sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Nové príležitosti v rámci asset managementu
31.07.2010

Rok 2009 bol rokom prechodu na EURO a prvým rokom, v ktorom sa počas celých 365 dní prejavili na finančných trhoch následky krízy. Ich intenzita bola, pravdu povediac, eliminovaná množstvom stimulov, ekonomických balíčkov a viac či menej úspešnými opatreniami. Kým v roku 2008 sa finančné inštitúcie, centrálne banky, vlády, významní ekonómovia a nezávislí odborníci predbiehali v predpovedaní veľkosti škôd a v určení časového horizontu spamätania sa z nich, tak rok 2009 bol rokom veľkorysých stimulov a často až bizarných nápadov ako naštartovať spotrebu, zázračnú to vec pre rozhýbanie sa ekonomiky. Napriek uvedenému alebo vďaka tomu sme ku koncu roku 2009 narástli v objeme spravovaných aktív viac ako o 80 % a napriek veľkej volatilite finančných trhov sme dosiahli priemernú (nad)výkonnosť klientskych portfólií vo výške viac ako 6 %.

Uvedené sa nám podarilo výraznou konzervatívnosťou a využívaním nástrojov peňažno-dlhopisovej zložky. Finančné zmenky, korporátne zmenky, štátne, bankové, komunálne a korporátne dlhopisy. Rok 2009 bol okrem iného aj rokom, keď sa výnosy z dlhopisov pohli smerom nadol naprieč všetkými splatnosťami. Od 1 roka do 15 rokov. Pre laika to znamená, že ceny dlhopisov stúpali. A dlhopisy majú vo vašich portfóliách absolútnu dominanciu. Rast ich cien pomohol rastu hodnoty klientskych portfólií. Rečou čísiel – výkonnosť portfólií významne prekonala hodnotu priemernej úrokovej sadzby z vkladov obyvateľstva v bankách so splatnosťou od 1 do 2 rokov, ktorá bola 2,78 % (údaj NBS).

Našou úlohou je zhodnotiť vám peniaze oveľa výraznejšie ako na termínovom vklade a dosiahnutá priemerná výkonnosť nad 6 % nám to jednoznačne dokazuje. Niektorí z vás aj porovnávate výkonnosť portfólia s hodnotou inflácie. Tá harmonizovaná mala za rok 2009 priemernú hodnotu 0,925 %. Uznávam, že toto by bola prinízka porovnávacia základňa. Vzhľadom na dominanciu peňažno-dlhopisovej zložky sa môže zdať, že tú akciovú zanedbávame. Omyl. My sme z nej len ku koncu roku 2007 načas (a v správny moment) vystúpili. Klienti s vyšším rizikovým profilom akciovú zložku výrazne využívajú. Tento rok vám chceme ukázať, že sa jej neustále maximálne venujeme. Pre klientov asset managementu budeme pripravovať tzv. akciový tip. Bude výsledkom našej detailnej analýzy akciových trhov. Samozrejme, že nebude chýbať „backtesting“, čiže vyhodnotenie jej (ne)úspešnosti.

Späť