sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Čo s tým?
29.12.2011

V poslednom čase sa všetci intenzívne venujú kríze a jej dosahu na vývoj na finančných trhoch. Faktom zostáva, že čelíme výzve, ktorú svet investovania asi nezažil. Prirodzene, toto má vplyv aj na správanie nás tradičných investorov, ktorí jednoducho potrebujú vhodným spôsobom realizovať svoju hotovosť, a to spôsobom, ktorý odzrkadlí naše potreby, očakávania a obavy. Tak teda čo s tým?

Portfólio a ešte raz portfólio

Ak hovorím o rozumnom investovaní, potom musím hovoriť o portfóliu, tzn. nie o nákupe jedného aktíva, nech je akokoľvek na prvý pohľad výhodné. Súčasnosť je volatilná na všetkých úrovniach investovania a je jedno, či ide o spoločnosť, ktorú vlastníte alebo spravujete, alebo ide o byty, pozemky, alebo tradičné cenné papiere. Všetko sa správa dynamickejšie a o dennodenné prekvapenia nie je núdza. Jediné, čo zostáva, je hodnota dlhov...

Ak chcem obmedziť vplyv týchto prekvapení na únosné riziko, potom musím tento vplyv rozdeliť do viacerých faktorov – viacerých investícií. Často vo svojom okolí počujem, že najlepšou investíciou je neustála podpora vlastného podnikania, pretože v tom je majiteľ daného podniku doma, orientuje sa v ňom a vie ho priamo ovplyvniť. Na druhej strane, svoje investície investuje prostredníctvom banky, potom ide do prostredia, ktoré nepozná a nevie ovplyvniť, a často to vyzerá, že sa stáva hračkou vo svete niekoho iného. Môj názor na danú problematiku je v tomto smere jednoznačný. Investíciu do vlastného biznisu treba vnímať ako akciovú pozíciu. Jednoznačne ponúka najvyšší možný výnos, ale hoci sa to možno na prvý pohľad nezdá, skrýva v sebe vlastné špecifické riziká. Spomeňte si však, koľkokrát vám klient vašu ponuku odmietol, koľkokrát klient meškal so zaplatením a pod. Jednoducho, ten scenár z finančných trhov sa v podniku žije každý deň, len v špecifickom svetle.

Druhou, veľmi podstatnou otázkou je načasovanie investície a hľadanie optimálneho dátumu na nákup. Naša dnešná situácia vyžaduje pozornosť na všetkých „frontoch“. Na základe dlhoročných skúseností je optimálne načasovanie len želaním, ktoré je skôr náhodou ako pravidlom. Pričom sa to týka tak predaja, ako aj spomenutého nákupu. Pri oboch treba zachovať chladnú hlavu a pracovať s informáciami, ktoré máte v danom okamihu k dispozícii. Ak danej triede aktív, napr. akciám, neveríte, potom ich predajte. Rozhodne neplatí, že titul, ktorý padne o 20 %, nemôže padnúť hlbšie. Treba však vedieť, aký bude váš ďalší krok.

My sme akcie predali a ďalším krokom je držba hotovosti. Ak teda dnes hovoríme o tom, či čakať na investovanie, musím konštatovať, že osobne by som nečakal a minimálne v rámci dlhopisových portfólií by som začal postupne nakupovať. Jednotlivé nákupy, ak mi to môj objem dovolí, by som realizoval vo viacerých tranžiach. Hotovosť, určenú pre dynamické tituly, by som, tak ako uvádzam, dnes držal a zainvestoval ju postupne po tom, ako trhy ponúknu reálne odpovede na dnešné otázky. V čase, keď píšem tento článok, prebieha summit EÚ a eurozóny, ktorý má dať odpovede na problémy, o ktorých sa tu zmieňujem...

Späť