sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Kto je klientom privátneho bankovníctva
10.09.2010

Ak sa opýtate privátneho bankára, kto sú jeho klienti, tak vám odpovie, že sú to najmä majitelia firiem, top manažéri, senior manažéri, či rôzni špecialisti vo svojich oboroch. Sú to ľudia, ktorí zarábajú svoje peniaze, ale profesionálne obhospodarovanie ich portfólia prenechávajú na odborníka z radu privátnych bankárov. Ide samozrejme aj o klientov, ktorí svoje peniaze zdedili a doteraz nemuseli riešiť zložitejšie investičné operácie.

Všetky tieto kategórie môžeme zaobaliť do dvoch základných skupín, a to aktívny a pasívny investor. Aktívni investori sú vlastníci firiem alebo dediči, ktorí majú záujem aj ďalej aktívne investovať prostredníctvom priamych investícií vo firmách, či nákupom a predajom nehnuteľností. Takýto klient má väčšinou presnú predstavu, čo má so svojimi peniazmi urobiť. V tomto prípade je hlavnou úlohou privátneho bankára postarať sa o to, aby aj krátkodobé peniaze mali svoju logiku a priniesli výnos, prípadne aby ponúkol efektívne financovanie klientových projektov.

Druhou skupinou sú pasívni investori, ktorí tiež buď svoje peniaze zarobili, sú úspešní umelci, športovci, alebo ich jednoducho zdedili. Ich zámerom nie je kupovať, či obchodovať na burze, ale peniaze si chcú užiť a mať ich v takých produktoch, kde im budú zarábať. Fungujú teda s privátnym bankárom na princípe „tu máte peniaze a starajte sa mi o ne“ a pravidelne ma o nich informujte. Táto skupina je z pohľadu pridanej hodnoty privátneho bankára kľúčová. Naši klienti sú skvelí v tom, čo robia, rozumejú svojmu odvetviu, právnici, manažéri, lekári a pod. Tejto činnosti venujú 100% svojho času a ten voľný, ktorý im zostáva chcú venovať rodine, sebe a svojmu okoliu. Nerozumejú svetu financií a hľadajú rozumnú radu a návod na to, ako sa v tomto svete aspoň trochu zorientovať.

Z mojej praxe však môže v obidvoch kategóriách dochádzať k paradoxom. Poznám klienta, ktorý je manažérom veľkej korporácie, ale v rámci svojho voľného času, ktorého nemá veľa, je veľmi aktívnym investorom. Naopak sú klienti, ktorí sú dediči nemalých peňazí a nemusia sa venovať ničomu inému, no napriek tomu ich záujem o aktívne investovanie je minimálny, pretože téma investovania im je vzdialená. Na záver ešte jedno číslo; či ste sa už medzi nimi našli alebo nie, počet ľudí, ktorí nevedia, že môžu využívať služby privátneho bankovníctva presahuje až 50 percent.

Späť