiaceho programu budete (neoprávnene) hromžiť na investovanie ako také, pretože z vloženej istiny vám časť zoberú vysoké poplatky tohto produktu, ďalšiu časť vám pohltí znehodnotenie cien finančných nástrojov a časť poistná zložka, ktorá je len výdavkom, resp. nákladom (a pevne veríte, že si nebudete musieť nárokovať poistné plnenie z tejto zložky).

Poslednou možnosťou, ktorú spomeniem (určite je ich viac), je sporenie prostredníctvom investovania na finančných trhoch.

Budem v tomto článku dynamický a pozriem sa výhradne na možnosť sporenia cez investovanie do akciových indexov. Prečo? Jednak výnosy dlhopisov sú na historických minimách. Sú tak nízko, že termínované vklady alebo sporiaci účet mi ponúkajú zhruba to isté. Zároveň chcem trošku spochybniť fakt, že investovanie do akcií je iba zlé a iba nebezpečné.

V nižšie uvedených tabuľkách sa venujem trom akciovým indexom. Americkému S&P 500, nemeckému DAX a európskemu STOXX600. Pri všetkých indexoch je pozorovacie obdobie 15 rokov (1.9.1999 – 31.8.2014). Pri každom indexe som uvažoval o dvoch spôsoboch investovania: jednorazovo alebo pravidelne (mesačne).

Pri výpočte zhodnotenia pri jednorazovom investovaní som postupoval nasledovne:

Zhodnotenie za 15 rokov je vypočítané na základe porovnania dvoch dátumov (1.9.1999 a 29.8.2014). Zhodnotenie za 14 rokov je porovnaním tiež dvoch dátumov (1.9.2000 a 29.8. 2014). Zhodnotenie za 13 rokov je porovnaním rovnako dvoch dátumov (1.9.2001 a 29.8.2014). A tak ďalej až pri 1 roku ide o porovnanie dvoch dátumov (1.9.2013 a 29.8.2014).

Pri výpočte zhodnotenia pri pravidelnom investovaní (na mesačnej báze) som postupoval nasledovne:

Zhodnotenie za 15 rokov (čo je 180 mesiacov) je vypočítané na základe zhodnotenia 180 vkladov (1.9.1999, 31.10.1999, 30.11.1999 atď. až 29.8.2014) vždy k poslednému dňu mesiaca. Zhodnotenie za 14 rokov (168 mesiacov) je vypočítané na základe zhodnotenia 168 vkladov (29.9.2000, 31.10.2000, 30.11.2000 atď. až 29.8.2014) vždy k poslednému dňu mesiaca. Zhodnotenie za 13 rokov (156 mesiacov) je vypočítané na základe zhodnotenia 156 vkladov (28.9.2001, 31.10.2001, 30.11.2001 atď. až 29.8.2014) vždy k poslednému dňu mesiaca.

V tabuľke sú pri oboch spôsoboch (aj pripravidelnom investovaní, aj pri jednorazovom) uvedené dve výkonnosti: spolu za celý čas (úhrnná za celé obdobie) a ročný výnos (p. a.) (ide o prepočet celkovej výkonnosti na ročný výnos).

Aký je z toho záver?

1) Napriek hektickým výkyvom na akciových trhoch sú len dve obdobia, počas ktorých by bola jednorazová investícia v mínuse. Pri pravidelnom investovaní ani raz.

2) Jednorazové investovanie mi ponúka volatilnejšiu výkonnosť – minimum je nižšie a maximum je vyššie ako pri pravidelnom investovaní.

Aby som bol objektívny. Záver mohol dopadnúť inak, ak by som mal sledovacie obdobie iné, ak by deň zainvestovania nebol posledný deň v mesiaci, ale akýkoľvek iný. Napriek tomu by som si dovolil povedať, že pravidelné investovanie, resp. sporenie, mi ponúka síce nižší výnos, ale na druhej strane menej kolísavý (odborne volatilný). Ak máte záujem o takýto spôsob sporenia, kontaktujte privátneho bankára.

Späť