sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Ako sa vyznať v toľkých finančných produktoch? II. časť
04.12.2018

Ako sa zorientovať v investičnom vesmíre? V pokračovaní môjho blogu nadviažem na vysvetlenie dôležitosti regulácie pri podielových fondoch. Keďže klienti nie vždy vedia doceniť, čo takáto regulácia v praxi znamená, uvediem dva rukolapné príklady.

 

Príklad 1:

Predstavte si, že požičiate do firmy Vytunelujem s. r. o. sumu 50 000 eur za lákavý úrok 10 % p.a. Na druhý deň konateľ firmy, Alfonz Bezohľadný, prevedie peniaze na svoj súkromný účet, kúpi si letenky na Maldivy a zmizne. Vám síce ostane v ruke zmluva, ale firma Vytunelujem s. r. o. nemá žiadny majetok a jej konateľ je v nedohľadne (ešte vám drzo pošle pohľadnicu, ako sa v decembri kúpe v mori, bez uvedenia svojej adresy, samozrejme). Toto by sa v podielovom fonde nemohlo stať, a to hneď z niekoľkých dôvodov: depozitár dohliada aj na to, že ak z fondu odchádzajú peniaze, musí prísť zároveň majetok v rovnakej hodnote; na majetok dáva pozor primárne správcovská spoločnosť, sekundárne depozitár, a na to celé dohliada Národná banka Slovenska.

 

Príklad 2:

Rozhodnete sa, že spolu s kamarátmi vybudujete vodnú elektráreň a založíte akciovú spoločnosť Záhorácka vodná turbína, a. s. Každý zo štyroch kamarátov má 25 percent akcií. Vodnú elektráreň postavíte, funguje, všetko je v poriadku. Po troch rokoch sa rozhodnete, že chcete svoj podiel predať. Akcie spoločnosti Záhorácka vodná turbína, a. s. sa ale neobchodujú na burze a vaša predstava o hodnote vášho podielu je, povedzme, 150 000 eur. Ponúknete to svojim trom kamarátom, akcionárom, a najlepšia ponuka od nich bude 90 000 eur. A vôbec nie je jasné, ktorá cena je správna, férová. Preto môžete mať veľký problém speňažiť svoj podiel a môže sa stať, že ak sa vám to aj podarí, bude to za cenu, ktorá je podstatne nižšia, ako je skutočná hodnota podielu.

Predstavte si, že požičiate do firmy Vytunelujem s. r. o. sumu 50 000 eur za lákavý úrok 10 % p.a. Na druhý deň konateľ firmy prevedie peniaze na svoj súkromný účet a zmizne.

 

V prípade podielového fondu investujúceho do prevoditeľných cenných papierov je každý deň hodnota vášho podielu jasná a navyše je správcovská spoločnosť povinná vykonať spätné odkúpenie podielov za túto cenu.

To, do akého podielového fondu a v akom čase investovať, je na samostatný článok (alebo knihu). Tu len naznačím, že prísna regulácia znižuje takmer na nulu riziko fraudu, vytunelovania fondu. Nezbaví vás ale trhového rizika, teda rizika kolísania cien cenných papierov, ktoré sú v majetku fondu. Preto treba poznať vlastnosti akcií a dlhopisov, základných stavebných kameňov investičného vesmíru, a z nich viete odvodiť, čo môžete od daného podielového fondu očakávať. Napríklad, ak sú v eurozóne výnosy dlhopisov s investičným ratingom (teda takzvaných bezpečných dlhopisov) blízke nule a investujete do dlhopisového fondu s týmto zameraním, nemôžete sa čudovať, ak váš výnos bude tiež blízky nule, prípadne aj záporný (lebo fond môže mať vysoké poplatky).

Čuduj sa svete, investori sa čudujú: „Veď som si myslel, že v dlhopisovom fonde nemôžem prerobiť peniaze!“ Ak dáte do trojlitrového hrnca s gulášom dve polievkové lyžice čili, nemôžete sa pri ochutnávaní tváriť prekvapene, že je pikantný. Ak si kúpite čisto akciový podielový fond, nemôžete byť sklamaný, ak ste po roku v mínuse 14 percent.

Je to bežná volatilita akciových trhov, niečo, s čím musíte rátať. Ďalší rok to môže byť plus 20 percent. Naopak, ak ste v prvom roku plus 20 percent, myslíte si, že to je štandard a bude to tak stále...

 

Kombinované produkty, investičné životné poistenie

V tomto prípade nielenže ide o odvodené, zložené produkty, ale často ide o ich kombináciu. Problémom týchto produktov je zvyčajne ich komplikovaná štruktúra (to znamená, že nebudete presne vedieť, aké v skutočnosti nesiete riziká a aké sú vaše výnosové šance) alebo zbytočne veľa poplatkov.

Uvediem príklad: povedzme, že niekto ponúka kombinovaný produkt, kde jedna zložka je termínovaný vklad a druhá je podielový fond (o oboch sme písali vyššie). Termínovaný vklad ponúka nadštandardnú úrokovú sadzbu 2,0 % p.a. a rovnakú sumu vkladáte do akciového podielového fondu. Zlákal vás ten vysoký výnos termínovaného vkladu, ale produkt treba posudzovať ako celok.

Povedzme, že vstupný poplatok do akciového podielového fondu je 3,0 %. Z tohto poplatku banka „zadotuje “ váš termínovaný vklad a stále jej ostane jedno percento (3 – 2 = 1),čiže ten produkt sa dá opísať aj tak, že máte ročný termínovaný vklad s nulovou úrokovou sadzbou a vstupný poplatok do fondu 1 percento. To už zďaleka nevyzerá tak lákavo. A keď si prečítate (každý fond musí mať v predajnom prospekte uvedené všetky základné údaje, preto si ho vždy pýtajte), že ročný poplatok za správu fondu je 2,5 % p.a., tak vám začne pomaličky dochádzať, pre koho je ten produkt výhodný...

Investičné životné poistenie, ako už názov napovedá, kombinuje poistenie a investície. Investície sú zvyčajne vo forme podielových fondov. Problém je, že pri takýchto produktoch si zvyčajne berie poplatky aj poisťovňa, aj správcovská spoločnosť, ktorá príslušné fondy spravuje. Poplatky tak dosiahnu neúmernú výšku, takže vo finále sa ukáže, že oveľa lepšie je poistiť si riziká cez poisťovňu a investície riešiť inde.

 

Investičné certifikáty, warranty, opcie,...
Vyššie uvedené produkty (termínované vklady, podielové fondy, akcie, dlhopisy, investičné životné poistenie,...) pokrývajú viac ako 95 percent objemu investícií Slovákov a Čechov. Okrem nich existuje množstvo ďalších. Budeme sa im venovať niekedy nabudúce, ale platia tieto všeobecné zásady.

  • Neexistuje zázračný produkt – ak vám niekto komunikuje vysoký výnos, napríklad 8 % p.a. a nízke riziko, buď ide o podvod (napríklad rôzne pyramídové hry), alebo vám zamlčal negatívne scenáre, pri ktorých môžete výrazne prerobiť.
  • Vyvarujte sa investícií mimo regulovaných subjektov, uviedol som niektoré príklady – určite sú medzi nimi aj seriózne, ale v princípe sa vystavujete veľkému riziku bez akýchkoľvek garancií.
  • Každý produkt si nechajte podrobne vysvetliť, prejdite si všetky scenáre vývoja: ak nastane toto, dostanem 7 percent, ak sa trh vyvíja inak, prerobím 10 percent a podobne. Všetky tieto informácie by ste mali dostať na papieri alebo v e-maile. Ak budete tvrdiť, že vám bolo povedané niečo iné, neuspejete, lebo banka alebo obchodník s cennými papiermi vám (oprávnene) povedia, že ste si mali poriadne prečítať podmienky produktu.

 

Záver

Dobré finančné poradenstvo nerovná sa predaj hlava-nehlava. V skutočnosti je to o postupnom, nenásilnom vzdelávaní, pochopení základných stavebných kameňov, ktorými sú najmä akcie a dlhopisy. Ak rozumiem, prečo sa hýbe ich cena, aká je volatilita, pochopím podielové fondy. A postupne môžem pridávať aj zložitejšie produkty. V každom prípade platí zlaté pravidlo: nech vyzerá produkt akokoľvek lákavo, ak mu nerozumiem a neviem, ako sa bude správať pri rôznych scenároch vývoja trhu, tak ho nekupujem.

 

Autor: Miron Zelina, člen predstavenstva

Späť