sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Analýzy a finančné prehľady z dielne Privatbanky
13.07.2018

Zaujímate sa o vývoj na finančných trhoch? Naša informačná ponuka predstavuje ďalšiu pridanú hodnotu pre Vás. Stačí len požiadať svojho privátneho bankára a naše analytické komentáre môžete mať pravidelne vo svojej e-mailovej schránke.

 

Chcete byť informovaní o hospodárskom dianí na Slovensku ako aj v globálnom meradle? Zaujímate sa o vývoj na finančných trhoch? Tak potom zrejme čítate naše analytické komentáre. Ak však náhodou nepoznáte našu informačnú ponuku, nižšie uvádzame charakteristiku všetkých dokumentov, ktoré môžete dostávať elektronicky. Samozrejme, bez poplatku. Stačí len požiadať svojho privátneho bankára.

1. Týždeň v skratke

V rozsahu jednej strany ponúka sumár toho naj- dôležitejšieho, čo sa udialo v priebehu uplynulého týždňa na finančnom trhu. Do svojej e-mailovej schránky ju dostanete spravidla v pondelok.

2. Mesiac v skratke

Ako názov napovedá – širší časový rámec a mierne väčší rozsah (na 2 strany) – predstavuje prehľad udalostí v oblasti makroekonomiky a finančných trhov za uplynulý mesiac v tabuľkách a grafoch s krátkym komentárom.

3. Komentár Privatbanky

Prináša pohľad hlavného ekonóma banky na aktuálne témy a očakávané udalosti na finančnom trhu. Vychádza nepravidelne, ale spravidla mesačne.

4. Makroprognóza Slovenska

Ide o makroekonomickú predikciu slovenskej ekonomiky v rozsahu dvoch strán. Na prvej strane sa venujeme aktuálnemu vývoju slovenskej ekonomiky a druhá strana je venovaná odhadom budúceho vývoja. Vychádza štvrťročne.

5. iServis

Dokument, ako „občasník“, upriamuje pozornosť na vybrané udalosti na finančnom trhu. Uvádzamožné investičné príležitosti na obe strany, ako na danú situáciu zareagovať. Je na klientovej preferencii, či sa svojím investičným rozhodnutím chce vydať „severným“ alebo „južným“ smerom.

6. Investičný vesmír

Prináša investičnú inšpiráciu na zamyslenie. Zámerom dokumentu je reagovať na aktuálne udalosti s dopadom na finančný trh a predstavovať zaujímavé investičné produkty súvisiace s danou témou. Je zasielaný spravidla na mesačnej báze iba vybranej skupine klientov, ktorí majú reálny záujem investovať aj mimo dlhopisov skupiny Penta.

 

 

Autor: Michal Staňo, riaditeľ Odboru treasury

Späť