Privátní bankovnictví

Aktivní řízení portfolia

Základním prvkem koncepce Privatbanka Wealth Management je aktivní přístup ke klientovu portfoliu. Kromě toho, že neustále vyhledáváme nové možnosti, jak ho zhodnotit, velkou pozornost věnujeme i jeho vývoji a v případě potřeby realizujeme prodej vybraných finančních produktů. To všechno jako snahu ochránit svěřené investice.

Řízením portfolia poskytujeme klientům možnost investovat peněžní prostředky na finančních trzích na základě návrhů, ideí a rozhodnutí portfolio manažerů. Celý koncept investic je realizovaný po důkladném přezkoumání preferencí klienta a jeho přístupu k možnému riziku.

Investiční rozhodnutí jsou přijímána kolektivně na pravidelných zasedáních Investičního výboru banky. Ten je složený ze zástupců odborů asset management, treasury a řízení rizik. Na základě jejich rozhodnutí jsou následně realizované další kroky v rámci nákupu a prodeje jednotlivých cenných papírů.

Klient si v rámci spolupráce s Privatbankou může vybrat ze dvou možností správy portfolia:

  • s plným mandátem - banka řídí portfolio klienta samostatně s plnou zodpovědností za jeho výkonnost
  • s omezeným mandátem - všechny obchody jsou realizované výlučně po udělení souhlasu klienta

Systém FEREO

Úspěch v rámci správy portfolia je postavený na efektivní diverzifikaci všech rizik. FEREO představuje souběžné investování do čtyř základních tříd aktiv: do nástrojů s pevným výnosem, do akcií, nemovitostí a tzv. příležitostí. Při výběru jednotlivých titulů se uplatňuje princip tzv. otevřené architektury, kdy banka vybere nejlepší produkty renomovaných světových emitentů.

Fixed income/Pevný výnos - dluhopisy (státní, bankovní, korporátní), dluhopisové podílové fondy nebo finanční směnky, které mohou být doplněné o výnosná řešení v podobě korporátních směnek.

Equities/Akcie - investice tvořené obchodovatelnými nástroji, jejichž cenový vývoj závisí na vývoji trhu nemovitostí, jako jsou akcie realitních společností, realitní fondy, investiční fondy apod.

Real Estate/Nemovitosti - investice tvořené obchodovatelnými nástroji, jejichž cenový vývoj závisí od vývoje trhu nemovitostí, jako jsou akcie realitních společností, realitní fondy, investiční fondy apod.

Opportunities/Příležitosti - aktuální investiční příležitosti, jejichž cílem je nabídnout portfoliu prostor na dodatečný nadprůměrný výnos.

V závislosti na situaci na finančních trzích může být podíl některé složky, resp. některých složek nulový.

Zaujali jsme Vás? Kontaktujte nás

Nechte nám svůj kontakt a my se Vám ozveme ohledně osobního setkání.