sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Vytváram vzťahy založené na vzájomnej dôvere
27.08.2020

Rozhovor s Dušanom Ürge, privátnym bankárom a vedúcim obchodného tímu Košice

 

Čo sa snažíte priniesť svojim klientom?

Predovšetkým to, aby boli spokojní – či už v rovine bezpečného zhodnotenia majetku alebo služieb, ktorých úroveň je v privátnom bankovníctve najvyššia. Moji klienti oceňujú, že s nimi konzultujem len také investície, do ktorých by som investoval aj ja sám. Vytváram si s nimi vzájomné vzťahy založené na dôvere, ktorá je v našej práci veľmi dôležitá. O mnohých z nich viem pomerne veľa aj zo sféry ich osobného života, o ich radostiach i starostiach, a to je pre mňa o to viac zaväzujúce. Základom však je, aby sa na mňa klient mohol spoľahnúť.

Čo by mali klienti privátneho bankovníctva podľa Vás očakávať od svojho privátneho bankára?

Sofistikovaného partnera, ktorý je zdatný odborník vo svojej profesii. Ako príklad použijem paralelu s tým, čo prirodzene očakávame od lekára, keď ideme na vyšetrenie. Asi každý pacient chce byť v rukách profesionála, ktorý svojej práci rozumie, neustále sa vzdeláva v moderných trendoch medicíny a má ľudský prístup. Tak by to malo byť vo všetkých profesiách. Je preto legitímne očakávať, že aj privátny bankár bude disponovať vlastnosťami ako spoľahlivosť, diskrétnosť a profesionalita, ktoré sú pre túto prácu nevyhnutné.

Aké je Vaše odporúčanie klientom, ktorí zvažujú využívanie služieb privátneho bankovníctva?

Klientom, ktorí ešte nemajú skúsenosti s privátnym bankovníctvom radím, aby si najprv vyskúšali produkty, s ktorými sa budú cítiť čo najviac komfortne. Pre mňa je podstatné, aby bol klient po zainvestovaní spokojný a mal „pokojný spánok“. Zlatou strednou cestou sú korporátne dlhopisy, ktoré predstavujú rozumný pomer výnosu a rizika. Vždy je to, samozrejme, závislé na kombinácii vnútorného nastavenia klienta vo vzťahu k riziku a správneho vysvetlenia produktov zo strany privátneho bankára.

Celý život pôsobíte na východnom Slovensku. Majú klienti z tohto regiónu na svojich privátnych bankárov špecifické požiadavky alebo kvalitatívne iné nároky pri správe svojho majetku?

Je pravda, že klienti z východného Slovenska sú pomerne špecifickí. Pri investovaní sú viac opatrní a určitý čas to trvá, kým si dokážeme získať ich plnú dôveru. Zo začiatku spravidla investujú „na skúšku” a do produktov, ktoré sú im známe. Ak sa však už navzájom spoznáme, sú veľmi lojálni a otvorení. Často so mnou konzultujú aj investície, ktoré majú v iných finančných inštitúciách a žiadajú ma o odborný názor. S mnohými z nich mám natoľko otvorenú komunikáciu, že okrem finančnej stránky poznám aj celú ich rodinnú a osobnú situáciu. To vytvára naozaj blízky vzťah a zároveň veľkú dávku dôvery a diskrétnosti.

Náš tím privátnych bankárov je jedným z najväčších a najstabilnejších v Košiciach.

Okrem toho, že ste privátny bankár, ste aj vedúci obchodného tímu v Košiciach. Ako to zvládate?

V Košiciach sme tím 4-5 privátnych bankárov. Na prvý pohľad sa môže zdať, že tento počet nie je veľký. Pri porovnaní s inými bankami – a to aj tými najväčšími – a ich regionálnym privátnym bankovníctvom, je však náš tím privátnych bankárov jeden z najväčších a najstabilnejších v Košiciach.

Pri vedení kolegov sa snažím dosiahnuť symbiózu medzi záujmami klienta, banky a privátneho bankára. Aby každý z tohto trojuholníka bol v čo najväčšej miere spokojný. Naša skladba je rôznorodá, či už z hľadiska veku alebo osobnostných stránok. Spájajú nás však roky skúseností a profesionality, každý z nás pôsobí v bankovníctve najmenej desať rokov. Čo vysoko oceňujem, sú naše veľmi dobré medziľudské vzťahy a fakt, že sa na seba môžeme spoľahnúť. Názor mojich kolegov je pre mňa dôležitý a domnievam sa, že v atmosfére kooperácie môžeme dosiahnuť najlepšie výsledky.

 

Trendy v privátnom bankovníctve

Aké sú aktuálne trendy v privátnom bankovníctve?

Vo všeobecnosti sa dá povedať, že žijeme v období nízkych úrokových sadzieb a nestabilného ekonomicko-politického prostredia. Všetko nasvedčuje tomu, že ešte nejaký čas bude tento stav pretrvávať.

Práve v tejto situácii má privátne bankovníctvo možno ešte väčší význam, než kedykoľvek predtým.

V dôsledku vyššie uvedených faktov aj konzervatívni klienti čoraz viac zvažujú investície s vyšším potenciálnym výnosom. Tu vzniká úloha pre privátneho bankára, ktorý by mal klientovi vedieť pomôcť eliminovať riziká pri rozhodovaní. Fundamentálnou podmienkou pri investovaní je diverzifikácia.

 

Zázemie silnej finančnej skupiny Penta

Povedzte nám jednu vec, ktorá by podľa Vás mala presvedčiť potenciálnych klientov, že práve Privatbanka je pre nich tá správna voľba.

Zázemie silnej finančnej skupiny, do ktorej Privatbanka patrí. Vďaka tomu môžu naši klienti využívať synergie a predovšetkým prostredníctvom korporátnych dlhopisov participovať na úspešných podnikateľských projektoch skupiny Penta. Sme síce menšia banka, na druhej strane to predstavuje veľkú výhodu, nakoľko dokážeme byť oveľa viac flexibilnejší a promptnejší.

Privatbanka vs. ostatné banky

Čím Vás osobne oslovila práve Privatbanka? V čom je iná ako ostatné banky?

Privatbanka je rodinný typ banky, ktorá je zameraná výrazne proklientsky. Preto sme v mnohých ohľadoch vo vzťahu ku klientom bližšie. Nie je ojedinelé, že pri riešení klientovej špecifickej požiadavky sa obraciame aj priamo na vedenie banky, čo je v iných bankách nepredstaviteľné.

Máme veľkú podporu zo strany predstavenstva banky a riaditeľa odboru privátneho bankovníctva, ktorý napríklad v prípade potreby svojou osobnou prítomnosťou na akvizičných rokovaniach s potenciálnymi klientmi pomáha „prelomiť ľady”. Čo odlišuje Privatbanku od väčšiny bánk, sú v neposlednom rade jedinečné produkty, ktoré by ste v ponukách iných bánk hľadali len ťažko.

Akú neobvyklú, prekvapivú požiadavku ste dostali od klienta?

Počas mojej kariéry ich bolo pomerne dosť. Veľakrát som pre klientov zabezpečoval vstupenky na ťažšie dostupné kultúrno-spoločenské podujatia, výlety a dovolenky šité na mieru – napríklad cestu do Monaka privátnym lietadlom a následným presunom po francúzskych mestách helikoptérou. Takéto požiadavky však vnímam ako dôležitý faktor pri budovaní vzájomnej dôvery.

Na záver nám prezraďte, aké plány chystáte v Košiciach do budúcna.

Spoločenským fenoménom posledných týždňov a mesiacov bola situácia v súvislosti s vírusom  COVID-19. Zasiahlo to všetky sféry života asi každého človeka. Chcem vyjadriť presvedčenie, že to najhoršie už máme za sebou a obmedzenia, ktoré sme museli podstúpiť, sa už nevrátia.

Som presvedčený, že máme portfólio produktov, s ktorým môžeme zaujať ako konzervatívneho, tak i najnáročnejšieho investora. Do budúcna sa preto spolu s mojím tímom budeme snažiť oslovovať ešte širšie spektrum klientov, ktorí ocenia naše výnimočné služby.

 

 

  

   Dušan Ürge

     Dátum a miesto narodenia:
     23. 1. 1978, Košice.

     Vzdelanie:
     Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy.

     Práca:
     Pracovnú kariéru som začal v otcovej komerčno-právnej kancelárii, kde som mal na starosti
     ekonomicko-právnu agendu. V bankovníctve pôsobím 10 rokov, od roku 2009 – 2017 J&T
     Banka – riaditeľ expozitúry v Košiciach a neskôr privátny bankár. Súbežne som v tomto
     období (2010 – 2017) pracoval ako externý vysokoškolský pedagóg – UPJŠ, Fakulta verejnej
     správy. V októbri 2017 som prestúpil do Privatbanky na pozíciu privátny bankár.

     Zájmy:
     Cestovanie, šport, hudobné koncerty.

Späť