sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Filozofia s pevnými základmi
16.11.2012

Je zrejmé, že privátne bankovníctvo je viac ako špecifická banková služba, ktorej hlavnou úlohou je správa majetku individuálnych klientov. Najčastejšie je tento majetok vytvorený celoživotným úsilím svojho majiteľa. V každom prípade, a to aj v prípade akéhokoľvek klienta, si cudzie a zverené financie zasluhujú skutočne najvyššiu pozornosť bankára, resp. banky ako takej. Je ideálne, ak má banka na túto výzvu vytvorené potrebné zázemie a predpoklady. Prvé tri predpoklady sú nasledovné:

Individuálna tvorba a riadenie portfólií

Pri tvorbe a riadení portfólia vychádzame výlučne z klientových preferencií a očakávaní. V tomto ponímaní vnímame aj pomerne rozsiahly vstupný dotazník, ktorý má za úlohu pomôcť klientovi s definovaním svojho vzťahu k investovaniu, výnosu a, samozrejme, aj k riziku. Súčasne definuje klientove preferencie, ktorými sa klient profiluje detailnejšie, a konečný návrh a štruktúra investičných obmedzení vymedzia osobnosť klienta medzi ostatnými. Ak teda povieme, že šijeme portfólio klientovi na mieru, rozumieme tým skutočnosť, že každý klient je braný osobitne a každé portfólio je skutočne iné a jedinečné.

Správa majetku – kontinuálne a konzervatívne

Je našou ambíciou zabezpečiť, aby konzervatívny prístup Privatbanky bol realizovaný rovnako v Bratislave, ako aj v Michalovciach. Preto sme realizovali oddelenie správy portfólia od nášho privátneho bankára. Privátny bankár je prirodzene kľúčovou postavou v rámci celého procesu, očakávať však od bankára prehľad na všetkých relevantných trhoch je nereálne.

Ak sme však chceli zabezpečiť absolútnu kontinuitu v rámci investičného procesu, zverili sme ho Investičnému výboru. Ten je zodpovedný za výber cenných papierov, ich sledovanie a rozhodovanie o nákupe a prípadnom predaji z portfólií. Toto nastavenie, ktoré je možno trochu skryté v úzadí, však zabezpečuje veľmi potrebnú kontinuitu v rámci samotného riadenia a v minulosti viackrát pomohlo k úspešným realizáciám ziskov a včasným nákupom vhodných titulov.

Otvorená architektúra

Jedným z kľúčových nastavení je aktívne využívanie otvorenej architektúry. Od začiatku využívania riadených portfólií aktívne využívame cenné papiere emitentov tretích strán. Sme presvedčení, že (najmä po prijatí eura) sa takto obrovským spôsobom zväčšuje investičný priestor, ktorý môže portfólio manažér pri správe portfólií využiť.

Späť