sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Ingrediencie potrebné na kvalitný štruktúrovaný produkt (jemne odhalené know-how)
15.08.2010

Po úspechu s posledným štruktúrovaným produktom Profit Konto Invest I priniesla Privatbanka začiatkom roka 2010 jeho pokračovanie. Opäť bolo jeho úlohou predovšetkým doplnenie existujúcich portfólií o prvok s vyšším potenciálom zhodnotenia, avšak pri zachovaní istoty investovaného kapitálu. Tentoraz bol produkt nadviazaný na portfólio zložené z akciového indexu Nikkei 250, ropy a vývoja menového páru GBP vs. EUR.

Zámer postaviť Profit Konto Invest II vznikol v septembri 2009 a od začiatku banka definovala celkovo 33 odlišných tried aktív, ktoré začala sledovať. Počnúc prakticky všetkými akciovými indexmi cez významné komodity až po menové páry. Postupne sme sledovali ich správanie a vývoj a priebežne sme vyhodnocovali vzťah medzi aktuálnou cenou a potenciálom ich ďalšieho vývoja. Pri posudzovaní a výbere sme brali do úvahy tak fundamentálnu, ako aj technickú analýzu (Stochastic, Bollinger bands, Fibonacci, Relative Strenght Index). Podkladovými aktívami pre PROFIT Konto Invest II sa stali japonský akciový index Nikkei 225, ropa a kurz britskej libry k euru. Vo všetkých troch prípadoch veríme v nadpriemerný výnos oproti alternatívam. Japonský akciový index v poslednej fáze oživovania akciových trhov rástol relatívne málo, relatívne slabé výnosy dosiahol aj v porovnaní s jeho maximami za posledných 5 či 10 rokov.

V roku 2009 totiž významne klesli investície do ťažby ropy, v dôsledku čoho by sa mala svetová ponuka znížiť. Svetový output by sa mal na predkrízové úrovne dostať do konca roka 2011. Pri takom neelastickom tovare, ako je ropa, by malo nevyhnutne dôjsť k rastu ceny. Britská libra veľmi oslabila, najmä pre strach z nadmerného bankového sektora a jeho strát, hypotekárnej bubliny a pod. Predpokladáme, že tieto straty sú už „započítané“. Libra oslabila takmer voči všetkým menám sveta, a tak by mala tvoriť akýsi vankúš v tranzitnom  období. Konečná štruktúra produktu je postavená na kombinácii 100% ochrany investovaného kapitálu a výnosu, ktorý je generovaný kombináciou uvedených aktív v pomere 40 % Nikkei 250, 35 % Ropa a 25 % menový pár GBP/EUR.

Výnos je predstavovaný 100% kontribúciou na použitých warrantoch, ktoré kopírujú predmetné aktíva. Splatnosť produktu je 25 mesiacov. Veľmi atraktívnym prvkom je aktívne sledovanie uvedeného portfólia a možnosť ukončenia jednej alebo aj všetkých jeho zložiek v prípade, ak by ich rast počas trvania produktu prekonal definované očakávania. V tom  prípade by banka mohla tzv. zakliknúť už dosiahnutý výnos a produkt by len počkal do svojej maturity, pričom prípadný následný negatívny vývoj by už klient nepocítil. Jednotlivé triedy aktív od seba nie sú závislé, čo v princípe znamená, že v prípade, ak by jedna z investícií po uplynutí lehoty splatnosti skončila negatívne, v konečnom výnose sa to prejaví 0 % výnosom za dané aktívum.

Späť