sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Hrubý výnos vs. netto výnos
30.11.-0001

Nie je to často, ale v praxi sa sem-tam stretávam s požiadavkou klienta, ktorá je spojená s prezentáciou výnosu. Prirodzene, nie je dôležité, koľko na účet príde, ale to, koľko v konečnom dôsledku na účte zostane. Prečo sa teda komunikujú brutto výnosy, a nie tie už očistené o dane a prípadne aj odvody?

Základným dôvodom prezentácie brutto výnosov pri všetkých investičných inštrumentoch vrátane tradičných depozitných produktov je rovnaká porovnávacia rovina pre výnos, ktorý je daný inštrument schopný generovať.

Každý z druhov investičných nástrojov má svoje daňové a prípadne aj odvodové podmienky, ktoré sa líšia nielen výškou zaťaženia, ale aj vplyvom domicilu (a aplikácie jeho podmienok). Ich aplikácia je v konečnom dôsledku ovplyvnená aj parametrami konkrétneho klienta (čo v rámci slovenského prostredia platí predovšetkým pri zdravotných odvodoch), jeho celkovou pozíciou, štruktúrou príjmov a podobne.

Dividendy sú na Slovensku oslobodené od dane, avšak podliehajú zdravotnému odvodu vo výške 14 %. Kupóny z dlhopisov vydaných v SR sú zdanené zrážkou, zahraničné dlhopisy a štátne dlhopisy SR si fyzická osoba rieši prostredníctvom daňového priznania a sú následne aj predmetom prípadného zdravotného odvodu (aktuálne platná legislatíva).

Ak by teda boli  výnosy jednotlivých CP prezentované už netto, nebolo by reálne možné porovnať ich z pohľadu vzťahu riziko/výnos a kvality, pretože napr. rôzne domicilované dlhopisy by sa výnosovo mohli zdať konzervatívnejšie, ako by v skutočnosti mohli byť.

Späť